Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô: Chương 4

Bản Dịch Việt Ngữ

Chúa là Đấng phán xét duy nhất

1. Cho nên, mọi người hãy xem chúng tôi như là những đầy tớ của Đấng Christ và là những người quản trị những huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. 2. Hơn thế nữa, trong trường hợp này, điều yêu cầu nơi những người quản trị đó là họ phải là người đáng tin cậy.
3. Đối với tôi, dù bị anh em – hoặc bất cứ tòa án nào của loài người – xét đoán, thì điều đó cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Thật ra, tôi cũng không tự xét đoán chính mình. 4. Tôi nhận biết không có điều gì có thể buộc tội chính mình nhưng không vì vậy mà tôi được kể là công chính; Đấng xét đoán tôi chính là Chúa. 5. Do đó, đừng xét đoán điều gì trước thời hạn cho tới khi Chúa đến; Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những gì đang được che giấu trong bóng tối và phơi bày những động lực trong lòng; và khi đó mỗi người sẽ nhận được sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời.

Khác biệt giữa kiêu ngạo và khiêm nhường

6. Anh em! Tôi đã áp dụng những điều nầy cho chính mình và A-pô-lô là vì anh em, để anh em có thể học nơi chúng tôi – “Đừng vượt quá điều đã chép” – để không ai vì ủng hộ một người mà anh em kiêu hãnh hơn người khác. 7. Ai tạo nên sự khác biệt cho anh em? Có điều gì anh em bây giờ đang có mà anh em đã không nhận lãnh? Và bây giờ, nếu anh em đã nhận lãnh thì tại sao còn khoe khoang như chưa từng nhận lãnh?
8. Anh em đã đầy đủ rồi! Anh em đã giàu có rồi! Anh em đã trị vì xa khỏi chúng tôi; và tôi ước ao rằng anh em đã thật sự trị vì để chúng tôi có thể cùng trị vì với anh em. 9. Bởi vì tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã trưng bày chúng tôi – những sứ đồ – vào những hạng cuối cùng, như những kẻ bị tuyên án tử hình, bởi vì chúng tôi đã trở nên một vật cho thế giới – cả thiên sứ và loài người – ngắm xem.
10. Chúng tôi khờ dại vì Đấng Christ, nhưng anh em khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu, nhưng anh em mạnh. Anh em được tôn trọng, nhưng chúng tôi không được tôn trọng. 11. Cho đến giờ nầy, chúng tôi vừa đói vừa khát, trang phục nghèo nàn, bị đánh đập, và phiêu bạt không nhà. 12. Chúng tôi làm việc khó nhọc bằng những bàn tay của chính mình. Chúng tôi chúc phước khi bị nguyền rủa; chúng tôi chịu đựng khi bị bách hại; 13. chúng tôi đáp lại ôn tồn khi bị phỉ báng. Chúng tôi trở nên như cặn bã của thế gian, là vật phế thải của tất cả, cho đến tận bây giờ.

Noi gương người cha thuộc linh

14. Tôi viết những điều nầy không phải để làm anh em xấu hổ nhưng để khuyên anh em như những con yêu quý của tôi. 15. Cho dù anh em có hàng chục ngàn người hướng dẫn trong Đấng Christ nhưng anh em không có nhiều cha; qua phúc âm tôi đã sinh anh em ra trong Đấng Christ Jesus. 16. Vì vậy, tôi nài khuyên anh em: Hãy là những người bắt chước để trở nên giống như tôi. 17. Chính vì điều này, tôi đã sai Ti-mô-thê – con yêu quý và trung thành của tôi trong Chúa – đến với anh em, người sẽ nhắc cho anh em những đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi vẫn dạy trong mỗi Hội Thánh tại khắp mọi nơi.
18. Bởi vì tôi không đến với anh em lúc này, cho nên có vài người đã kiêu ngạo. 19. Tuy nhiên, nếu Chúa muốn, không bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh em; và tôi sẽ tìm hiểu – không phải chỉ lời nói nhưng uy quyền của những kẻ kiêu ngạo. 20. Bởi vì vương quốc Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ bằng lời nói mà bởi uy quyền – 21. Anh em muốn gì? Muốn tôi đến với anh em với một cây roi, hay với tình yêu thương và một tinh thần dịu dàng?

Bản Dịch 1925

1. Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. 2. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. 3. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa; 4. vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình: Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa. 5. Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh.6. Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những lẽ thật, nầy chỉ về chính mình tôi và A-bô-lô, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi, chớ vượt qua lời đã chép, và chớ sanh lòng kiêu ngạo, theo phe người nầy nghịch cùng kẻ khác. 7. Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? 8. Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi, anh em đã khởi sự cai trị; thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em! 9. Vì chưng Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. 10. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ; chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ; anh em quí trọng, chúng tôi khinh hèn. 11. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. 12. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục; 13. khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ; chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bả của loài người, cho đến ngày nay.14. Tôi viết những điều nầy, chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu; nhưng để khuyên bảo anh em, cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. 15. Bởi chưng, dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha; vì tôi đã dùng Tin Lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Jêsus Christ. 16. Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em: hãy bắt chước tôi. 17. Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em; người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các Hội thánh khắp các nơi. 18. Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo, ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa. 19. Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em, và xét cho biết, chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó, bèn là năng lực họ thể nào. 20. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực. 21. Anh em muốn điều gì hơn: muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì?

Chú Thích: I Cô-rinh-tô Chương: 4
V00B46C004
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top