Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Gia-cơ Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh: Gia-cơ Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh
Gia-cơ: Chương 4

Bản Dịch Việt Ngữ

Giao kết với thế gian

1. Những tranh cãi và bất đồng giữa anh em đến từ đâu? Không phải từ những dục vọng đang giao tranh trong các chi thể của anh em hay sao? 2. Anh em ham muốn mà không được nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không được nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có, bởi vì anh em không cầu xin. 3. Anh em cầu xin mà không nhận được, bởi vì anh em cầu xin không đúng – để anh em có thể dùng cho những dục vọng riêng của mình.
4. Hỡi những kẻ ngoại tình! Anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời hay sao? Cho nên, người nào muốn kết bạn với thế gian, thì tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. 5. Hay là anh em cho là vô nghĩa khi Kinh Thánh nói: “Thánh Linh, mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, thương yêu đến nỗi ghen tuông?” 6. Nhưng, Ngài ban ân điển nhiều hơn, cho nên có nói rằng: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.”
7. Vì vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ bỏ chạy khỏi anh em. 8. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Các tội nhân! Hãy rửa sạch những bàn tay của mình. Những kẻ hai lòng! Hãy thanh tẩy những tấm lòng của mình. 9. Hãy sầu thảm, than van, và khóc lóc! Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. 10. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên.

Không nên nói xấu và xét đoán nhau

11. Anh em! Đừng nói xấu lẫn nhau. Ai nói xấu một anh em hoặc xét đoán một anh em của mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Nhưng nếu anh em xét đoán luật pháp thì anh em không phải là người thực hành luật pháp, nhưng là một thẩm phán. 12. – Chỉ có một Đấng ban luật pháp và là thẩm phán, là Đấng có quyền cứu và tiêu diệt. – Anh em là ai mà dám xét đoán người lân cận mình?

Không nên khoe khoang về tương lai

13. Bây giờ, hỡi những người đang nói “Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán, và kiếm lời”. 14. Đó là những người không biết ngày mai sẽ thế nào. Đời sống của anh em là gì? Nó chỉ giống như hơi nước – xuất hiện trong chốc lát rồi lại biến mất. 15. Thật ra, anh em phải nói: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc này việc kia.” 16. Nhưng bây giờ, anh em lại kiêu căng ngạo mạn! Tất cả những sự kiêu căng như vậy là xấu.
17. Thật vậy, ai biết điều tốt để làm mà không làm, thì đó là tội lỗi của người đó.

Bản Dịch 1925

1. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? 2. Anh em tham muốn mà chẳng được chi; anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết; anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu; anh em chẳng được chi, vì không cầu xin. 3. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.4. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. 5. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương, 6. nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.7. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. 8. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; 9. hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. 10. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.11. Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp, và xét đoán luật pháp. Vả, nếu ngươi xét đoán luật pháp, thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. 12. Chỉ có một Đấng lập ra luật pháp và một Đấng xét đoán, tức là Đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai, mà dám xét đoán kẻ lân cận mình?13. Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, 14. song ngày mai sẽ ra thế nao, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. 15. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. 16. Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu. 17. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.

Chú Thích: Gia-cơ Chương: 4
V00B59C004
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top