Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô Chương 7

Chú Giải Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô Chương 7

Chú Giải Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô Chương 7

Chú Giải Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô: Chương 7

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Anh em yêu dấu! Vì có những lời hứa nầy, chúng ta hãy thanh tẩy chính mình khỏi mọi ô nhơ của thể xác và tâm linh để hoàn tất sự thánh hóa trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.
2. Hãy dành chỗ cho chúng tôi. Chúng tôi đã không làm gì sai trái với ai, không làm thiệt hại ai, không lợi dụng ai. 3. Tôi nói điều nầy không phải để lên án, bởi vì trước đây tôi đã nói rằng: anh em luôn ở trong lòng tôi – vì chúng ta cùng chết cùng sống với nhau.
4. Niềm tin tưởng của tôi đối với anh em lớn chừng nào, niềm tự hào của tôi về anh em lớn chừng nấy; tôi đã được đầy tràn an ủi, và tôi đã được tràn ngập niềm vui ở giữa tất cả hoạn nạn của chúng tôi. 5. Bởi vì khi đến Ma-xê-đô-nia, thể xác chúng tôi không được an nghỉ, nhưng chúng tôi bị ép đủ mọi cách: xung đột từ bên ngoài, sợ hãi từ bên trong. 6. Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi kẻ ngã lòng, đã an ủi chúng tôi bằng cách đưa Tít đến; 7. không chỉ bởi chuyện anh ấy đến mà thôi, nhưng cũng bởi sự an ủi mà anh ấy đã được khích lệ từ anh em – và liên hệ đến chúng tôi: đó là niềm mong chờ tha thiết của anh em, nỗi buồn của anh em, và lòng nhiệt thành của anh em dành cho tôi, khiến tôi càng vui mừng hơn nữa.
8. Nếu trong bức thư tôi có làm cho anh em đau buồn, thì tôi cũng không hối tiếc – mặc dầu tôi đã hối tiếc, vì tôi thấy rằng bức thư đó làm cho anh em đau buồn, dù chỉ trong một giờ – 9. Bây giờ thì tôi vui, không phải tại vì anh em đã bị đau buồn, nhưng việc anh em bị đau buồn đã đưa đến sự ăn năn; bởi vì anh em đã đau buồn theo ý của Đức Chúa Trời; để anh em không mất mát gì từ chúng tôi cả. 10. Bởi vì sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời sinh ra sự ăn năn để được cứu rỗi – không có gì phải hối tiếc – nhưng sự đau buồn theo thế gian thì phát sinh sự chết.
11. Vì vậy, hãy nhận biết điều nầy: sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời đã sinh ra trong anh em biết bao điều: không chỉ sự nhiệt thành, nhưng còn sự biện minh, phẫn nộ, kính sợ, trông mong, sốt sắng, và thuyết phục nữa! Trong mọi cách, anh em đã chứng tỏ cho mọi người rằng mình không có lỗi trong việc này. 12. Thật vậy, nếu tôi đã viết thư cho anh em, điều đó không phải vì kẻ làm sai trái, cũng không phải vì người bị đối xử sai trái, nhưng để cho sự nhiệt thành của anh em đối với chúng tôi, cũng như chúng tôi đối với anh em, được bày tỏ trước mặt Đức Chúa Trời. 13. Đó là điều an ủi chúng tôi.
Ngoài niềm an ủi đó, chúng tôi còn được vui mừng hơn nữa bởi niềm vui của Tít, bởi vì tất cả anh em đã làm cho tinh thần anh ấy được tươi mới. 14. Nếu nhắc đến bất cứ điều gì anh em làm cho anh ấy, tôi không hề xấu hổ, nhưng tôi được hãnh diện; bởi vì giống như tất cả những gì chúng tôi đã nói với anh em là sự thật; cũng vậy niềm hãnh diện của chúng tôi về Tít cũng là sự thật. 15. Và tình cảm của anh ấy đối với anh em gia tăng rất nhiều, lúc anh ấy nhớ đến sự vâng lời của tất cả anh em, cùng với sự kính sợ và run rẩy khi anh em đón tiếp anh ấy. 16. Tôi vui mừng bởi vì tôi có thể tin cậy anh em trong mọi sự.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.2. Hãy mở lòng anh em cho chúng tôi: chúng tôi chẳng có làm hại ai, lừa dối ai; thủ lợi ai. 3. Tôi chẳng nói điều đó để buộc tội anh em; vì tôi đã nói rằng lòng chúng tôi thuộc về anh em, dầu sống hay chết cũng vậy. 4. Tôi nói với anh em cách bạo dạn; tôi có nhiều lẽ khoe mình vì anh em; tôi được đầy sự yên ủi, tôi được vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn.5. Vả, khi chúng tôi đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt chẳng được yên nghỉ chút nào. Chúng tôi khốn đốn đủ mọi cách: ngoài thì có sự chiến trận, trong thì có sự lo sợ. 6. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng yên ủi kẻ ngã lòng, đã yên ủi tôi bởi Tít đến nơi; 7. không những bởi người đến mà thôi, nhưng lại bởi sự yên ủi người đã nhận lãnh nơi anh em nữa: người có nói cho chúng tôi biết anh em rất ao ước, khóc lóc, và có lòng sốt sắng đối với tôi, điều đó làm cho tôi càng vui mừng thêm. 8. Dầu nhơn bức thơ tôi, đã làm cho anh em buồn rầu, thì tôi chẳng lấy làm phàn nàn; mà nếu trước đã phàn nàn (vì tôi thấy bức thơ ấy ít nữa cũng làm cho anh em buồn rầu trong một lúc), 9. nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em đã phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Thật, anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào. 10. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. 11. Vậy, hãy xem, sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ân cần trong anh em là dường nào! Lại có sự chữa chối, buồn giận, răn sợ, sốt sắng, nông nả, trách phạt là dường nào! Anh em đã tỏ ra cho ai nấy đều biết rằng mình vốn là thanh sạch trong việc đó. 12. Lại còn, nếu tôi đã viết thơ cho anh em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, cũng không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng hầu cho lòng anh em yêu chuộng chúng tôi được tỏ ra giữa anh em ở trước mặt Đức Chúa Trời. 13. Ấy là điều đã yên ủi chúng tôi. Nhơn sự yên ủi đó chúng tôi lại được sự vui mừng càng lớn hơn nữa, khi thấy sự vui mừng của Tít; vì anh em thảy đều đã để cho tâm thần người được yên lặng. 14. Nếu tôi đã khoe mình với Tít về anh em trong sự gì, thì tôi cũng chẳng hổ thẹn; nhưng vì chúng tôi đã thường nói điều thật với anh em, nên lời khen về anh em mà chúng tôi khoe với Tít cũng thấy là thật. 15. Khi người nhớ đến sự vâng lời của anh em hết thảy, và anh em tiếp người cách sợ sệt run rẩy dường nào, thì tình yêu thương của người đối với anh em càng bội lên. 16. Tôi vui mừng vì có thể tin cậy anh em trong mọi sự.

Chú Thích: II Cô-rinh-tô Chương: 7
V00B47C007
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top