Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 19

Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 19

Chú Giải Kinh Thánh
Giăng: Chương 19

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vì vậy lúc đó Phi-lát đã truyền dẫn Đức Chúa Jesus và dùng roi tra khảo Ngài. 2. Sau đó bọn lính đã đan một chiếc mão bằng gai, đội trên đầu của Ngài, và khoác lên Ngài một chiếc áo choàng màu tím. 3. Rồi họ đến gần Ngài và nói: “Lạy vua của dân Do Thái”, và họ liên tục tát Ngài.
4. Sau đó Phi-lát trở ra ngoài một lần nữa và nói với họ: “Hãy nhìn xem! Ta dẫn người ra cho các ngươi, để các ngươi biết ta không tìm thấy nơi người có một tội lỗi nào.” 5. Vì vậy, Đức Chúa Jesus đã đi ra, đang đội mão gai, và khoác áo choàng màu tím. Phi-lát nói với họ: “Hãy nhìn xem người!”
6. Nhưng khi các thượng tế và các viên chức thấy Ngài, họ đã gào lên rằng: “Hãy đóng đinh trên thập tự! Hãy đóng đinh trên thập tự!”
Phi-lát nói với họ: “Các ngươi hãy tự đem người mà đóng đinh, bởi vì ta không tìm thấy nơi người có một tội lỗi nào.”
7. Những người Do Thái đã trả lời ông: “Chúng tôi có luật. Chiếu theo luật đó hắn phải chết, bởi vì hắn tự xưng là Con Đức Chúa Trời.”
8. Khi nghe lời nầy, Phi-lát càng sợ hơn. 9. Sau đó, ông đã vào dinh trở lại, và nói với Đức Chúa Jesus: “Ngươi từ đâu đến?” Tuy nhiên Đức Chúa Jesus không trả lời. 10. Vì vậy, Phi-lát nói với Ngài: “Ngươi không trả lời ta hay sao? Ngươi không biết rằng ta có quyền tha cho ngươi, và có quyền đóng đinh ngươi trên thập tự hay sao?”
11. Đức Chúa Jesus trả lời ông: “Nếu không phải từ trên ban cho ngươi, thì ngươi không có thẩm quyền gì để chống lại Ta. Về điều nầy, kẻ nộp Ta cho ngươi có tội nặng hơn.”
12. Từ đó, Phi-lát tìm cách tha Ngài, nhưng những người Do Thái đã la lên: “Nếu quan tha người nầy thì quan không phải là bạn của Sê-sa. Ai tự xưng là vua thì chống lại Sê-sa.”
13. Vì vậy, khi nghe những lời nầy, Phi-lát đã đem Đức Chúa Jesus ra, rồi ngồi vào vị trí thẩm phán, tại một nơi gọi là Thạch Cơ, trong tiếng Hê-bơ-rơ khi đó gọi là Ga-ba-tha.
14. Lúc này là vào khoảng giữa trưa của ngày Chuẩn Bị cho lễ Vượt Qua, Phi-lát nói với những người Do Thái rằng: “Hãy nhìn vua của các ngươi!”
15. Do đó họ đã gào lên: “Hãy diệt, diệt hắn đi! Hãy đóng đinh hắn trên thập tự!”
Phi-lát nói với họ: “Ta sẽ đóng đinh vua của các ngươi trên thập tự hay sao?”
Các thượng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào khác, ngoài Sê-sa.”
16. Vì vậy, sau đó Phi-lát đã giao Ngài cho họ để Ngài bị đóng đinh trên thập tự. Do đó, họ đã giải Đức Chúa Jesus đi.

Đức Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự

17. Ngài vác thập tự của mình đi ra, đến một nơi gọi là Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. 18. Tại đó, họ đóng đinh Ngài. Cùng với Ngài có hai người khác, một người bên nầy và một người bên kia, còn Đức Chúa Jesus ở chính giữa. 19. Phi-lát cũng sai viết một dòng chữ, rồi treo trên thập tự. Ghi rằng: “JESUS NGƯỜI NA-XA-RÉT, VUA DÂN DO THÁI.”
20. Bởi vì chỗ Đức Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự là một nơi gần thành phố, và dòng chữ được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, La-tinh và Hy Lạp, cho nên có nhiều người Do Thái đã đọc được. 21. Do đó, các trưởng tế của dân Do Thái đã nói với Phi-lát: “Xin đừng viết: ‘Vua của dân Do Thái,’ nhưng hãy viết: ‘Người nói: Ta là vua của dân Do Thái.’ ” 22. Phi-lát đã trả lời: “Điều ta đã viết, thì ta đã viết rồi.”
23. Sau khi đã đóng đinh Đức Chúa Jesus vào thập tự, những người lính đã lấy trang phục của Ngài chia làm bốn phần, mỗi người lính một phần, và cũng lấy chiếc áo thụng nữa. Tuy nhiên, chiếc áo thụng nầy nguyên vẹn, đan quyện từ trên đến cả chiếc áo. 24. Do đó họ đã bảo nhau: “Đừng xé nó ra, nhưng hãy bắt thăm xem ai được.” Như vậy, điều nầy làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã nói: “Họ chia nhau trang phục của Ta, và bắt thăm áo của Ta.” Thật vậy, những người lính đã làm những điều nầy.
25. Lúc đó, đứng gần thập tự của Đức Chúa Jesus có mẹ Ngài, và chị của mẹ Ngài, Ma-ri vợ của Cơ-lê-ô-pa, và Ma-ri Ma-đơ-len. 26. Đức Chúa Jesus thấy mẹ của Ngài và một môn đồ, là người Ngài yêu mến, đang đứng gần, thì nói với mẹ rằng: “Thưa bà, đó là con trai của bà!” 27. Rồi Ngài nói với môn đồ: “Kìa! Mẹ của con.” Và kể từ lúc đó, môn đồ nầy đã đem bà về nhà của mình.
28. Sau đó, Đức Chúa Jesus biết mọi việc bây giờ đã hoàn tất, và để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Ngài nói: “Ta khát.” 29. Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm, cho nên họ đã lấy một miếng xốp nhúng đầy giấm, buộc vào một nhánh bài hương, rồi đưa lên miệng của Ngài. 30. Vì vậy, khi đã nhận lấy giấm xong, Đức Chúa Jesus nói: “Mọi việc đã hoàn tất!” Rồi Ngài gục đầu, và trút linh hồn.
31. Bởi vì hôm đó là ngày Chuẩn Bị, và đó là ngày sa-bát rất trọng đại, cho nên các thi thể không thể vẫn còn bị treo trên thập tự trong ngày sa-bát, do đó những người Do Thái đã yêu cầu Phi-lát hãy cho đánh gãy chân, rồi hạ xuống. 32. Do đó những người lính đã đến đánh gãy chân của người thứ nhất, rồi đến người kia, là những người đã cùng bị đóng đinh với Ngài. 33. Tuy nhiên khi đến với Đức Chúa Jesus, họ thấy Ngài đã chết, cho nên họ không đánh gãy chân của Ngài. 34. Nhưng một trong những tên lính đã đâm vào bên hông của Ngài bằng một ngọn giáo, và ngay lập tức máu và nước tuôn ra.
35. Người đã chứng kiến, đã làm chứng về việc nầy; lời chứng của người là xác thực. Người biết rằng mình đang nói sự thật để các anh em cũng có thể tin. 36. Những điều nầy đã xảy ra để được ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Không một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy.” 37. Và một lần nữa, một lời Kinh Thánh khác nói: “Họ sẽ nhìn thấy người mà mình đã đâm.”

Sự an táng Đức Chúa Jesus

38. Sau những điều đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê – là một môn đồ thầm kín của Đức Chúa Jesus vì sợ dân Do Thái – đã xin Phi-lát cho nhận thi hài của Đức Chúa Jesus. Phi-lát đã cho phép. Vì vậy, ông đã đến và nhận thi hài của Ngài. 39. Khi đó Ni-cô-đem, là người trước đây đã đến với Đức Chúa Jesus trong ban đêm, cũng đến, đem theo một trăm cân mộc dược hòa với lô hội. 40. Vì vậy, họ đã lấy thi hài của Đức Chúa Jesus và quấn lại bằng vải gai và hương liệu, theo tục lệ khâm liệm của người Do Thái.
41. Khi đó, tại nơi Đức Chúa Jesus đã bị đóng đinh trên thập tự có một khu vườn, và trong khu vườn đó có một ngôi mộ mới, chưa hề chôn ai. 42. Bởi vì hôm đó là ngày Chuẩn Bị của người Do Thái, và vì ngôi mộ ở gần, cho nên họ đã an táng Đức Chúa Jesus tại đó.

Bản Dịch 1925

1. Bấy giờ, Phi-lát bắt Đức Chúa Jêsus và sai đánh đòn Ngài. 2. Bọn lính đương một cái mão triều bằng gai, đội trên đầu Ngài, và mặc cho Ngài một cái áo điều. 3. Đoạn, họ đến gần, nói với Ngài rằng: Lạy Vua dân Giu-đa! Họ lại cho Ngài mấy cái vả.4. Phi-lát ra một lần nữa, mà nói với chúng rằng: Đây nầy, ta dẫn người ra ngoài, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. 5. Vậy, Đức Chúa Jêsus đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều; và Phi-lát nói cùng chúng rằng: Kìa, xem người nầy!6. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy Ngài, thì kêu lên rằng: Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự! Phi-lát nói cùng chúng rằng: Chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người; bởi vì về phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết.7. Dân Giu-đa lại nói rằng: Chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết; vì hắn tự xưng là Con Đức Chúa Trời.8. Khi Phi-lát đã nghe lời đó, lại càng thêm sợ hãi. 9. Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Jêsus rằng: Ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Jêsus không đáp gì hết. 10. Phi-lát hỏi Ngài rằng: Ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao?11. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta; vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa.12. Từ lúc đó, Phi-lát kiếm cách để tha Ngài; nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng: Ví bằng quan tha người nầy, thì quan không phải là trung thần của Sê-sa; vì hễ ai tự xưng là vua, ấy là xướng lên nghịch cùng Sê-sa vậy!13. Phi-lát nghe lời đó bèn dẫn Đức Chúa Jêsus ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án, tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ga-ba-tha. 14. Vả, bấy giờ là ngày sắm sửa về lễ Vượt Qua, độ chừng giờ thứ sáu. Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng: Vua các ngươi kia kìa!15. Những người đó bèn kêu lên rằng: Hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi! Đóng đinh hắn trên cây thập tự đi! Phi-lát nói với chúng rằng: Ta sẽ đóng đinh Vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng: Chúng tôi không có vua khác chỉ Sê-sa mà thôi.16. Người bèn giao Ngài cho chúng đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy, chúng bắt Ngài và dẫn đi. 17. Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. 18. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jêsus ở chính giữa.19. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng: Jêsus Người Na-xa-rét, Là Vua Dân Giu-đa. 20. Vì nơi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hê-bơ-rơ, chữ La-tinh và chữ Gờ-réc, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. 21. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng: Xin đừng viết: Vua dân Giu-đa; nhưng viết rằng, người nói: Ta là Vua dân Giu-đa.22. Phi-lát trả lời rằng: Lời ta đã viết, thì ta đã viết rồi.23. Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo xống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra, từ trên chí dưới.24. Vậy, họ nói với nhau rằng: Đừng xé áo nầy ra, song chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh nầy: Chúng đã chia nhau áo xống của ta, Lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm.25. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Jêsus, có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len nữa. 26. Đức Chúa Jêsus thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! 27. Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình.28. Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. 29. Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. 30. Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.31. Vì bấy giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát nầy là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. 32. Vậy, quân lính lại, đánh gãy ống chân người thứ nhất, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. 33. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Jêsus, thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chân Ngài; 34. nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. 35. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, (lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy), hầu cho các ngươi cũng tin. 36. Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm lời Thánh Kinh nầy: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. 37. Lại có lời Kinh Thánh nầy nữa: Chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm.38. Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm môn đồ Đức Chúa Jêsus một cách kín giấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Jêsus; thì Phi-lát cho phép. Vậy, người đến và lấy xác Ngài. 39. Ni-cô-đem, là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Jêsus trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ một trăm cân một dược hòa với lư hội. 40. Vậy, hai người lấy xác Đức Chúa Jêsus, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa. 41. Vả, tại nơi Ngài bị đóng đinh, có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới, chưa chôn ai. 42. Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Trời, vì bấy giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa, và mộ ấy ở gần.

Chú Thích: Giăng Chương: 19
V00B43C019
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top