Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Mác Chương 5

Chú Giải Kinh Thánh: Mác Chương 5

Chú Giải Kinh Thánh
Mác: Chương 5

Bản Dịch Việt Ngữ

Người bị quỷ ám ở Giê-ra-sê

1. Sau đó, họ qua bờ biển bên kia, đến vùng Giê-ra-sê. 2. Lúc Ngài ra khỏi thuyền, ngay lập tức có một người bị tà linh ám, từ nghĩa địa chạy đến trước mặt Ngài; 3. người nầy sống giữa những phần mộ. Dù dùng xiềng, không ai có thể giữ được người, 4. bởi vì người thường bị cùm và xiềng, nhưng chúng bị người bẻ làm hai – cùm và xiềng đều tan nát – không ai có thể chế ngự người được. 5. Cả ngày lẫn đêm người gào thét trong nghĩa địa hay trên núi, và lấy đá rạch mình.
6. Khi thấy Đức Chúa Jesus từ đằng xa, người chạy đến, sấp mình trước đầu gối của Ngài 7. và thốt lên rất lớn: “Lạy Jesus, Con của Đức Chúa Trời Chí Cao! Tôi nài xin Ngài bởi Đức Chúa Trời, đừng để tôi bị xâu xé nữa!”
8. Vì vậy, Đức Chúa Jesus phán: “Hỡi tà linh, hãy ra khỏi người nầy.”
9. Rồi Ngài hỏi nó: “Tên ngươi là gì?” Nó đáp: “Tên của tôi là ‘Quân đoàn’ bởi vì chúng tôi rất đông.”
10. Tà linh van xin Ngài nhiều lần đừng đuổi chúng ra khỏi vùng quê. 11. Lúc đó, có một đàn heo rất đông đang ăn trên một ngọn núi gần đó. 12. Chúng nài xin Ngài rằng: “Xin sai chúng tôi vào những con heo để chúng tôi có thể nhập vào chúng.”
Đức Chúa Jesus cho phép. 13. Các tà linh ra khỏi người đó và nhập vào đàn heo, cả đàn – khoảng hai ngàn con – lao từ trên bờ vực sâu xuống biển, và chúng chết chìm trong biển.
14. Những người chăn bỏ chạy và loan truyền việc đó khắp thành thị và thôn quê; và dân chúng kéo đến để xem điều gì đã xảy ra. 15. Khi họ đến với Đức Chúa Jesus, và thấy người đã từng bị quỷ ám đang ngồi đó, mặc quần áo, và tâm trí tỉnh táo, thì họ kinh sợ. 16. Những người đã chứng kiến sự việc thuật cho họ nghe chuyện gì đã xảy đến cho người bị tà linh và cho đàn heo. 17. Họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận của họ.
18. Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám nài xin Ngài để người đó được ở với Ngài. 19. Nhưng Ngài không cho phép, và Ngài nói với người: “Hãy trở về nhà của con, đến với những người thân thuộc của con, và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con và đã thương xót con như thế nào.”
20. Người ấy rời khỏi nơi đó, và đã công bố khắp vùng Đê-ca-bô-lơ về những việc lớn lao mà Đức Chúa Jesus đã làm cho mình – và tất cả đều kinh ngạc.

Con gái Giai-ru và người phụ nữ bị rong huyết

21. Đức Chúa Jesus vào thuyền vượt qua bờ bên kia một lần nữa. Một đoàn người rất đông tụ họp chung quanh Ngài, lúc Ngài đang ở bên bờ biển.
22. Có một người tên là Giai-ru, là một trong những lãnh đạo của một hội đường, đến. Khi thấy Đức Chúa Jesus, ông liền phủ phục dưới chân Ngài, 23. ông khẩn xin Ngài rằng: “Con gái nhỏ của tôi đang hấp hối. Xin Thầy đến và đặt tay trên cháu, để cháu được chữa lành, và cháu sẽ sống.” 24. Ngài đi với ông. Một đoàn người rất đông cùng đi theo, và lấn ép Ngài.
25. Có một phụ nữ bị rong huyết đã mười hai năm, 26. chịu khốn khổ dưới nhiều thầy thuốc, tiêu tốn tất cả những gì bà có, không được lợi ích gì, nhưng càng tệ hơn. 27. Bà đã nghe nói về Đức Chúa Jesus, nên đến lẩn vào trong đám đông, và từ phía sau chạm vào y phục của Ngài. 28. Bởi vì bà nói rằng: “Nếu mình chạm được y phục của Ngài, mình sẽ được lành.” 29. Ngay lập tức, chỗ bị chảy máu trong người của bà khô lại, và bà cảm biết trong thân thể rằng bà đã được chữa lành khỏi bịnh.
30. Ngay lập tức, Đức Chúa Jesus nhận biết có một năng quyền vừa ra từ Ngài, nên Ngài quay sang đám đông và hỏi: “Ai đã chạm vào y phục của Ta?”
31. Các môn đồ của Ngài nói với Ngài: “Thầy thấy đám đông chen lấn Thầy, sao Thầy còn hỏi: ‘Ai chạm đến Ta?’ ”
32. Nhưng Ngài vẫn nhìn chung quanh xem ai đã làm.
33. Người phụ nữ biết điều đã xảy đến cho mình, run sợ, đến phủ phục trước Ngài, và kể cho Ngài tất cả sự thật.
34. Đức Chúa Jesus nói với bà: “Con gái ơi! Đức tin của con đã cứu con; hãy đi bình an, và được lành bệnh.”
35. Khi Ngài còn đang nói, có người từ nhà của vị lãnh đạo hội đường đến, và nói với ông: “Con gái của ông đã chết. Tại sao ông còn làm phiền Thầy?”
36. Đức Chúa Jesus nghe những lời nói đó, và bảo vị lãnh đạo hội đường rằng: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.” 37. Ngài không cho ai theo Ngài, ngoại trừ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, là em của Gia-cơ.
38. Khi họ đến nhà của vị lãnh đạo hội đường, Ngài thấy cảnh kêu gào, khóc lóc, và than van. 39. Ngài bước vào nói với họ: “Sao các ngươi kêu gào và khóc lóc như vậy? Đứa bé không chết, nhưng đang ngủ.”
40. Họ nhạo cười Ngài. Ngài đuổi mọi người ra ngoài, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ cùng những người theo Ngài vào chỗ của đứa trẻ. 41. Ngài cầm tay đứa trẻ và phán: “Ta-li-tha-cum” – nghĩa là: “Bé gái! Ta truyền cho con hãy trỗi dậy.”
42. Lập tức bé gái trỗi dậy và bước đi, bởi vì cô bé đã được mười hai tuổi.
Ngay lập tức, tất cả đều kinh ngạc.
43. Ngài nghiêm khắc truyền cho họ không nên cho ai biết việc nầy, và Ngài bảo họ cho đứa trẻ ăn.

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia, trong miền Giê-ra-sê. 2. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. 3. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa; 4. vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được. 5. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. 6. Người thấy Đức Chúa Jêsus ở đằng xa, chạy lại sấp mình xuống trước mặt Ngài, 7. mà kêu lớn rằng: Hỡi Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi. 8. Vì Đức Chúa Jêsus vừa phán cùng nó rằng: Hỡi tà ma, phải ra khỏi người nầy.9. Ngài lại hỏi rằng: Mầy tên gì? Thưa rằng: Tên tôi là Quân đội; vì chúng tôi đông. 10. Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng nó ra khỏi miền đó.11. Vả, chỗ đó, tại trên núi, có một bầy heo đông đang ăn. 12. Các quỉ cầu xin Ngài rằng: Xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy, để chúng tôi nhập vào chúng nó. Đức Chúa Jêsus cho phép. 13. Các tà ma ra khỏi người đó, bèn nhập vào bầy heo, bầy heo từ trên bực cao vụt đâm đầu xuống biển. Có độ hai ngàn con heo chết chìm cả dưới biển.14. Những kẻ chăn heo trốn, đồn tin nầy ra khắp trong thành và trong nhà quê; 15. dân sự đổ ra đặng xem điều đã xảy đến. Vậy, chúng đến cùng Đức Chúa Jêsus, thấy người đã bị nhiều quỉ ám, đang ngồi, mặc quần áo, trí khôn bình tĩnh, thì sợ hãi lắm. 16. Những người đã thấy việc đó, thuật cho họ nghe chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỉ ám và bầy heo. 17. Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình.18. Lúc Ngài đang bước vào thuyền, người trước đã bị quỉ ám xin ở lại với Ngài. 19. Nhưng Đức Chúa Jêsus không cho, phán rằng: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. 20. Vậy, người đi, đồn ra trong xứ Đê-ca-bô-lơ những điều lớn lao thể nào mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình; ai nấy đều lấy làm lạ.21. Khi Đức Chúa Jêsus lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. 22. Bấy giờ, có một người trong những người cai nhà hội, tên là Giai ru, đến, thấy Đức Chúa Jêsus, bèn gieo mình nơi chân Ngài; 23. nài xin mà rằng: Con gái nhỏ tôi gần chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. 24. Đức Chúa Jêsus đi với người; đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài.25. Vả, tại đó có một người đàn bà bị bịnh mất huyết đã mười hai năm, 26. bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì; bịnh lại càng nặng thêm. 27. Người đã nghe tin về Đức Chúa Jêsus, bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông, mà rờ áo Ngài. 28. Vì người nói rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. 29. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bịnh.30. Tức thì Đức Chúa Jêsus tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo ta?31. Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến ta? 32. Ngài nhìn chung quanh mình để xem người đã làm điều đó.33. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật.34. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh.35. Đang khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng: Con gái ông đã chết rồi; còn phiền Thầy làm chi? 36. Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng: Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. 37. Ngài chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em là Gia-cơ.38. Khi đã đến nhà người cai nhà hội, Ngài thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc người kêu lớn tiếng. 39. Vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng: Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ. 40. Chúng nhạo báng Ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài, cùng vào chỗ nó nằm. 41. Ngài nắm tay nó mà phán rằng: Ta-li-tha Cu-mi; nghĩa là: Hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mầy, hãy chờ dậy. 42. Tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi, vì đã lên mười hai tuổi. Chúng rất lấy làm lạ. 43. Ngài cấm ngặt chúng đừng cho ai biết sự ấy, và truyền cho đứa trẻ ăn.

Chú Thích: Mác Chương: 5
V00B41C005
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top