Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ga-la-ti Chương 6

Chú Giải Kinh Thánh: Ga-la-ti Chương 6

Chú Giải Kinh Thánh
Ga-la-ti: Chương 6

Bản Dịch Việt Ngữ

Mang gánh nặng cho nhau

1. Thưa anh em! Nếu một người vô tình phạm lỗi, anh em là người thuộc linh, hãy dịu dàng sửa đổi người đó; chính anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. 2. Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. 3. Bởi vì nếu ai tưởng mình là gì, trong khi mình chẳng là gì cả, người đó chỉ tự lừa dối chính mình. 4. Tuy nhiên mỗi người hãy chứng minh bằng công việc của mình, và rồi người đó sẽ hãnh diện về mình, chứ không phải trong việc của người khác. 5. Mỗi người sẽ mang gánh nặng của riêng mình.

Gieo và gặt

6. Người nào được dạy đạo hãy chia sẻ mọi điều tốt đẹp với người đã dạy mình. 7. Đừng tự lừa dối; đừng đùa giỡn với Đức Chúa Trời; bởi vì ai gieo gì, sẽ gặt nấy. 8. Người gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hủy hoại; nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. 9. Chúng ta đừng nản lòng khi làm việc thiện, bởi vì nếu chúng ta không nản lòng, đến thời điểm chúng ta sẽ gặt. 10. Vì vậy, đang lúc có thời cơ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho các thành viên trong gia đình đức tin.

Lời nhắc nhở cuối thư

11. Hãy xem, những dòng chữ rất lớn mà chính tay tôi đã viết cho anh em.
12. Rất nhiều người muốn có được sự tốt đẹp theo phương diện xác thịt, những người nầy đã ép buộc anh em chịu cắt bì, để họ khỏi bị bách hại vì thập tự giá của Đấng Christ. 13. Ngay cả những người đã chịu cắt bì đó không tuân giữ luật pháp, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì để họ hãnh diện về xác thịt của anh em. 14. Còn với tôi, tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ; qua đó thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. 15. Bởi vì điều quan trọng không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng là một tạo vật mới. 16. Cầu xin sự bình an và sự thương xót ban cho những ai bước đi theo nguyên tắc nầy, và trên dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời nữa!
17. Từ nay về sau, không ai gây phiền hà cho tôi, bởi vì tôi đang mang những dấu ấn của Đức Chúa Jesus trên thân thể của tôi.
18. Thưa anh em, nguyện ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm linh anh em! A-men.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. 2. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. 3. Vì, nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi ấy là mình dối lấy mình. 4. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác. 5. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy.6. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. 7. Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. 8. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. 9. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. 10. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. 11. Hãy xem chính tay tôi viết thơ nầy cho anh em, chữ lớn là dường nào.12. Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. 13. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. 14. Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy! 15. Vì điều yếu cần, chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. 16. Nguyền xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực nầy, lại giáng trên dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời nữa!17. Ước gì từ nay về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Jêsus vậy. 18. Hỡi anh em, nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em! A-men.

Chú Thích: Ga-la-ti Chương: 6
V00B48C006
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top