Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: III Giăng Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh: III Giăng Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh
III Giăng: Chương 1

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Trưởng lão gửi đến Gai-út thân mến, người mà tôi yêu cách chân thành.
2. Anh thân mến! Tôi cầu nguyện cho anh được tốt đẹp trong mọi sự, để anh được khỏe mạnh trong thể chất cũng như trong tâm hồn. 3. Tôi rất vui khi một số anh em đến đây đã làm chứng rằng anh luôn trung thành với chân lý và anh vẫn sống trong chân lý. 4. Không có gì làm cho tôi vui hơn là nghe các con tôi sống trong chân lý.
5. Anh thân mến! Anh làm cách trung tín trong bất cứ điều gì anh làm cho các anh em, dầu họ là những người xa lạ với anh. 6. Họ đã làm chứng về lòng yêu thương của anh trước Hội Thánh. Anh sẽ làm điều tốt đẹp là tiễn họ ra đi trong phẩm cách của Đức Chúa Trời; 7. bởi vì họ bắt đầu cuộc hành trình vì danh Ngài và không nhận gì từ những người ngoại hết; 8. do đó, chúng ta phải giúp đỡ những người như vậy, để chúng ta có thể trở thành những người cùng làm việc với họ cho chân lý.
9. Tôi đã viết đôi điều cho Hội Thánh; nhưng Đi-ô-trép, người thích đứng đầu, không chấp nhận thẩm quyền của chúng tôi. 10. Vì thế, nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại những việc anh ta đang làm là loan truyền những lời vu khống chống chúng tôi. Như thế vẫn chưa thỏa lòng, anh ta từ chối tiếp rước các anh em, và thậm chí ngăn cản những người muốn tiếp rước, và đuổi họ khỏi Hội Thánh.
11. Anh thân mến! Xin đừng bắt chước điều xấu, nhưng hãy bắt chước điều tốt. Ai làm điều tốt thì thuộc về Đức Chúa Trời; còn ai làm điều xấu thì chưa thấy Đức Chúa Trời.
12. Mọi người đều làm chứng tốt về Đê-mê-triu, và sự thật cũng xác minh như vậy. Chúng tôi cũng làm chứng cho anh ấy, và anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực.
13. Tôi còn nhiều điều để viết cho anh nhưng tôi không muốn viết bằng bút và mực. 14. Tôi hy vọng sớm gặp anh và chúng ta sẽ trò chuyện với nhau mặt đối mặt.
15. Cầu xin sự bình an ở với anh. Những người bạn chào thăm anh. Xin gửi lời chào đến những người bạn tại đó, đích danh từng người.

Bản Dịch 1925

1. Trưởng lão đạt cho Gai-út là người yêu dấu, mà tôi thật thương yêu.2. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. 3. Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thể nào. 4. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa.5. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em, và cũng cho các anh em ở trọ nữa. 6. Các anh em đã làm chứng về sự nhơn từ của anh ở trước mặt Hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. 7. Ấy vì danh Đức Chúa Jêsus Christ mà các anh em ra đi, và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. 8. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật.9. Tôi đã viết mấy chữ cho Hội thánh rồi, nhưng Đi-ô-trép là kẻ ưng đứng đầu Hội thánh không muốn tiếp rước chúng ta. 10. Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu người làm, là lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước, thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi Hội thánh. 11. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; còn kẻ làm điều dữ, chẳng hề thấy Đức Chúa Trời.12. Mọi người đều làm chứng tốt cho Đê-mê-triu, và chính lẽ thật cũng chứng cho; chúng tôi cũng làm chứng riêng cho người, anh biết rằng lời chứng của chúng ta là hiệp với lẽ thật.13. Tôi còn nhiều điều muốn viết cho anh, nhưng không muốn viết bằng mực và bút: 14. tôi ước ao tới thăm anh cho sớm và chúng ta sẽ đối mặt nói chuyện với nhau! 15. Nguyền xin sự bình an ở với anh! Các bạn hữu chào thăm anh. Hãy chào thăm các bạn hữu theo đích danh từng người.

Chú Thích: III Giăng Chương: 1
V00B64C001
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top