Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô Chương 11

Chú Giải Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô Chương 11

Chú Giải Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô: Chương 11

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Tôi mong anh em kiên nhẫn với sự rồ dại của tôi một chút. Thật vậy, anh em hãy nhẫn nại với tôi.
2. Vì anh em mà tôi ghen với cái ghen của Đức Chúa Trời, bởi vì tôi đã hứa gả anh em cho một người chồng duy nhất, trình diện anh em như một trinh nữ tinh khiết cho Đấng Christ. 3. Nhưng tôi sợ rằng như con rắn đã lừa dối Ê-va bằng mưu mẹo của nó thể nào, thì bằng cách nào đó, tâm trí của anh em cũng bị hư hỏng, đánh mất sự đơn sơ và thuần khiết đối với Đấng Christ. 4. Bởi vì nếu có ai đến rao giảng cho anh em một Jesus nào khác với Đức Chúa Jesus mà chúng tôi đã rao giảng, hoặc anh em nhận một linh nào khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc tiếp nhận một tin mừng nào khác với Phúc Âm anh em đã tiếp nhận, thì chắc anh em cũng sẵn sàng chấp nhận!
5. Tôi nghĩ rằng tôi không thua kém gì những sứ đồ lỗi lạc đó. 6. Mặc dầu lời nói của tôi có thể không bóng bẩy nhưng tri thức thì không hề kém trong bất cứ điều gì; chúng tôi đã thể hiện tất cả trong mọi việc cho anh em.
7. Tôi có lỗi gì khi chính tôi hạ xuống để anh em được tôn cao, có phải chỉ vì tôi rao giảng Phúc Âm của Đức Chúa Trời cho anh em mà không đòi hỏi gì hay sao? 8. Tôi đã bóc lột các Hội Thánh khác – bằng cách nhận trợ cấp của họ – để phục vụ anh em. 9. Và khi ở với anh em, lúc gặp thiếu thốn, tôi đã không làm gánh nặng cho bất kỳ ai, bởi vì các anh em tại Ma-xê-đô-ni-a đã đến cung ứng cho những nhu cầu của tôi. Bất cứ việc gì tôi cũng đều giữ để khỏi làm gánh nặng cho anh em, và sẽ cứ làm như vậy. 10. Như chân lý của Đấng Christ đang ở trong tôi thế nào, không điều gì có thể ngăn chặn tôi thôi tự hào về điều nầy trong các khu vực tại A-chai. 11. Tại sao? Có phải vì tôi không yêu thương anh em hay không? Đức Chúa Trời biết!
12. Tuy nhiên, điều gì tôi đang làm tôi sẽ tiếp tục làm, để tôi có thể loại bỏ cơ hội của những kẻ tìm cơ hội để khoe khoang rằng họ cũng giống như chúng tôi. 13. Bởi vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công dối gạt, giả mạo làm sứ đồ của Đấng Christ. 14. Và có lạ gì, ngay cả Sa-tan cũng giả mạo làm thiên sứ sáng láng. 15. Vì vậy, không có gì phải ngạc nhiên nếu những đầy tớ của nó giả mạo làm đầy tớ của sự công chính – kết cuộc của chúng sẽ tương xứng với những việc làm của chúng.
16. Tôi nhắc lại, đừng ai nghĩ rằng tôi là kẻ điên rồ; tuy nhiên nếu cho rằng tôi là kẻ điên rồ, thì tôi cũng có thể tự hào một chút. 17. Điều tôi đang nói, không phải là những gì Chúa muốn tôi nói, nhưng nói như một kẻ rồ dại đầy tin tưởng tự hào. 18. Bởi vì có nhiều kẻ tự hào theo lối xác thịt, nên tôi cũng sẽ tự hào. 19. Vì nếu anh em vui vẻ chịu đựng những kẻ dại thì sẽ được khôn ngoan. 20. Phải, anh em thường chịu đựng nếu ai đó bắt anh em làm nô lệ, ai đó ăn nuốt anh em, ai đó tước đoạt anh em, ai đó tự tôn, hay ai đó tát vào mặt của anh em. 21. Tôi nói thật là xấu hổ vì chúng ta nhu nhược như vậy. Tuy nhiên, ai dám tự hào trong sự rồ dại đó về bất cứ điều nào, tôi cũng dám tự hào như vậy.
22. Họ là người Hê-bơ-rơ chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Y-sơ-ra-ên chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham chăng? Tôi cũng vậy. 23. Họ là những đầy tớ của Đấng Christ chăng? Tôi nói càng nhiều hơn về chính mình: Tôi đã lao khổ nhiều hơn, bị tù đày nhiều hơn, bị đòn vọt vô kể, nhiều lần suýt chết. 24. Năm lần tôi bị người Do Thái đánh bằng roi, mỗi lần thiếu một roi là đầy bốn chục; 25. ba lần bị đòn bằng gậy; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu, một ngày một đêm trôi giạt trên biển. 26. Trong nhiều cuộc hành trình, thường xuyên gặp nguy hiểm trên sông, nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm với dân mình, nguy hiểm với dân ngoại, nguy hiểm trong thành phố, nguy hiểm trong hoang mạc, nguy hiểm trên biển, nguy hiểm với những người giả mạo là anh em, 27. chịu lao nhọc và vất vả, nhiều lúc phải thức thâu đêm, chịu đói chịu khát, bao lần nhịn ăn, bị rét mướt, bị trần truồng. 28. Bên cạnh những việc từ bên ngoài đó, hằng ngày áp lực trên tôi là phải chăm sóc cho tất cả các Hội Thánh. 29. Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị dẫn dắt vào tội lỗi, mà tôi không bị ung đốt từ bên trong hay sao?
30. Nếu phải tự hào về những điều gì, tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. 31. Đức Chúa Trời, Cha của Chúa là Đức Chúa Jesus, là Đấng đáng tôn ngợi đời đời, biết rằng tôi không nói dối. 32. Tại Đa-mách, viên tổng đốc thuộc quyền vua A-rê-ta cho canh giữ thành Đa-mách để bắt tôi. 33. Nhưng tôi đã được dòng xuống trong một cái thúng, từ một cửa sổ dọc tường thành, và tôi đã thoát khỏi tay ông ta.

Bản Dịch 1925

1. Ôi! Chớ chi anh em dung chịu sự rồ dại của tôi một ít! Phải, anh em nên dung chịu. 2. Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. 3. Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng. 4. Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Jêsus khác với Jêsus chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc được một Tin Lành khác với Tin Lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu! 5. Nhưng tôi tưởng rằng dầu các sứ đồ ấy tôn trọng đến đâu, tôi cũng chẳng thua kém chút nào. 6. Về lời nói, tôi dầu là người thường, nhưng về sự thông biết, tôi chẳng phải là người thường: đối với anh em, chúng tôi đã tỏ điều đó ra giữa mọi người và trong mọi sự.7. Tôi đã rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên, vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? 8. Tôi đã nhận lương hướng, vét lấy của Hội thánh khác đặng giúp việc anh em. 9. Khi tôi ở cùng anh em, gặp phải lúc thiếu thốn, thì không lụy đến ai cả; vì các anh em ở xứ Ma-xê-đoan đến, đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì, tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. 10. Như chắc rằng sự chân thật của Đấng Christ ở trong tôi, thì trong các miền xứ A-chai không ai cất lấy sự tôi khoe mình đó được. 11. Sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết! 12. Song điều tôi làm, tôi còn làm nữa, để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trổi hơn chúng tôi được. 13. Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. 14. Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. 15. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lại gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.16. Tôi lại nói rằng: chớ có ai xem tôi như kẻ dại dột; nếu vậy thì hãy nhận tôi như kẻ dại dột, hầu cho tôi cũng khoe mình ít nhiều. 17. Điều tôi nói, là khi tôi lấy sự quả quyết dường ấy mà khoe mình, thì chẳng phải nói theo Chúa song như kẻ dại dột vậy. 18. Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình. 19. Vì anh em là kẻ khôn ngoan lại vui mừng dung chịu kẻ dại dột. 20. Phải, anh em hay chịu người ta bắt mình làm tôi tớ, hay là nuốt sống, hay là cướp bóc, hay là tự cao mà khinh dể anh em, vả trên mặt anh em.21. Tôi làm hổ thẹn cho chúng tôi mà nói lời nầy, chúng tôi đã tỏ mình ra là yếu đuối. Nhưng, ví bằng có ai dám khoe mình về sự gì tôi nói như kẻ dại dột thì tôi cũng dám khoe mình. 22. Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Y-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy. 23. Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc nhiều hơn! Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết; 24. năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; 25. ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. 26. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; 27. chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. 28. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội thánh. 29. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư?30. Vì phải khoe mình, thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi. 31. Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jêsus, là Đấng đáng ngợi khen đời đời vô cùng, biết rằng tôi không nói dối đâu. 32. Ở thành Đa-mách, quan tổng đốc của vua A-rê-ta giữ thành của người Đa-mách để bắt tôi. 33. Có người từ cửa sổ dòng tôi xuống, bằng một cái giỏ, dọc theo lưng thành, ấy vậy là tôi thoát khỏi tay họ.

Chú Thích: II Cô-rinh-tô Chương: 11
V00B47C011
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top