Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Chiến Tranh hay Hòa Bình

Chiến Tranh hay Hòa Bình

Ta đến, không phải đem sự bình an, mà là gươm giáo (Ma-thi-ơ 10:34)

Người tin Chúa chắc chắn có nhiều kẻ thù, vì vậy một trong những mục tiêu của người ấy là không có một kẻ thù nào. Tuy nhiên, nếu chỉ vì làm điều phải, tin sự thật mà người ấy phải mất tất cả bè bạn ở trần gian, người ấy sẽ kể rằng đó chỉ là một mất mát nhỏ; bởi vì Người Bạn Thân Vĩ  Đại trên trời sẽ thân thiết hơn và thể hiện tình cảm càng sâu đậm hơn.

Thưa bạn là người đang vác thập tự của Chúa, bạn không biết Chúa đã phán thể nào sao? “Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ…; và kẻ thù của một người lại là người nhà của mình.”[1] Chúa Cứu Thế là Ðấng Kiến Tạo Hòa Bình; nhưng Ngài đem chiến tranh đến trước hòa bình. Nơi nào ánh sáng soi tới, bóng tối phải lui đi. Hễ sự thật xuất hiện, kẻ nói dối phải chạy trốn; nếu không, sẽ có tranh chấp gay go; vì sự thật không thể và không bao giờ chịu hạ thấp tiêu chuẩn. Sự dối trá nhứt định rồi phải bị giày đạp dưới chơn.

Nếu bạn theo Ðấng Cứu Thế, nếu bạn muốn sống để đứng nổi trước cuộc phán xét của tòa án ngày tận thế, bạn có thể chắc chắn rằng người thế gian sẽ không nói tốt về bạn đâu. Ai kết bạn với thế gian là kẻ thù của Ðức Chúa Trời. Nếu bạn thật sự trung tín với Ðấng Chí Cao, loài người sẽ ghét sự chung thủy không lay chuyển của bạn, bởi vì đó là một lời làm chứng chống lại những điều xấu xa của họ.

Bạn hãy làm điều phải, đừng sợ những hậu quả sẽ xảy ra. Bạn cần có lòng can đảm của một con sư tử không ngần ngại theo đuổi mục đích; khi bạn làm điều đó, có thể những bạn thân sẽ trở thành kẻ thù hung bạo nhứt; nhưng, vì lòng yêu mến Chúa, bạn phải can đảm như vậy.

Hãy chấp nhận hy sinh uy tín và tình cảm cho chân lý. Để có thể thực hiện hành động cao thượng này cách thường xuyên, bạn cần có một nguyên tắc đạo đức nhất định mà điều đó chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể kiến tạo trong cuộc đời của bạn.  Đừng hèn nhát nhưng hãy sống như một người trượng phu.  Hãy bước theo đúng dấu chân của vị Thầy vì Ngài đã trải qua con đường cam go này trước bạn.

Thà đánh một trận giặc ngắn rồi được yên nghỉ đời đời, còn hơn hưởng hòa bình giả tạo để chịu đau khổ mãi mãi.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2012)


[1] Ma-thi-ơ 10:35-36

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top