Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô Chương 10

Chú Giải Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô Chương 10

Chú Giải Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô Chương 10

Chú Giải Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô: Chương 10

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Bây giờ, chính tôi là Phao-lô – vốn là người mềm mỏng khi hiện diện với anh em, nhưng lại cứng rắn với anh em khi xa cách – khuyên anh em bằng sự khiêm nhu và dịu dàng của Đấng Christ. 2. Tôi xin anh em đừng để lúc hiện diện tôi phải dùng biện pháp cứng rắn mà tôi tin chắc cần phải áp dụng với những người cho rằng chúng tôi cư xử theo xác thịt.
3. Dù sống trong thân xác, nhưng chúng tôi không chiến đấu theo cách của xác thịt. 4. Bởi vì vũ khí của chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng thiên thượng để dẹp tan những sự chống trả, 5. đánh hạ những lý luận, và mọi sự kiêu căng cao ngạo chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ; 6. và rồi khi sự thuận phục của anh em đã hoàn tất, chúng tôi sẵn sàng sửa trị tất cả những người không phục tùng.
7. Anh em đang nhìn nhiều việc theo bề ngoài. Nếu có ai cho rằng mình thuộc về Đấng Christ, hãy để người đó suy gẫm lại trong chính người đó rằng: nếu người đó thuộc về Đấng Christ, thì chúng tôi cũng vậy. 8. Thậm chí chúng tôi phải tự hào hơn – bởi vì uy quyền của chúng tôi, là điều mà Chúa đã ban cho chúng tôi, là để xây dựng chứ không phải để phá đổ anh em – cho nên tôi không xấu hổ; 9. không phải tôi làm ra vẻ như là dùng những bức thư để đe dọa anh em. 10. Bởi vì có người nói rằng: “Trong những bức thư thì mạnh mẽ và nặng lời, nhưng lúc hiện diện trong thân xác thì mềm yếu và lời nói bị xem thường.” 11. Người nói như vậy hãy nhận biết rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thư thể nào, thì lúc hiện diện, chúng tôi cũng hành động thể ấy.
12. Dĩ nhiên, chúng tôi không dám phân loại hoặc so sánh mình với những người tự đề cao kia; nhưng khi họ tự đo lường họ bằng chính họ, hay so sánh họ với chính họ, thì họ thiếu hiểu biết.
13. Tuy nhiên, chúng tôi không tự hào về điều gì quá mức, nhưng chỉ trong phạm vi của giới hạn mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng tôi; giới hạn đó vươn xa đến tận anh em. 14. Bởi vì chúng tôi không cần vượt quá giới hạn của mình để vươn đến với anh em; chúng tôi đã đến với anh em trong Phúc Âm của Đấng Christ. 15. Chúng tôi không tự hào vượt quá giới hạn – tức là về những công việc là thành quả lao động của những người khác – nhưng chúng tôi hy vọng rằng đức tin của anh em gia tăng thì giới hạn của chúng tôi sẽ được mở rộng và thêm nhiều ở giữa anh em, 16. vì như vậy chúng tôi có thể rao giảng Phúc Âm trong những vùng ở xa hơn anh em – không phải trong phạm vi của người khác – nhưng trong những điều đã sẵn sàng để tự hào. 17. Tuy nhiên, ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa. 18. Bởi vì không phải người nào tự đề cao mình là người được chấp nhận, nhưng phải là người được Chúa đề cao.

Bản Dịch 1925

1. Tôi là Phao-lô, bởi sự nhu mì, nhơn từ của Đấng Christ mà xin anh em, tôi là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em nhưng lúc vắng mặt, đối với anh em, tỏ ra biết bao là dạn dĩ! 2. tôi nài xin anh em chớ ép tôi, khi tôi sẽ có mặt, phải dùng sự dạn dĩ mà tôi toan dùng nghịch cùng mấy kẻ kia tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt. 3. Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. 4. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: 5. nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. 6. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi anh em đã chịu lụy trọn rồi.7. Anh em cứ xem bề ngoài sao? Bằng có ai quyết mình thuộc về Đấng Christ, hãy ngẫm nghĩ rằng nếu người thuộc về Đấng Christ, thì chúng tôi cũng thuộc về Ngài. 8. Dầu khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi, để gây dựng anh em, chớ chẳng phải để hủy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn; 9. song tôi chẳng muốn làm bộ dọa anh em bằng thơ từ của tôi. 10. Có người nói rằng các thơ của người nặng lời và bạo mạnh; nhưng đến khi có mặt thì người yếu đuối và lời nói chẳng có giá gì. 11. Kẻ nói như vậy, hãy nghĩ rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thơ thể nào, thì khi có mặt, việc làm cũng thể ấy.12. Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, là kẻ hay tự phô mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình, thì họ tỏ ra ít trí khôn. 13. Về phần chúng tôi, chẳng muốn khoe mình quá mực, chỉ theo mực về địa phận mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng tôi tới đến anh em. 14. Bởi chưng chúng tôi chẳng vượt quá mực mình, như thể chúng tôi không đến cùng anh em, vì thật chúng tôi đã đem Tin Lành của Đấng Christ mà đến nơi anh em trước hết. 15. Chúng tôi không khoe mình quá mực, cũng không khoe về việc người khác làm; nhưng mong rằng đức tin của anh em thêm lên, thì công việc chúng tôi cũng sẽ lớn lên thêm giữa anh em, theo giới hạn đã định cho chúng tôi, và công việc ấy càng mở mang, 16. cho đến nỗi chúng tôi sẽ có thể truyền Tin Lành ra đến các xứ xa hơn xứ anh em, song chúng tôi không hề khoe mình về việc đã làm trong địa phận của người khác. 17. Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. 18. Vì ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà Chúa gởi gắm.

Chú Thích: II Cô-rinh-tô Chương: 10
V00B47C010
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top