Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chương Trình Giáng Sinh: Bằng Chứng Tình Yêu

Chương Trình Giáng Sinh: Bằng Chứng Tình Yêu

Chương Trình Giáng Sinh: Bằng Chứng Tình Yêu
Kinh Thánh:
“Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” – I Giăng 4:10
Hội Thánh Tin Lành Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai
7:00 pm 16/12/2023

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top