Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Việt – Châu Ro – Ban Hát Sắc Tộc Châu Ro

Thánh Ca Việt – Châu Ro – Ban Hát Sắc Tộc Châu Ro

Vài Nét Về Chữ Viết Của Người Châu Ro

Châu Ro (Chrau) hay Chơ Ro là một sắc dân thiểu số sống tại miền Nam Việt Nam.  Theo thống kê năm 2009 tại Việt Nam có khoảng hơn 26.000 người Châu Ro, sống tập trung tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa, Bình Thuận, và rải rác tại một số nơi khác.

Vào thập niên 1930, các nhà truyền giáo Tin Lành tại Việt Nam đã đặt chữ viết cho một số dân tộc thiểu số trên cao nguyên. Đến thập niên 1950, các cơ quan truyền giáo Tin Lành tại Việt Nam, cùng Summer Institute of Linguistics (SIL) thuộc North Dakota Univeristy, đã phối hợp với Bộ Giáo  Dục Việt Nam Cộng Hòa thực hiện việc nghiên cứu và đặt chữ viết cho những dân tộc thiểu số tại miền Nam Việt Nam vẫn chưa có chữ viết. Châu Ro là sắc tộc đầu tiên được nghiên cứu trong dự án này.

Năm 1957, ông bà David Thomas đã đến Bình Tuy nghiên cứu, lắng nghe, thu âm, và phân tích tiếng nói của người Châu Ro. Đến năm 1959, việc phân tích ngôn ngữ Chrau được hoàn tất. Sau khi đã phân tích các ngữ tố, các chuyên viên ngôn ngữ học SIL đã đặt chữ viết cho người Châu Ro, biên soạn tài liệu dạy đọc, và viết, cùng biên soạn tự điển.  Những tài liệu này đã được Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa phát hành.

Sau đó, các nhà truyền giáo Tin Lành đã tổ chức việc đào tại giáo viên dạy tiếng Châu Ro, lập trường học, trạm xá, giúp dân tộc này.  Bên cạnh đó, các chuyên viên Wycliffe Bible Translators bắt đầu dịch một phần Kinh Thánh, và các nhà truyền giáo Việt Nam và các tín hữu Châu Ro đã dịch một số thánh ca sang ngôn ngữ này.

Mời bạn lắng nghe một số thánh ca được trình bày trong hai ngôn ngữ Việt và Châu Ro, do các tín hữu Châu Ro thuộc Hội Thánh Ngãi Giao trình bày.

Lược trích từ Lịch Sử Tin Lành Việt Nam

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top