Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Chén Đắng

Chén Đắng

Tựa đề: Chén Đắng

Nhiều lần tôi đã khóc như Chúa trong vườn nguyền, lời cầu xin thống thiết như Chúa trong vườn xưa, đoạn đường thập tự giá sao quá chông gai, sao lăm gian nan, sao nhiều nỗi đớn đau.

Nhiều lần tôi câm nín như Chúa trong vườn nguyện, một mình cô đơn giữa bóng tối đêm triền miên, nhiều lần gặp đau đớn, tâm linh cất tiếng khóc than:” Cha ở đâu? Cha ở đâu hỡi Cha?”

Chén đắng, chén đắng này! Cha ơi sao quá đắng cay, thưa Cha nếu có thể được, xin cất xa giờ này. Chén đắng, chén đắng này! Xin Cha hãy cất đi, nhưng không theo ý con, xin cho ý Cha được nên.

Và rồi tôi đã biết sao Chúa cam chịu hình đền tội cho nhân thế, chén đắng không từ nan. Đoạn đường thập tự giá Chúa phải đi qua theo ý Chúa Cha cho dù rất xót xa.

Và rồi tôi đã biết nguy khó trên hành trình, nhọc nhằn chông gai đó thập giá thêm niềm tin. Vượt được bao thử thách tâm linh hát khúc khải hoàn, ôi phước ân, ôi phước ân ngập tràn.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top