Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 13

Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 13

Chú Giải Kinh Thánh
Ma-thi-ơ: Chương 13

Bản Dịch Việt Ngữ

Ẩn dụ về người gieo giống

1. Trong ngày hôm đó, Đức Chúa Jesus ra khỏi nhà, rồi ngồi bên bờ biển. 2. Những đoàn người rất đông tụ họp quanh Ngài, cho nên Ngài phải vào trong thuyền ngồi tại đó, còn tất cả đám đông thì đứng trên bờ. 3. Ngài phán với họ nhiều điều qua các ẩn dụ:
“Có một người đi ra để gieo giống. 4. Trong khi người đó gieo, một số rơi dọc đường, và rồi chim đã đến, ăn hết. 5. Một số khác rơi trên chỗ có đá, là nơi không có nhiều đất, và lập tức mọc lên, nhưng không thể xuyên sâu vào đất; 6. khi mặt trời mọc lên, nó bị héo, bởi vì không có rễ, nên đã chết khô. 7. Một số khác rơi giữa những bụi gai, những bụi gai mọc lên, làm cho chúng bị nghẹt ngòi. 8. Một số khác nữa rơi trên đất tốt, và đã kết quả: một số được một trăm lần, một số được sáu chục lần, một số được ba chục lần. 9. Ai có tai, hãy lắng nghe!”

Giải nghĩa ẩn dụ

10. Các môn đồ đã đến, rồi thưa với Ngài: “Vì sao Thầy dùng những ẩn dụ để nói với họ?”
11. Ngài trả lời họ rằng: “Bởi vì các ngươi đã được cho phép để hiểu về những huyền nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì chưa được cho phép. 12. Bởi vì người nào đang có, sẽ được cho thêm, để người đó được dư dật; còn người nào không có, sẽ bị cất luôn điều chính mình đang có nữa. 13. Chính vì điều nầy, nên Ta đã dùng những ẩn dụ để nói với họ, bởi vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu. 14. Để lời tiên tri của Ê-sai được ứng nghiệm nơi họ: ‘Các ngươi lắng tai để nghe, nhưng không hiểu; đưa mắt để nhìn, nhưng không thấy. 15. Bởi vì lòng dân nầy đã chai lì; tai rất khó nghe, mắt đã nhắm; họ lo ngại rằng mắt thấy được, tai nghe được, lòng hiểu được, rồi hối cải, và Ta sẽ chữa lành cho họ chăng.’”
16. “Nhưng phước cho mắt của các ngươi, vì thấy được; phước cho tai của các ngươi, vì nghe được! 17. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Có nhiều tiên tri, nhiều người công chính, mơ ước thấy điều các ngươi đang thấy, nhưng đã không thấy được; nghe điều các ngươi đang nghe, nhưng đã không nghe được.”
18. “Vì vậy, các ngươi hãy lắng nghe ẩn dụ về người gieo giống. 19. Người nào nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến, rồi cướp đi điều đã gieo trong lòng của người đó. Đây là hạt giống đã gieo dọc đường. 20. Còn hạt giống đã được gieo vào chỗ có đá, là người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận; 21. tuy nhiên người đó không có rễ trong chính mình, nhưng chỉ là tạm thời, cho nên lúc vì đạo gặp hoạn nạn hay bị bắt bớ, thì người đó liền vấp ngã. 22. Còn hạt giống được gieo giữa những bụi gai là người nghe đạo, nhưng sự lo lắng về đời nầy, và sự quyến rũ của giàu sang, làm cho đạo bị nghẹt ngòi, cho nên không kết quả. 23. Nhưng hạt giống được gieo trên đất tốt, là người đã nghe và hiểu đạo, và thật sự đem lại kết quả: một số được một trăm lần, một số được sáu chục lần, một số được ba chục lần.”
24. Ngài cho họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng ví như một người đi ra gieo giống tốt trong đồng ruộng của mình. 25. Nhưng lúc mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của người ấy đã đến, gieo cỏ dại vào giữa lúa mì, rồi bỏ đi. 26. Khi lúa mọc lên và kết hạt thì cỏ dại cũng xuất hiện. 27. Các đầy tớ của chủ nhà đã đến nói với ông rằng: ‘Thưa chủ! Không phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ hay sao? Như vậy, làm thế nào mà có cỏ dại?’ 28. Chủ trả lời họ: ‘Một kẻ thù đã làm điều nầy.’ Các đầy tớ đã nói với ông rằng: ‘Nếu vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ chúng hay không?’ 29. Ông nói: ‘Không, e rằng khi nhổ cỏ dại, các ngươi nhổ luôn cả lúa chăng. 30. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt; và rồi vào mùa gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ dại trước, bó lại từng bó, rồi đốt chúng; còn lúa thì thu hoạch vào trong kho của ta.’”

Ẩn dụ về hạt cải

31. Ngài phán với họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải mà một người đã đem gieo trong ruộng của mình. 32. Hạt đó nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi mọc lên thì nó lớn nhất trong các loại rau, rồi trở thành một cái cây, đến nỗi chim trời đã đến và làm tổ trên các cành của nó.”

Ẩn dụ về men

33. Ngài phán với họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng giống như men mà một phụ nữ đã lấy, ủ vào trong ba lường bột, cho đến khi tất cả dậy lên.”

Chúa giảng dạy bằng ẩn dụ

34. Đức Chúa Jesus đã nói tất cả những điều nầy với những đám đông bằng các ẩn dụ; Ngài không nói cho họ điều mà không dùng những ẩn dụ. 35. Như vậy, để lời tiên tri đã phán được ứng nghiệm: “Ta sẽ mở miệng để nói những ẩn dụ, Ta sẽ công bố những điều kín giấu từ lúc lập nền của thế gian.”
36. Sau khi giải tán những đám đông, Ngài vào trong nhà. Các môn đồ của Ngài đã đến, thưa với Ngài rằng: “Xin giải thích ẩn dụ về cỏ dại trong đồng ruộng cho chúng con.”
37. Ngài đáp: “Người gieo giống tốt là Con Người; 38. đồng ruộng là thế gian; giống tốt là con cái của vương quốc; cỏ lùng là con cái của quỷ dữ; 39. kẻ thù đã gieo chúng là ma quỷ; mùa gặt là ngày tận thế; thợ gặt là các thiên sứ. 40. Như cỏ dại bị gom lại và đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ là như vậy; 41. Con Người sẽ sai thiên sứ của Ngài lấy mọi kẻ gian ác và mọi kẻ phạm pháp ra khỏi vương quốc của Ngài, 42. rồi ném chúng vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 43. Khi đó, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của Cha họ. Ai có tai, hãy lắng nghe!”

Ẩn dụ về kho báu

44. “Vương quốc thiên đàng ví như một kho báu được chôn giấu trong một cánh đồng. Một người đã tìm được, rồi giấu đi, và vui mừng về nó, cho nên đã đi bán tất cả mọi thứ mà mình có, để mua cánh đồng đó.”

Ẩn dụ về viên ngọc quý

45. “Vương quốc thiên đàng lại giống như một thương nhân đang tìm kiếm những viên ngọc trai quý; 46. khi đã tìm được một viên ngọc trai cực kỳ quý giá, người ấy đã bán tất cả những thứ mà người đó có để mua nó.”

Ẩn dụ về lưới cá

47. “Vương quốc thiên đàng cũng giống như một cái lưới được thả xuống biển, thu gom mọi thứ. 48. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ, rồi ngồi xuống, chọn loại tốt cho vào rổ, còn loại xấu thì vứt bỏ. 49. Ngày tận thế cũng sẽ như vậy, các thiên sứ sẽ đến, tách biệt kẻ ác ra khỏi những người công chính, 50. rồi ném họ vào lò lửa; tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”
51. “Các ngươi có hiểu tất cả những điều nầy không?” Họ nói với Ngài: “Thưa có.” 52. Rồi Ngài nói với họ: “Bởi vì điều này, các học giả giáo luật đã được giáo huấn về vương quốc thiên đàng, cũng giống như một người chủ nhà đem những vật mới lẫn cũ ra khỏi kho báu của mình.”

Đức Chúa Jesus tại Na-xa-rét

53. Khi Đức Chúa Jesus đã hoàn tất những ẩn dụ này, Ngài rời khỏi nơi đó. 54. Khi về đến quê hương của Ngài, Ngài dạy dỗ dân chúng trong nhà hội của họ. Dân chúng đã kinh ngạc nói rằng: “Do đâu mà người nầy có được sự khôn ngoan và những quyền năng diệu kỳ như vậy? 55. Không phải người nầy là con trai của ông thợ mộc hay sao? Không phải mẹ của người là Ma-ri, và các em trai của người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe hay sao? 56. Tất cả các em gái của người không phải đều ở giữa chúng ta hay sao? Như vậy, do đâu người nầy có được tất cả những điều nầy?” 57. Rồi họ khó khăn với Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus đã nói với họ: “Một tiên tri không hề thiếu sự tôn trọng, ngoại trừ tại quê hương của mình và trong gia đình của mình.” 58. Tại đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, do sự vô tín của họ.

Bản Dịch 1925

1. Cũng ngày ấy, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. 2. Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. 3. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vầy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo. 4. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. 5. Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên; 6. song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo. 7. Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. 8. Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục. 9. Ai có tai, hãy nghe!10. Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy?11. Ngài đáp rằng: bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết. 12. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. 13. Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. 14. Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi.15. Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; Đã làm cho nặng tai Và nhắm mắt mình lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình nghe được, Lòng mình hiểu được, Họ tự hối cải lại, Và ta chữa họ được lành chăng.16. Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được! 17. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng được thấy; ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng được nghe.18. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. 19. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. 20. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; 21. song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. 22. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. 23. Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.24. Đức Chúa Jêsus phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25. Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi. 26. Đến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra. 27. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra?28. Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng?29. Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng. 30. Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta.31. Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình; 32. hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên, thì lớn hơn các thứ rau, và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được.33. Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.34. Đức Chúa Jêsus lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân, Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ, 35. để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất.36. Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus cho chúng về, rồi vào nhà; môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi.37. Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt, là Con người; 38. ruộng là thế gian; giống tốt, là con cái nước thiên đàng; cỏ lùng, là con cái quỉ dữ; 39. kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma quỉ; mùa gặt, là ngày tận thế; con gặt, là các thiên sứ. 40. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy; 41. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, 42. và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 43. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!44. Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó.45. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, 46. khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.47. Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. 48. Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. 49. Đến ngày tận thế cũng như vầy: các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, 50. ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.51. Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng! Các môn đồ thưa rằng: Có hiểu.52. Ngài bèn phán rằng: Vì cớ ấy, mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra.53. Đức Chúa Jêsus phán các lời ví dụ ấy rồi, thì đi khỏi chỗ đó.54. Ngài về đến quê hương, rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ, mà nói rằng: Bởi đâu mà người nầy được khôn ngoan và những phép lạ nầy? 55. Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đê chăng? 56. Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người nầy được mọi điều ấy như vậy? 57. Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm.Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dể mà thôi. 58. Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin.

Chú Thích: Ma-thi-ơ Chương: 13
V00B40C013
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top