Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chiên Lạc Trở Về

Chiên Lạc Trở Về

Tựa đề: Chiên Lạc Trở Về
Trình bày:  Nay Danh

Cô đơn bơ vơ, cất bước trong đêm,
Tôi như con chiên đi lang thang lạc đường về.
Đường đời gập ghềnh, bóng tối vây quanh biết nơi đâu nhà…
Con mong ước thấy ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù.
Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối gian nguy.
Chúa ôi! Bao nhiêu năm qua con xa Ngài,
Hôm nay con quay về bên Chúa.
Chúa ôi xin Ngài đón con trở về,
Bước chân lạc lầm về bên Cha nhân từ yêu thương!

Khi xưa Giê-xu đã đến dương gian,
Cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội.
Chịu mọi nhọc nhằn chết thế cho tôi ở trên thập hình.
Nguyện xin Chúa xóa hết trong con bao tội tình,
Và lòng này trọn đời được gần Chúa mãi không rời.
Chúa ôi! Trong ơn yêu thương đức nhân từ,
Xin đưa chân con về bên Chúa.
Thứ tha lỗi lầm, đỡ nâng linh hồn.
Dắt đưa con về, về trong nơi an bình yêu thương.

Cô đơn bơ vơ, cất bước trong đêm,
Tôi như con chiên đi lang thang lạc đường về.
Đường đời gập ghềnh, bóng tối vây quanh biết nơi đâu nhà…
Con mong ước thấy ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù.
Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối gian nguy.
Chúa ôi! Bao nhiêu năm qua con xa Ngài,
Hôm nay con quay về bên Chúa.
Chúa ôi xin Ngài đón con trở về,
Bước chân lạc lầm về bên Cha nhân từ yêu thương!

Chúa ôi xin Ngài đón con trở về,
Bước chân lạc lầm về bên Cha nhân từ yêu thương!

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top