Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 23

Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 23

Chú Giải Kinh Thánh
Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 23

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau đó Phao-lô nhìn chăm vào Hội Đồng, rồi nói: “Thưa quý ông! Thưa các anh em! Tôi đã sống với cả một lương tâm trong sáng trước mặt Đức Chúa Trời cho đến ngày nay.”
2. Lúc đó, Thượng tế A-na-nia đã truyền cho những người đứng gần Phao-lô vả miệng ông. 3. Phao-lô nói với người rằng: “Hỡi bức tường tô trắng kia! Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp, nhưng lại vi phạm luật pháp, ra lệnh để họ đánh tôi!” 4. Những người đứng gần đó nói: “Ngươi nguyền rủa thượng tế của Đức Chúa Trời như vậy sao?” 5. Phao-lô trả lời: “Thưa anh em, tôi không biết ông ấy là thượng tế; bởi vì có chép rằng: ‘Đừng nói xấu lãnh đạo của dân mình.’ ”
6. Phao-lô nhận biết rằng có một nhóm bao gồm những người Sa-đu-sê, và một nhóm khác bao gồm những người Pha-ri-si, cho nên ông đã nói lớn trong Hội Đồng: “Thưa các anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của những người Pha-ri-si. Chính vì niềm hy vọng về sự sống lại từ cõi chết mà tôi bị đem ra xét xử.” 7. Sau khi ông nói xong điều này, có một cuộc tranh luận giữa những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã nổi lên, đám đông bị phân chia. 8. Bởi vì những người Sa-đu-sê nói rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ hay thần linh gì cả; còn những người Pha-ri-si thì lại thừa nhận tất cả. 9. Thế rồi cuộc cãi vã to tiếng đã nổi lên. Vài học giả giáo luật của phái Pha-ri-si đã đứng dậy phản bác mạnh mẽ nói: “Chúng tôi không tìm thấy người nầy có tội ác gì. Biết đâu là thần linh hoặc thiên sứ đã nói với người?” 10. Cuộc tranh luận càng lúc càng trở nên gay gắt hơn. Vị chỉ huy không muốn cho Phao-lô bị họ xé xác, cho nên đã ra lệnh cho binh sĩ kéo xuống, dùng vũ lực đem ông ra khỏi họ, rồi đem ông vào đồn.
11. Qua đêm sau, Chúa đứng bên Phao-lô và nói: “Hãy can đảm! Con đã làm chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem thể nào thì con cũng phải làm chứng cho Ta tại Rô-ma thể ấy.”
12. Đến sáng, những người Do Thái đã lập mưu và thề với nhau rằng họ sẽ không ăn không uống cho đến khi giết được Phao-lô. 13. Có hơn bốn mươi người đã dự vào âm mưu này. 14. Họ là những người đã đến với các thượng tế và các trưởng lão, nói rằng: “Chúng tôi đã thề với nhau không ăn gì cả cho đến khi giết được Phao-lô. 15. Vì vậy bây giờ, xin quý vị và Hội Đồng hãy yêu cầu viên chỉ huy để ông giải hắn xuống, giả vờ như quý vị muốn điều tra về trường hợp của hắn cho kỹ càng hơn; còn chúng tôi thì chuẩn bị sẵn sàng để giết hắn trước khi hắn đến đây.”
16. Tuy nhiên con trai của chị Phao-lô biết được âm mưu phục kích, cho nên đã đến, rồi vào trong đồn để báo cho Phao-lô. 17. Sau đó Phao-lô đã cho gọi một trong những viên đội trưởng, rồi nói: “Hãy đem chàng thanh niên nầy đến với vị chỉ huy, anh ta có việc muốn trình báo với ngài.” 18. Vì vậy, viên đội trưởng đã đem chàng đi, dẫn đến vị chỉ huy, rồi nói: “Tù nhân Phao-lô đã gọi tôi, yêu cầu tôi dẫn thanh niên nầy đến với ngài, bởi vì anh ta có điều muốn báo với ngài.” 19. Vị chỉ huy nắm tay của chàng thanh niên, dẫn đến một nơi riêng tư, rồi bắt đầu hỏi: “Cậu có việc gì cần trình báo cho tôi?” 20. Chàng nói: “Những người Do Thái đã đồng mưu xin ngài giải Phao-lô xuống Hội Đồng vào ngày mai, như là để điều tra ông cho kỹ càng hơn. 21. Tuy nhiên xin ngài đừng để bị thuyết phục bởi họ, bởi vì có hơn bốn mươi người trong bọn họ đang nằm chờ phục kích ông ấy. Họ đã thề với nhau không ăn uống gì cả cho đến khi họ giết được ông ấy. Bây giờ, họ đã sẵn sàng, chỉ chờ ngài hứa mà thôi.” 22. Do đó, vị chỉ huy đã cho chàng trai về, và căn dặn: “Đừng cho ai biết ngươi đã báo điều này cho ta!”
23. Viên chỉ huy trưởng đã gọi hai đội trưởng và dặn: “Hãy chuẩn bị sẵn sàng hai trăm bộ binh để đi đến Sê-sa-rê, cùng với bảy mươi kỵ binh và hai trăm lính cầm giáo, khởi hành vào giờ thứ ba trong đêm. 24. Hãy chuẩn bị yên cương cho Phao-lô cỡi, để họ đưa ông đến Tổng đốc Phê-lít một cách an toàn.”
25. Ông cũng viết cho tổng đốc một văn thư với hình thức như sau:
26. “Cơ-lốt Ly-si-a kính gửi ngài Tổng đốc Phê-lít. Xin kính chào ngài! 27. Người Do Thái đã bắt người nầy, và khi họ sắp sửa giết, thì tôi đã đem quân đến giải thoát, bởi vì biết rằng đương sự cũng là một công dân Rô-ma. 28. Để hiểu rõ lý do họ tố cáo đương sự, tôi đã giải đương sự đến Hội Đồng của họ. 29. Tôi tìm thấy đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến giáo luật của họ, nhưng không phạm một tội nào đáng chết hay đáng bị gông cùm cả. 30. Sau đó, tôi được báo rằng có một âm mưu ám sát đương sự cho nên tôi lập tức giải đương sự đến trước ngài, và tôi cũng ra lệnh cho các nguyên cáo phải trình bày lời cáo buộc người này trước mặt ngài.”
31. Vì vậy, những người lính tuân lệnh đã được truyền cho họ, giải Phao-lô và đem ông đi trong ban đêm đến An-ti-pa-tri. 32. Ngày hôm sau, kỵ binh tiếp tục đi với ông, còn họ thì trở về đồn. 33. Khi các kỵ binh đến Sê-sa-rê, họ đã trao bức thư cho tổng đốc và trình Phao-lô với ông. 34. Sau khi đã đọc, tổng đốc hỏi Phao-lô thuộc tỉnh nào; khi biết ông là người Si-li-si 35. thì nói: “Khi nào các nguyên cáo đến đây, ta sẽ nghe đầy đủ việc của ngươi”, và rồi truyền lệnh canh giữ Phao-lô trong dinh của Hê-rốt.

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô mắt chăm chỉ trên tòa công luận, nói rằng: Hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay. 2. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm là A-na-nia biểu mấy kẻ đứng gần Phao-lô vả miệng người. 3. Phao-lô bèn nói cùng người rằng: Hỡi bức tường tô trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông; ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp, mà lại không kể luật pháp, biểu người đánh tôi! 4. Những kẻ đứng đó nói rằng: Ngươi nhiếc móc thầy cả thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao! 5. Phao-lô trả lời rằng: Hỡi anh em, tôi chẳng biết là thầy cả thượng phẩm; vì có chép rằng: Chớ sỉ nhục người cai trị dân mình.6. Phao-lô biết trong bọn họ phần thì người Sa-đu-sê, phần thì người Pha-ri-si, bèn kêu lên trước tòa công luận rằng: Hỡi anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của dòng Pha-ri-si. Ấy là vì sự trông cậy của chúng ta và sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu xử đoán. 7. Người vừa nói xong như vậy, thì sự cãi lẫy nổi lên giữa người Pha-ri-si với người Sa-đu-sê, và hội đồng chia phe ra. 8. Vì chưng người Sa-đu-sê quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thần chi hết, còn người Pha-ri-si lại nhận cả hai điều tin ấy. 9. Tiếng kêu la lớn liền dậy lên. Có mấy thầy thông giáo về dòng Pha-ri-si đứng dậy cãi lẫy cùng kẻ khác rằng: Chúng ta chẳng thấy trong người nầy có điều ác gì. Nào ai biết chẳng phải thần hoặc thiên sứ đã nói cùng người? 10. Vì sự rối loạn càng thêm, quản cơ e Phao-lô bị chúng phân thây chăng, nên truyền quân kéo xuống, đặng cướp người ra khỏi giữa đám họ và đem về trong đồn.11. Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng: Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Rô-ma thể ấy. 12. Đến sáng, người Giu-đa họp đảng lập mưu, mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phao-lô. 13. Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó. 14. Họ đến kiếm các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà rằng: Chúng tôi đã thề với nhau rằng chẳng ăn chi hết cho đến lúc giết được Phao-lô. 15. Vậy bây giờ các ông với tòa công luận hãy xin quản cơ bắt nó đến đứng trước mặt các ông, như là muốn tra xét việc nó cho kỹ càng hơn nữa; còn chúng tôi sửa soạn sẵn để khi nó chưa đến đây thì giết đi.16. Nhưng có con trai của chị Phao-lô biết được mưu gian ấy, đến nơi đồn, vào nói trước cho Phao-lô. 17. Phao-lô bèn gọi một đội trưởng mà nói rằng: hãy đem gã trai trẻ nầy đến cùng quan quản cơ, chàng có việc muốn báo tin. 18. Vậy, đội trưởng đem chàng đi, dẫn đến nhà quản cơ, và thưa rằng: Tên tù Phao-lô có gọi tôi biểu đem gã trai trẻ nầy đến cùng quan, chàng có việc muốn nói. 19. Quản cơ nắm tay người trai trẻ, kéo xê ra, hỏi rằng: Ngươi có việc gì báo tin cùng ta? 20. Thưa rằng: Người Giu-đa đã định xin quan, đến ngày mai, bắt Phao-lô đứng trước tòa công luận, như là họ muốn tra xét việc của người cho kỹ càng hơn. 21. Nhưng xin quan chớ tin họ, vì có hơn bốn mươi người trong bọn họ lập kế hại Phao-lô, đã thề nguyện với nhau chẳng ăn uống chi hết trước khi chưa giết được người; hiện bây giờ, họ đã sắm sẵn, chỉ đợi quan trả lời đó thôi. 22. Quản cơ cho gã trai trẻ ấy về, cấm không cho nói với ai về điều người đã tỏ ra cùng mình.23. Đoạn, quản cơ đòi hai viên đội trưởng, dặn rằng: Vừa giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân, bảy mươi lính kỵ, hai trăm lính cầm giáo, đặng đi đến thành Sê-sa-rê. 24. Lại cũng phải sắm ngựa nữa, để đưa Phao-lô vô sự đến nơi quan tổng đốc Phê-lít. 25. Người lại viết cho quan đó một bức thơ như sau nầy:26. Cơ-lốt Ly-sia chúc bình an cho quan lớn tổng đốc Phê-lít! 27. Dân Giu-đa đã bắt người nầy, toan giết đi, khi tôi đã đem quân đến thình lình mà cướp người ra khỏi, vì đã nghe người là quốc dân Rô-ma. 28. Bởi tôi muốn biết vì cớ nào họ cáo người, nên giải người đến tòa công luận. 29. Tôi thấy người bị cáo mấy việc về luật pháp họ, nhưng họ không kiện người về một tội nào đáng chết hay đáng tù cả. 30. Song tôi có nghe người ta tính kế hại người nầy, nên lập tức sai người đến nơi quan, và cũng cho các kẻ cáo người biết rằng phải đến trước mặt quan mà đối nại.31. Vậy, quân lính đem Phao-lô đi theo như mạng lịnh mình đã lãnh, và đang ban đêm, điệu đến thành An-ti-ba-tri. 32. Sáng ngày, lính kỵ đi với người, còn quân khác trở về đồn. 33. những người nầy tới thành Sê-sa-rê, đưa thơ cho quan tổng đốc và đem nộp Phao-lô. 34. Quan tổng đốc đọc thơ rồi, bèn hỏi Phao-lô vốn ở tỉnh nào, vừa biết người quê tỉnh Si-li-si, 35. thì rằng: Lúc nào bọn nguyên cáo đến đây, ta sẽ nghe ngươi. Đoạn, truyền giữ Phao-lô lại trong nơi công đàng Hê-rốt.

Chú Thích: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương: 23
V00B44C023
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top