Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 23

Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 23

Chú Giải Kinh Thánh
Lu-ca: Chương 23

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus gặp Phi-lát và Hê-rốt

1. Sau đó tất cả đã đứng dậy, rồi nhiều người trong số họ đã giải Ngài đến Phi-lát. 2. Họ bắt đầu tố cáo Ngài rằng: “Chúng tôi thấy người nầy đã hướng dẫn dân chúng của chúng tôi cách nổi loạn, ngăn cấm nộp thuế cho Sê-sa, rồi tự xưng mình là Đấng Christ, tức là Vua.”
3. Phi-lát tra hỏi Ngài rằng: “Ngươi có phải là vua của dân Do Thái hay không?” Ngài trả lời rằng: “Ông nói như vậy.”
4. Phi-lát nói với các thượng tế và đám đông: “Tôi không thấy người nầy có tội gì.”
5. Tuy nhiên họ cứ một mực nói rằng: “Hắn kích động dân chúng, giảng dạy khắp Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê cho đến đây.”
6. Khi nghe như vậy, Phi-lát hỏi xem Ngài có phải là người Ga-li-lê hay không. 7. Khi biết được Ngài thuộc thẩm quyền của Hê-rốt, ông gởi Ngài đến Hê-rốt, trong thời gian đó đang hiện diện tại Giê-ru-sa-lem.
8. Hê-rốt thấy Đức Chúa Jesus thì mừng lắm bởi vì từ lâu đã nghe nói về Ngài và mong gặp Ngài, với hy vọng được xem Ngài làm phép lạ. 9. Do đó vua đã hỏi Ngài nhiều điều, nhưng Ngài không đáp một lời. 10. Các thượng tế và các học giả giáo luật đứng gần đó tố cáo Ngài kịch liệt. 11. Hê-rốt và quân lính coi Ngài không ra gì, chế nhạo Ngài, mặc cho Ngài một chiếc áo choàng sặc sỡ, rồi gởi Ngài trở lại với Phi-lát. 12. Ngày hôm đó Phi-lát và Hê-rốt trở thành bạn hữu, mặc dù trước kia họ là thù địch với nhau.
13. Sau đó Phi-lát đã gọi các thượng tế, các lãnh đạo và dân chúng, rồi nói với họ rằng: 14. “Các ông đã đem người nầy đến cho tôi vì việc xúi giục dân chúng nổi loạn; nhưng tôi đã thẩm tra trước mặt các ông, không tìm thấy người nầy mắc một tội nào mà các ông đã tố cáo. 15. Thậm chí Hê-rốt cũng vậy, bởi vì đã giao người lại cho chúng tôi. Hãy xem! Người nầy đã không làm điều gì đáng chết. 16. Vì vậy tôi sẽ kỷ luật người, rồi thả ra.”
[17. Lúc này, ông cần phải tha cho họ một người vào dịp lễ.] 18. Họ đã đồng loạt kêu lên: “Hãy giết người nầy và tha Ba-ra-ba cho chúng tôi!” 19. Ba-ra-ba là người đã bị tù vì tội nổi loạn trong thành và giết người.
20. Tuy nhiên Phi-lát muốn tha Đức Chúa Jesus, cho nên một lần nữa đã giải thích với họ. 21. Tuy nhiên họ đã gào lên: “Hãy đóng đinh trên cây thập tự! Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”
22. Lần thứ ba ông nói với họ: “Người nầy đã vi phạm điều gian ác nào? Tôi không tìm thấy người có tội gì đáng chết. Do đó tôi sẽ kỷ luật người, rồi thả ra.”
23. Nhưng họ càng hét to hơn, đòi phải đóng đinh Ngài trên cây thập tự; và rồi tiếng kêu gào của họ [và của các thượng tế] đã thắng. 24. Sau đó Phi-lát đã thực thi phán quyết theo đòi hỏi của họ. 25. Ông tha cho kẻ đã nổi loạn và đã giết người hiện đang ở trong tù theo yêu cầu của họ, rồi giao nộp Đức Chúa Jesus theo ý muốn của họ.

Chúa bị đóng đinh

26. Khi họ dẫn Ngài đi, họ bắt một người Sy-ren, tên Si-môn, từ miền quê lên, họ đặt cây thập tự trên người đó để vác phía sau Đức Chúa Jesus.
27. Có một đoàn người rất đông đi theo Ngài, và các phụ nữ than khóc Ngài. 28. Đức Chúa Jesus đã quay lại nói với họ: “Các con gái của Giê-ru-sa-lem! Đừng khóc về Ta, nhưng hãy khóc về chính các ngươi và về con cháu của các ngươi. 29. Vì kìa, sẽ có ngày người ta nói: ‘Phước cho người son sẻ, cho những dạ không bao giờ cưu mang, và ngực không bao giờ cho bú!’ 30. Rồi người ta bắt đầu nói với núi: ‘Hãy đổ xuống trên chúng tôi!’ và nói với đồi: ‘Hãy che giấu chúng tôi!’ 31. Bởi vì nếu với cây xanh mà họ còn đối xử như vậy, thì cây khô sẽ như thế nào?”
32. Họ cũng giải hai tội phạm khác để xử tử chung với Ngài. 33. Khi họ đến một nơi gọi là Đồi Sọ, họ đã đóng đinh Ngài cùng với hai tội phạm vào thập tự tại đó: một người bên phải, một người bên trái.
34. Đức Chúa Jesus đã cầu nguyện rằng: “Lạy Cha! Xin tha cho họ bởi vì họ không biết điều họ làm.” Sau đó họ bắt thăm để chia trang phục của Ngài.
35. Dân chúng đứng nhìn. Những nhân vật lãnh đạo chế nhạo Ngài rằng: “Hắn đã cứu những người khác. Nếu tên nầy thật là Đấng Christ, là Đấng được lựa chọn của Đức Chúa Trời, thì hãy để hắn tự cứu chính mình!”
36. Sau đó những người lính cũng chế giễu Ngài, họ lại gần, trao giấm chua cho Ngài, 37. rồi nói: “Nếu ngươi là Vua của dân Do Thái, thì hãy tự cứu chính mình!” 38. Lúc đó phía trên của Ngài có dòng chữ: NGƯỜI NẦY LÀ VUA CỦA DÂN DO THÁI, [được viết bằng tiếng Hy-lạp, La-tinh, và Hê-bơ-rơ].
39. Một trong những tội phạm đang bị treo cũng phỉ báng Ngài rằng: “Ông không phải là Đấng Christ hay sao? Hãy cứu chính mình với chúng tôi nữa!”
40. Nhưng người kia đã đáp lại và quở trách hắn rằng: “Ngươi đang chịu cùng một hình phạt, mà còn không kính sợ Đức Chúa Trời hay sao? 41. Chúng ta nhận hình phạt là đúng, xứng đáng với những điều chúng ta đã làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì sai.”
42. Rồi người đó nói: “Đức Chúa Jesus! Hãy nhớ đến con khi Ngài vào trong vương quốc của Ngài”
43. Ngài nói với người đó: “Thật vậy, Ta nói với ngươi: Hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong Pa-ra-đi.”

Đức Chúa Jesus chết

44. Lúc này, vào khoảng giờ thứ sáu, bóng tối đã đến bao trùm cả xứ cho đến giờ thứ chín. 45. Mặt trời trở nên tối; bức màn trong đền thờ bị xé ở chính giữa. 46. Đức Chúa Jesus đã nói một lời thật lớn rằng: “Thưa Cha! Con xin giao linh hồn của Con trong tay Cha!” Ngài nói xong lời này, thì trút hơi thở cuối cùng.
47. Lúc nầy viên đội trưởng, thấy sự việc đã xảy ra, đã tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: “Người nầy thật là người công chính!”
48. Tất cả những đoàn người tụ họp tại đó chứng kiến cảnh nầy; khi thấy những điều đã xảy ra, thì họ đấm ngực trở về.
49. Lúc đó tất cả những người quen biết Ngài đứng từ xa, cũng có những phụ nữ – là những người đã theo Ngài từ Ga-li-lê – nhìn thấy những điều nầy.

Chúa được an táng

50. Có một người tốt và công chính, tên là Giô-sép, là nghị viên của Tòa Công Luận, 51. ông không tán thành về quyết định và hành động của những người khác. Ông xuất thân từ A-ri-ma-thê, một thị trấn của người Do Thái. Ông trông đợi vương quốc của Đức Chúa Trời. 52. Ông đã đến với Phi-lát xin thi hài của Đức Chúa Jesus. 53. Khi đã đem thi hài xuống, ông khâm liệm thi hài bằng vải gai, rồi đặt thi hài vào trong một ngôi mộ đã được đục trong đá, là nơi chưa hề chôn ai.
54. Hôm đó là ngày Chuẩn Bị, và ngày Sa-bát sắp bắt đầu. 55. Các phụ nữ – là những người đã cùng đi với Chúa từ Ga-li-lê – đã đi theo; họ đã nhìn thấy phần mộ và cách người ta an táng thi thể của Ngài. Sau đó họ trở về, chuẩn bị hương liệu và dầu. 56. Tuy nhiên vì là ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật định.

Bản Dịch 1925

1. Đoạn, cả hội đồng đứng dậy, điệu Ngài đến trước mặt Phi-lát 2. Họ bèn khởi cáo Ngài rằng: Chúng tôi đã thấy người nầy xui dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Sê-sa, và xưng mình là Đấng Christ, là Vua. 3. Phi-lát gạn Ngài rằng: Chính ngươi là Vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời. 4. Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng: Ta không thấy người nầy có tội gì. 5. Nhưng họ cố nài rằng: Người nầy xui giục dân sự, truyền giáo khắp đất Giu-đê, bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi đến đây. 6. Khi Phi-lát nghe điều đó, thì hỏi nếu người nầy thật là dân Ga-li-lê chăng. 7. Biết Ngài thuộc quyền cai trị của vua Hê-rốt, bèn giải đến cho vua Hê-rốt, vua ấy ở tại thành Giê-ru-sa-lem trong mấy ngày đó. 8. Vua Hê-rốt thấy Đức Chúa Jêsus thì mừng lắm; vì lâu nay vua muốn gặp Ngài, nhân đã nghe nói về chuyện Ngài, và mong xem Ngài làm phép lạ. 9. Vậy, vua hỏi Ngài nhiều câu, song Ngài không trả lời gì hết. 10. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ở đó, cáo Ngài dữ lắm. 11. Bấy giờ vua Hê-rốt và quân lính hầu vua đều đãi Ngài cách khinh dể và nhạo báng Ngài; đoạn, họ mặc áo hoa hòe cho Ngài, rồi giao Ngài về cho Phi-lát. 12. Trước kia Phi-lát với vua Hê-rốt thù hiềm nhau, nhưng nội ngày ấy trở nên bạn hữu.13. Phi-lát hiệp các thầy tế lễ cả, các quan đề hình và dân chúng lại, mà nói rằng: 14. Các ngươi đã đem nộp người nầy cho ta, về việc xui dân làm loạn; nhưng đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây, thì ta không thấy người mắc một tội nào mà các ngươi đã cáo; 15. vua Hê-rốt cũng vậy, vì đã giao người về cho ta. Vậy, người nầy đã không làm điều gì đáng chết, 16. nên ta sẽ đánh đòn rồi tha đi. 17. (Số là đến ngày lễ, quan phải tha một tên tù cho dân.)18. Chúng bèn đồng thanh kêu lên rằng: Hãy giết người nầy đi, mà tha Ba-ra- ba cho chúng tôi! 19. Vả, tên nầy bị tù vì dấy loạn trong thành, và vì tội giết người. 20. Phi-lát có ý muốn tha Đức Chúa Jêsus, nên lại nói cùng dân chúng nữa. 21. Song chúng kêu lên rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự đi! Đóng đinh nó trên cây thập tự đi! 22. Phi-lát lại nói đến lần thứ ba, rằng: Vậy người nầy đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có sự gì đáng chết. Vậy, đánh đòn xong, ta sẽ tha. 23. Nhưng chúng cố nài, kêu lớn tiếng rằng phải đóng đinh Ngài trên cây thập tự; tiếng kêu của họ được thắng. 24. Phi-lát truyền làm y như lời chúng xin. 25. Bèn tha tên tù vì tội dấy loạn và giết người, là người chúng đã xin tha; rồi phó Đức Chúa Jêsus cho mặc ý họ.26. Khi chúng điệu Đức Chúa Jêsus đi, bắt một người xứ Sy-ren, tên là Si- môn, từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập tự theo sau Ngài. 27. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Jêsus, và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. 28. Nhưng Đức Chúa Jêsus xây mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. 29. Vì nầy, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú! 30. Bấy giờ, người ta sẽ nói với núi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta! với gò rằng: Hãy che chúng ta! 31. Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ xảy ra sao? 32. Chúng cũng đem hai người đi nữa, là kẻ trộm cướp, để giết cùng với Ngài. 33. Khi đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. 34. Song Đức Chúa Jêsus cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài. 35. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười Ngài, rằng: Nó đã cứu kẻ khác; nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi! 36. Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống, 37. mà rằng: Nếu ngươi là Vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi! 38. Phía trên đầu Ngài, có đề rằng: Người Nầy Là Vua Dân Giu-đa.39. Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! 40. Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 41. Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. 42. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! 43. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.44. Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín. 45. Mặt trời trở nên tối, và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai. 46. Đức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. 47. Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Thật người nầy là người công bình. 48. Cả dân chúng đi xem, thấy nông nổi làm vậy, đấm ngực mà trở về. 49. Song những kẻ quen biết Đức Chúa Jêsus và các người đàn bà theo Ngài từ xứ Ga-li-lê, đều đứng đằng xa mà ngó.50. Có một người, tên là Giô-sép, làm nghị viên tòa công luận, là người chánh trực công bình, 51. không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm. Người ở A-ri- ma-thê, là thành thuộc về xứ Giu-đê, vẫn trông đợi nước Đức Chúa Trời. 52. Người bèn đi đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. 53. Khi đã đem xác Ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy vải liệm mà bọc, rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. 54. Bấy giờ là ngày sắm sửa, và ngày Sa-bát gần tới. 55. Các người đàn bà đã từ xứ Ga-li-lê đến với Đức Chúa Jêsus, theo Giô-sép, xem mả và cũng xem xác Ngài đặt thể nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm. 56. Ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ.

Chú Thích: Lu-ca Chương: 23
V00B42C023
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top