Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: I Ti-mô-thê Chương 3

Chú Giải Kinh Thánh: I Ti-mô-thê Chương 3

Chú Giải Kinh Thánh
I Ti-mô-thê: Chương 3

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Lời đáng tin cậy đó là: Nếu có ai ước mong được làm giám mục, người ấy ước muốn một điều cao quý. 2. Vì vậy, giám mục cần cư xử không chỗ trách được, là chồng của một vợ, điềm tĩnh, tiết chế, khả kính, hiếu khách, có khả năng giảng dạy, 3. không nghiện rượu, không dùng vũ lực, không tham tiền, nhưng dịu dàng, hòa nhã, 4. khéo léo quản trị gia đình của mình, con cái thuận phục với tất cả sự tôn kính; 5. bởi vì nếu một người không biết quản trị gia đình mình thì làm sao người đó chăm sóc Hội Thánh của Đức Chúa Trời được? 6. Giám mục không thể là người mới, để không bị kiêu căng, khiến người đó có thể rơi vào sự đoán phạt như ma quỷ. 7. Hơn nữa, cách cư xử của người đó phải nhận được sự minh chứng tốt từ những người bên ngoài, để người đó không rơi vào sự sỉ nhục và cạm bẫy của ma quỷ.
8. Tương tự, các chấp sự phải có phẩm hạnh, không nói hai lời, không nghiện rượu, không tham lợi bất chính, 9. nhưng phải giữ sự mầu nhiệm của đức tin với một lương tâm trong sạch. 10. Cũng vậy, họ phải được thử thách trước, nếu không có gì đáng trách thì mới được phục vụ.
11. Các phụ nữ, cũng vậy, phải có phẩm hạnh, không vu khống, điềm tỉnh, và trung tín.
12. Các chấp sự phải là chồng của một vợ, phải khéo quản trị con cái và gia đình mình. 13. Bởi vì những người phục vụ tốt, sẽ đạt được một chỗ đứng cao trọng, và vững vàng trong đức tin nơi Đấng Christ Jesus.
14. Ta viết những điều nầy, hy vọng sẽ sớm đến với con; 15. tuy nhiên nếu ta có chậm trễ, thì con có thể biết cách cư xử cho chính mình trong nhà của Đức Chúa Trời – tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý.
16. Thật vậy, phải công nhận rằng sự mầu nhiệm của sự tin kính là Đấng đã được mặc khải trong thân xác, được xác chứng bởi Thánh Linh, được chiêm ngưỡng bởi các thiên sứ, được công bố giữa các quốc gia, được tin nhận trên thế giới, được cất lên trong vinh quang, thật vĩ đại.

Bản Dịch 1925

1. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm. 2. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. 3. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc; 4. phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn; 5. vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội thánh của Đức Chúa Trời? 6. Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ chăng. 7. Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỉ.8. Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, 9. nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. 10. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. 11. Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. 12. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. 13. Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jêsus Christ.14. Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ nầy, 15. phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. 16. Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, Thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, Được thiên sứ trông thấy, Được giảng ra cho dân ngoại, Được thiên hạ tin cậy, Được cất lên trong sự vinh hiển.

Chú Thích: I Ti-mô-thê Chương: 3
V00B54C003
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top