Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ Chương 6

Chú Giải Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ Chương 6

Chú Giải Kinh Thánh
Hê-bơ-rơ: Chương 6

Bản Dịch Việt Ngữ

Hậu quả của sự bội đạo

1. Vì vậy, để rời khỏi những điều sơ học của đạo Đấng Christ, đạt đến sự trưởng thành, chúng ta nên tiến tới – đừng đặt lại những vấn đề căn bản như: sự ăn năn từ những công việc đáng chết, đức tin nơi Đức Chúa Trời, 2. hướng dẫn về những báp-têm, sự đặt tay, sự sống lại từ cõi chết và sự phán xét đời đời. 3. Nếu Đức Chúa Trời cho phép thì chúng ta sẽ làm những điều này.
4. Bởi vì không thể cho những người đã từng được soi sáng, đã từng nếm ân tứ thiên thượng, đã nhận lãnh Đức Thánh Linh, 5. đã nếm sự tốt đẹp của lời Đức Chúa Trời, và quyền năng của thời đại sẽ đến – 6. và rồi vấp ngã – thì không thể nào phục hồi để ăn năn, bởi vì chính họ đã đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự một lần nữa, và công khai sỉ nhục Ngài. 7. Bởi vì đất nào có mưa đến thường xuyên, thấm nhuần, rồi sinh hoa mầu hữu ích cho người trồng trọt, thì hưởng phước lành của Đức Chúa Trời. 8. Nhưng nếu đất nào chỉ sinh gai góc và tật lê thì không có giá trị, gần như bị nguyền rủa, cuối cùng phải bị đốt.
9. Thưa anh em yêu dấu, dù chúng tôi nói như vậy, nhưng chúng tôi vẫn được thuyết phục về những việc tốt hơn từ anh em, và những việc thuộc về sự cứu rỗi. 10. Bổi vì Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên những công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ vì danh của Ngài để phục vụ cho các thánh đồ – và vẫn còn đang phục vụ. 11. Nhưng chúng tôi mong ước rằng mỗi người trong anh em cứ bày tỏ lòng nhiệt thành cũng như vậy về sự bảo đảm đầy trọn của niềm hy vọng cho đến cuối cùng; 12. để anh em không chậm trễ, nhưng là những người bắt chước những người nhờ đức tin và kiên nhẫn mà thừa hưởng những lời hứa.

Lời hứa của Đức Chúa Trời

13. Khi Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham, bởi vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, cho nên Ngài đã chỉ chính Ngài mà thề 14. rằng: “Chắc chắn Ta sẽ ban phước cho con và khiến dòng dõi của con gia tăng bội phần.” 15. Nhờ kiên nhẫn chờ đợi như vậy, ông đã nhận được lời hứa. 16. Thật vậy, người ta thường lấy danh một đấng lớn hơn mình mà thề, và mọi cuộc tranh chấp kết thúc với một lời thề để xác định; 17. cũng vậy khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ nhiều hơn cho những người thừa hưởng lời hứa biết được mục đích không thay đổi của Ngài, Ngài đã xác nhận bằng một lời thề; 18. để nhờ hai điều – điều không thể thay đổi và, qua đó, Đức Chúa Trời không thể nói dối – chúng ta có được sự khích lệ rất mạnh để chạy đến ẩn náu và nắm chặt niềm hy vọng đã đặt phía trước; 19. chúng ta có niềm hy vọng nầy như là một cái neo chắc chắn và vững vàng của linh hồn, để tiến vào bên trong bức màn, 20. là nơi Đức Chúa Jesus, Đấng Tiên Phong, đã vì chúng ta bước vào, và đã trở nên vị thượng tế đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Bản Dịch 1925

1. Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin Lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, 2. sự dạy về phép báp tem, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. 3. Ví bằng Đức Chúa Trời cho phép, thì chúng ta sẽ làm điều đó.4. Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, 5. nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, 6. nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. 7. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. 8. Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt.9. Hỡi những kẻ rất yêu dấu, dẫu chúng ta nói vậy, vẫn còn đang trông đợi những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc đưa đến sự cứu rỗi. 10. Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa. 11. Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng; 12. đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa.13. Khi Đức Chúa Trời hứa cùng Áp-ra-ham, và vì không thể chỉ Đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng: 14. Chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều, và khiến hậu tự ngươi sanh sản đông thêm. 15. Ấy, Áp-ra-ham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy, rồi mới được điều đã hứa. 16. Người ta thường mượn danh một Đấng lớn hơn mình mà thề, phàm có cãi lẫy điều gì, thì lấy lời thề mà định. 17. Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi, thì dùng lời thề; 18. hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, và về hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh, là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. 19. Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, 20. trong nơi thánh mà Đức Chúa Jêsus đã vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Chú Thích: Hê-bơ-rơ Chương: 6
V00B58C006
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top