Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chạm Lòng Con

Chạm Lòng Con

Sáng tác: Chạm Lòng Con
Trình bày: Nguyễn Đình Thôn

Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này
Chạm lòng con để con say mê ngài,
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này,
Chạm lòng con để con không xa Ngài.

Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này
Chạm lòng con để con luôn tin Ngài,
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này,
Chạm lòng con để con luôn yêu Ngài.

Điệp Khúc:
Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng ,
Vực con vươn lên khỏi nghi ngờ và sầu não
Rồi con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa
Xin thần linh đến chạm vào tâm con Chúa ơi!

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top