Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 9

Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 9

Chú Giải Kinh Thánh
Lu-ca: Chương 9

Bản Dịch Việt Ngữ

Chúa sai Mười Hai Sứ Ðồ

1. Sau đó Ngài đã gọi mười hai sứ đồ lại, rồi ban cho họ quyền năng cùng thẩm quyền để đuổi tất cả các quỷ và chữa lành những bệnh tật. 2. Rồi Ngài sai họ ra đi để công bố về vương quốc của Đức Chúa Trời và chữa lành cho những người bệnh. 3. Ngài nói với họ: “Khi đi đường đừng đem theo gì cả, đừng đem gậy, hay túi xách, hay bánh, hay tiền bạc; cũng đừng có hai áo choàng. 4. Các ngươi vào nhà nào, hãy ở lại tại đó cho tới khi ra đi. 5. Nhiều nơi người ta có thể sẽ không tiếp các ngươi – hãy rời khỏi thành đó, hãy giũ bụi khỏi chân của các ngươi như là một lời minh chứng nghịch lại với họ.”
6. Sau đó họ đã ra đi, trải qua các làng mạc, rao giảng Phúc Âm và chữa lành những bệnh tật ờ khắp mọi nơi.

Vua Hê-rốt muốn gặp Đức Chúa Jesus

7. Lúc này Hê-rốt, là vua chư hầu, khi nghe về tất cả những việc đã xảy ra thì bối rối, bởi vì có người nói: “Giăng đã từ cõi chết sống lại;” 8. một số người khác cho rằng: “Ê-li đã xuất hiện;” còn những người khác nữa thì cho rằng: “Một trong những tiên tri đời xưa đã sống lại.”
9. Hê-rốt nói: “Trẫm đã chém đầu Giăng; như vậy người nầy là ai mà trẫm nghe rằng đã làm những việc như vậy?” Vua tìm cách để gặp Ngài.

Chúa hóa bánh cho năm ngàn người ăn

10. Các sứ đồ trở về tường trình với Ngài những việc mà họ đã thực hiện. Ngài đem họ cùng với Ngài lui về một thị trấn gọi là Bết-sai-đa. 11. Khi đám đông biết được, họ đã đi theo Ngài. Đức Chúa Jesus tiếp họ, giảng cho họ về vương quốc của Đức Chúa Trời, rồi Ngài chữa lành cho những ai cần được chữa lành.
12. Lúc đó, ngày đã gần tàn, mười hai sứ đồ đã đến, và thưa với Ngài: “Xin Thầy giải tán đám đông để họ đến những làng mạc và các vùng thôn quê chung quanh để họ có thể trọ và tìm thức ăn, bởi vì chúng ta đang ở tại một nơi hoang vắng.”
13. Nhưng Ngài đã nói với họ: “Chính các ngươi hãy cho họ ăn.” Tuy nhiên, họ thưa rằng: “Chúng con không có gì nhiều ngoại trừ năm cái bánh và hai con cá – trừ khi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đoàn dân nầy.”
14. Bởi vì có đến khoảng năm ngàn người đàn ông, Ngài nói với các môn đồ của Ngài: “Hãy cho họ ngồi xuống thành những nhóm khoảng năm mươi người.” 15. Họ đã làm như vậy, và rồi tất cả đã ngồi xuống.
16. Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn về chúng, rồi bẻ ra, rồi trao cho các môn đồ để phân phát cho đoàn dân.
17. Tất cả đã ăn và được thỏa thuê. Họ thu nhặt những mẩu bánh thừa được mười hai giỏ.

Phi-e-rơ xưng nhận Đấng Christ

18. Sau đó Ngài cầu nguyện tại một nơi thanh vắng, các môn đồ cũng ở đó với Ngài. Ngài đã hỏi họ rằng: “Đám đông nói Ta là ai?” 19. Họ trả lời: “Là Giăng Báp-tít, cũng có người nói là Ê-li; người khác nữa nói là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại.”
20. Ngài lại hỏi họ: “Còn các ngươi thì nói Ta là ai?” Sau đó Phi-e-rơ đã trả lời và nói rằng: “Đấng Christ của Đức Chúa Trời.”

Đức Chúa Jesus báo trước về sự chết của Ngài

21. Ngài đã nghiêm nhặt cấm họ và truyền cho họ không được nói điều nầy với bất cứ ai. 22. Ngài phán: “Con Người cần phải chịu nhiều điều đau khổ, bị các trưởng lão, các trưởng tế và những học giả giáo luật loại bỏ, rồi bị giết, và đến ngày thứ ba sẽ sống lại.”

Vác thập tự theo Chúa

23. Sau đó Ngài phán với mọi người: “Nếu ai muốn đến để theo Ta, người đó phải từ bỏ chính mình, và mỗi ngày phải vác thập tự giá của mình mà theo Ta. 24. Bởi vì nếu ai muốn cứu mạng sống của mình, thì sẽ mất; nhưng ai vì cớ Ta mà mất mạng sống của mình, người đó sẽ cứu được nó. 25. Nếu người nào được cả thế giới, mà chính mình bị hủy diệt hoặc bị thiệt thân, thì có ích lợi gì? 26. Bởi vì ai hổ thẹn về Ta và những lời của Ta, thì Con Người sẽ hổ thẹn về người đó khi Ngài ngự đến trong vinh quang của Ngài, của Cha, và của các thiên sứ thánh. 27. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, có một vài người đang đứng đây sẽ không nếm trải sự chết trước khi họ thấy vương quốc của Đức Chúa Trời.”

Chúa biến hóa

28. Và rồi khoảng tám ngày sau khi những lời nầy được phán, Ngài đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ cùng đi với Ngài lên núi để cầu nguyện.
29. Đang khi cầu nguyện, diện mạo của Ngài biến đổi, trang phục của Ngài trở nên trắng và sáng rực. 30. Kìa, có hai người đang trò chuyện với Ngài, họ là Môi-se và Ê-li. 31. Những người đó đã xuất hiện trong vinh quang, họ đang nói về sự chết của Ngài là việc Ngài sắp thực hiện tại Giê-ru-sa-lem.
32. Phi-e-rơ và những người cùng với ông đã ngủ mê, nhưng khi tỉnh dậy, họ thấy vinh quang của Ngài và hai người đang đứng với Ngài. 33. Sau đó, khi những người đó sắp lìa khỏi Ngài, Phi-e-rơ đã nói với Đức Chúa Jesus: “Thưa Thầy! Thật tốt để chúng ta ở tại đây. Xin cho chúng con dựng ba cái trại: một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.” Ông nói nhưng không biết mình đang nói gì.
34. Trong lúc Phi-e-rơ còn đang nói những điều này, có một đám mây kéo đến, bao phủ họ; và rồi họ kinh hãi khi họ bước vào trong đám mây. 35. Có một giọng nói từ trong đám mây phán: “Đây là Con của Ta, là Đấng đã được chọn. Hãy lắng nghe Người.”
36. Khi giọng nói đó vừa dứt, thì chỉ còn lại một mình Đức Chúa Jesus.
Sau đó họ đã giữ yên lặng – không nói với ai về những gì họ đã chứng kiến trong những ngày đó.

Chúa chữa lành cho bé trai bị quỷ ám

37. Sau đó, vào ngày hôm sau lúc họ từ trên núi xuống, có một đoàn người rất đông đến gặp Ngài. 38. Kìa, từ trong đám đông có một người kêu lên rằng: “Thưa Thầy! Xin Thầy đoái thương đến con trai của tôi, bởi vì nó là đứa con duy nhất của tôi. 39. Khi nó bị quỷ ám, nó gào thét thất thường, quỷ vật vã nó lăn lộn đến sôi bọt, làm cho mình mẩy bầm dập, rất khó để xuất ra. 40. Tôi đã xin các môn đồ của Thầy đuổi quỷ đó, nhưng họ không thể đuổi được.”
41. Đức Chúa Jesus đáp: “Hỡi thế hệ vô tín và băng hoại! Ta sẽ ở với các ngươi và chịu đựng các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con trai của ngươi đến đây!”
42. Khi đứa trẻ vừa lại gần Ngài, quỷ quật nó xuống, vật vã nó. Đức Chúa Jesus quở trách tà linh và chữa lành cho cậu bé, rồi trao lại cho cha nó.

Đức Chúa Jesus lại báo trước về sự chết của Ngài

43. Mọi người đều kinh ngạc về quyền uy vĩ đại của Đức Chúa Trời. Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên về tất cả những điều Ngài đã làm, Ngài phán cùng các môn đồ của Ngài: 44. “Các ngươi hãy nghe kỹ những lời nầy: Con Người sẽ bị nộp vào trong tay của nhiều người.”
45. Tuy nhiên các môn đồ đã không hiểu lời này; điều đó bị che khuất với họ cho nên họ không hiểu. Và họ sợ phải hỏi Ngài về lời này.

Vị trí trong vương quốc của Đức Chúa Trời

46. Sau đó có một tranh luận này ở giữa họ xem ai là người cao trọng nhất giữa vòng của họ.
47. Tuy nhiên Đức Chúa Jesus biết ý tưởng trong lòng của họ, cho nên Ngài đã đem một đứa trẻ đặt bên cạnh Ngài, 48. rồi Ngài phán với họ: “Người nào vì danh Ta mà tiếp đứa trẻ nầy, tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta, tức là tiếp Đấng đã sai Ta. Bởi vì người nào nhỏ nhất trong các ngươi, chính là người cao trọng nhất.”
49. Giăng thưa rằng: “Thưa Thầy! Chúng con đã thấy một người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ, chúng con đã cấm người đó, bởi vì người đó không theo với chúng ta.”
50. Sau đó Đức Chúa Jesus nói với ông: “Đừng ngăn cấm, bởi vì ai không nghịch với các ngươi là thuận với các ngươi.”

Những người Sa-ma-ri không tiếp đón Chúa

51. Sau đó, gần đến ngày Ngài lên trời, Ngài quyết định đi đến Giê-ru-sa-lem. 52. Ngài đã sai các sứ giả đi trước Ngài. Họ đã đi vào trong một làng của người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Ngài. 53. Nhưng dân chúng đã không tiếp Ngài, bởi vì Ngài đang đi về Giê-ru-sa-lem.
54. Các môn đồ của Ngài là Gia-cơ và Giăng thấy vậy, nói: “Lạy Chúa! Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy họ hay không?”
55. Đức Chúa Jesus quay lại quở trách họ [và nói: “Các ngươi không biết thần linh nào đã xui giục mình”]. 56. [Bởi vì Con Người đã đến không phải để hủy diệt mạng sống của người ta, nhưng để giải cứu.] Rồi họ đến một làng khác.

Trả giá để theo Chúa

57. Khi họ đang đi dọc đường, có một người nói với Ngài: “Tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi.” 58. Đức Chúa Jesus nói với người đó: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 59. Sau đó Ngài phán với một người khác: “Hãy theo Ta.” Tuy nhiên người đó đã nói: “Lạy Chúa! Trước hết, xin cho phép con đi về để chôn cất cha của con.” 60. Nhưng Ngài nói với người đó: “Hãy để những người chết chôn những người chết của họ; còn ngươi, hãy đi rao giảng vương quốc của Đức Chúa Trời.” 61. Sau đó có một người khác nữa nói: “Lạy Chúa! Con sẽ theo Ngài, nhưng trước hết xin cho con về từ giã người nhà của mình.” 62. Sau đó Đức Chúa Jesus nói với người: “Ai đặt tay cầm cày mà còn nhìn lại những việc ở phía sau, thì không xứng hợp với vương quốc Đức Chúa Trời.”

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus nhóm họp mười hai sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỉ chữa bịnh. 2. Rồi Ngài sai đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bịnh. 3. Ngài dạy rằng: Đi đường chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc; cũng đừng đem hai áo. 4. Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. 5. Còn ai không tiếp rước các ngươi, hãy ra khỏi thành họ, và phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ. 6. Vậy, các sứ đồ ra đi, từ làng nầy tới làng kia, rao giảng Tin Lành khắp nơi và chữa lành người có bịnh.7. Bấy giờ, Hê rốt là vua chư hầu, nghe nói về các việc xảy ra, thì không biết nghĩ làm sao; vì kẻ nầy nói rằng: Giăng đã từ kẻ chết sống lại; 8. kẻ khác nói rằng: Ê-li đã hiện ra; và kẻ khác nữa thì rằng: Một trong các đấng tiên tri đời xưa đã sống lại. 9. Song Hê-rốt thì nói: Ta đã truyền chém Giăng rồi: vậy người nầy là ai, mà ta nghe làm những việc dường ấy? Vua bèn tìm cách thấy Đức Chúa Jêsus. 10. Các sứ đồ trở về trình cùng Đức Chúa Jêsus mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem các sứ đồ đi tẻ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bết-sai-đa. 11. Nhưng dân chúng nghe vậy, thì đi theo Ngài. Đức Chúa Jêsus tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời, và chữa cho những kẻ cần được lành bịnh. 12. Khi gần tối, mười hai sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng: Xin truyền cho dân chúng về, để họ đến các làng các ấp xung quanh mà trọ và kiếm chi ăn; vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. 13. Song Ngài phán rằng: Chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa rằng: Ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân nầy, thì chỉ có năm cái bánh và hai con cá mà thôi. 14. Vả, bấy giờ có độ năm ngàn người nam ở đó. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Hãy biểu chúng ngồi từng hàng năm mươi người. 15. Môn đồ làm theo lời; chúng ngồi xuống hết thảy. 16. Đoạn, Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân. 17. Ai nấy ăn no rồi, người ta thâu được mười hai giỏ đầy những miếng thừa.18. Một ngày kia, Đức Chúa Jêsus đang cầu nguyện riêng, môn đồ nhóm lại xung quanh Ngài, Ngài hỏi rằng: Trong dân chúng, họ nói ta là ai? 19. Thưa rằng: Người nầy nói là Giăng Báp-tít, người kia nói là Ê-li; kẻ khác nói là một trong các đấng tiên tri đời xưa sống lại. 20. Ngài lại hỏi rằng: Còn về phần các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. 21. Đức Chúa Jêsus nghiêm cấm môn đồ nói sự ấy với ai,22. và phán thêm rằng: Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. 23. Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. 24. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống, thì sẽ cứu. 25. Nếu ai được cả thiên hạ, mà chính mình phải mất hoặc hư đi, thì có ích gì? 26. Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về họ, khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha, và của thiên sứ thánh mà đến. 27. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đang đứng đây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời.28. Độ tám ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. 29. Đang khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. 30. Và nầy, có hai người nói chuyện cùng Ngài; ấy là Môi-se và Ê-li, 31. hiện ra trong sự vinh hiển, và nói về sự Ngài qua đời, là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Giê-ru-sa-lem. 32. Phi-e-rơ cùng đồng bạn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra, thấy vinh hiển của Đức Chúa Jêsus và hai đấng ấy đứng gần Ngài. 33. Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Đức Chúa Jêsus, Phi-e-rơ thưa Ngài rằng: Thưa thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, hãy đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi. 34. Khi người còn đang nói, có một đám mây kéo đến, bao phủ lấy; và khi vào trong đám mây, các môn đồ đều sợ hãi. 35. Bấy giờ, nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng: Nầy là Con ta, Người được lựa chọn của ta, hãy nghe Người. 36. Khi tiếng ấy phát ra, thì Đức Chúa Jêsus ở một mình. Các môn đồ nín lặng, không nói cùng ai về sự mình đã thấy.37. Bữa sau, khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến đón rước Ngài. 38. Một người trong đám đông kêu lên rằng: Lạy thầy, xin thầy đoái đến con trai tôi, vì là con một tôi. 39. Một quỉ ám nó, thình lình kêu la; quỉ vật vã nó dữ tợn, làm cho sôi bọt miếng, mình mẩy nát hết, rồi mới ra khỏi. 40. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỉ đó, nhưng họ đuổi không được. 41. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và bội nghịch kia, ta ở với các ngươi và nhịn các ngươi cho đến chừng nào? Hãy đem con của ngươi lại đây. 42. Đứa con trai vừa lại gần, quỉ xô nó nhào xuống đất, và vật vã dữ tợn. Song Đức Chúa Jêsus quở nặng tà ma, chữa lành con trẻ ấy, và giao lại cho cha nó.43. Ai nấy đều lấy làm lạ về quyền phép cao trọng của Đức Chúa Trời. Khi mọi người đang khen lạ các việc Đức Chúa Jêsus làm, Ngài phán cùng môn đồ rằng: 44. Về phần các ngươi, hãy nghe kỹ điều ta sẽ nói cùng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. 45. Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, vì đã che khuất cho mình để chẳng rõ nghĩa làm sao; và sợ không dám hỏi Ngài về lời ấy.46. Các môn đồ biện luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình. 47. Nhưng Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng trong lòng môn đồ, thì lấy một đứa con trẻ để gần mình, 48. mà phán rằng: Hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ nầy, tức là tiếp ta; còn ai tiếp ta, tức là tiếp Đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng. 49. Giăng cất tiếng nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi từng thấy có kẻ nhân danh thầy mà trừ quỉ; chúng tôi đã cấm họ, vì không cùng chúng tôi theo thầy. 50. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Đừng cấm họ, vì ai không nghịch cùng các ngươi, là thuận với các ngươi. 51. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Jêsus được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Giê-ru-sa-lem. 52. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi, vào một làng của người Sa- ma-ri, để sửa soạn nhà trọ cho Ngài; 53. song người Sa-ma-ri không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi thẳng lên thành Giê- ru-sa-lem. 54. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài, thấy vậy, nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? 55. Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại quở hai người, mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui giục mình. 56. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. 57. Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó. 58. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu. 59. Ngài phán cùng kẻ khác rằng: Ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. 60. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi, hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. 61. Có kẻ khác nữa thưa rằng: Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi. 62. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.

Chú Thích: Lu-ca Chương: 9
V00B42C009
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top