Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: I Ti-mô-thê Chương 2

Chú Giải Kinh Thánh: I Ti-mô-thê Chương 2

Chú Giải Kinh Thánh
I Ti-mô-thê: Chương 2

Bản Dịch Việt Ngữ

Kêu gọi cầu nguyện

1. Vì vậy, trước hết, ta kêu gọi hãy nài xin, khẩn nguyện, cầu thay, và cảm tạ cho mọi người, 2. cho các vua, cho tất cả những người có thẩm quyền, để chúng ta được dẫn đến một cuộc sống yên bình với tất cả đạo đức và phẩm giá.
3. Điều này là tốt đẹp và được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời, là Ðấng Giải Cứu chúng ta, 4. là Đấng muốn tất cả mọi người được cứu và tiến đến sự nhận biết chân lý. 5. Bởi vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đấng Christ Jesus, cũng là người. 6. Ngài đã hiến chính mình làm giá chuộc cho tất cả, là một minh chứng đúng vào thời điểm thích hợp. 7. Ta nói thật, không nói dối: Chính vì điều này ta đã được bổ nhiệm làm người truyền giảng, làm sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại để công bố đức tin và chân lý.
8. Vì vậy, ta muốn những người nam ở khắp nơi hãy nâng những cánh tay thánh khiết lên mà cầu nguyện, đừng dính líu vào sự giận dữ và cãi cọ.

Hướng dẫn cho phụ nữ

9. Các phụ nữ cũng vậy, hãy trang phục đứng đắn, thanh nhã và tiết chế, đừng trang sức mình bằng vàng, ngọc, hoặc quần áo đắt tiền, hay kết tóc, 10. nhưng thể hiện phẩm chất của người phụ nữ tin kính Đức Chúa Trời qua những việc tốt lành.
11. Phụ nữ hãy yên lặng học hỏi với tất cả sự thuận phục. 12. Dầu vậy, ta không cho phép phụ nữ dạy, hoặc cai trị người nam, nhưng hãy yên lặng. 13. Bởi vì A-đam được tạo dựng đầu tiên, rồi mới đến Ê-va; 14. và cũng không phải A-đam bị lừa gạt, nhưng người nữ đã bị lừa gạt và đi đến sự phạm tội. 15. Dù vậy, người nữ sẽ được giải cứu trong sự cưu mang con cái, nếu họ cứ tiếp tục sống đoan chính trong đức tin, trong tình yêu thương, và trong sự thánh khiết.

Bản Dịch 1925

1. Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, 2. cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. 3. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, 4. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; 6. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ 7. (ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật.8. Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.9. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá, 10. nhưng dùng việc lành, theo lẽ đang nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. 11. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. 12. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông; nhưng phải ở yên lặng. 13. Vì A-đam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Ê-va. 14. Lại không phải A-đam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. 15. Dầu vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đỗ trong đức tin, trong sự yêu thương, và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi.

Chú Thích: I Ti-mô-thê Chương: 2
V00B54C002
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top