Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Chờ Đợi Dấu Lạ

Chờ Đợi Dấu Lạ

Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi, và đi (Giăng 5:8)

Như nhiều người khác, người mất năng  lực này đang chờ một phép lạ xảy ra, trông mong một dấu hiệu sẽ được bày tỏ. Anh ta đã mỏi mòn nhìn chăm xuống ao nhưng không có một thiên thần nào giáng xuống cả, hoặc nếu có thì cũng không phải là vì anh. Tuy nhiên, vì nghĩ rằng đây là cơ hội may mắn duy nhất nên anh vẫn chờ đợi mà không biết rằng có một Ðấng đang ở gần anh có thể dùng tiếng phán của Ngài để chữa lành cho anh tức khắc.

Khá nhiều người cũng đang ở trong tình trạng tương tự: họ đang chờ đợi một cảm xúc đặc biệt, một ấn tượng phi thường, một khải tượng từ trời. Họ đã chờ đợi uổng công mà không thấy gì cả. Giả sử trong vài trường hợp rất hiếm hoi, họ có thể thấy được những dấu lạ phi thường; tuy nhiên những dấu lạ ấy vô cùng hiếm nên không ai có quyền trông đợi điều đó chỉ xảy ra cho riêng mình.  Không ai, đặc biệt là người đã cảm nhận sự bất lực của mình, có thể bước vào nước lúc nó xao động, dù phép lạ có thể xảy ra.

Thật đáng buồn khi nghĩ đến hằng chục ngàn người hiện nay đang chờ đợi phương pháp nầy, mạng lịnh nọ, đang thề nguyện, khấn hứa, và đã chờ đợi không biết là từ bao lâu rồi nhưng chỉ phí công vô ích. Trong khi đó, những linh hồn đáng thương ấy lại quên rằng Cứu Chúa đang hiện diện và phán với họ hãy tìm kiếm Ngài để được cứu. Ngài có thể chữa lành họ ngay lập tức nhưng họ lại thích chờ một thiên thần và một phép lạ.

Tin cậy Chúa là phương pháp chắc chắn để nhận được mọi phước hạnh. Ngài đáng cho chúng ta mặc nhiên tin cậy; tuy nhiên lòng vô tín đã khiến nhiều người thích những vòm cửa lạnh lùng của ao Bê-tết-đa hơn tấm lòng ấm cúng của tình yêu Chúa.

Cầu xin Chúa quay lại nhìn đám đông đang ở trong tình trạng đó đêm nay. Cầu xin Chúa tha thứ cho việc họ xem nhẹ quyền năng thiên thượng của Ngài ,và xin gọi họ bằng giọng dịu dàng thuyết phục để họ chổi dậy khỏi chiếc giường tuyệt vọng, và nhờ năng lực của đức tin vác giường mà đi.

Lạy Chúa, xin lắng nghe lời cầu xin của chúng con trong lúc hoàng hôn yên tĩnh nầy, để khi mặt trời lố dạng họ sẽ thấy và được sống.

Độc giả thân mến, bài viết nầy có điều gì liên hệ với bạn chăng?

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Kinh Thánh Tham Khảo:  Giăng 5:1-18

1. Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem. 2. Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa, xung quanh ao có năm cái vòm cửa. 3. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại xuội nằm tại đó rất đông, [chờ khi nước động; 4. vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, cũng được lành]. 5. Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm. 6. Đức Chúa Jêsus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: Ngươi có muốn lành chăng? 7. Người bịnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. 8. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. 9. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát. 10. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi. 11. Người trả lời rằng: Chính người đã chữa tôi được lành biểu tôi rằng: Hãy vác giường ngươi và đi. 12. Họ hỏi rằng: Người đã biểu ngươi: Hãy vác giường và đi, là ai? 13. Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai: vì Đức Chúa Jêsus đã hòa nhập vào đám đông tại chỗ đó. 14. Sau lại, Đức Chúa Jêsus gặp người đó trong đền thờ, bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng. 15. Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng ấy là Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho mình.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top