Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 5

Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 5

Chú Giải Kinh Thánh
Ma-thi-ơ: Chương 5

Bản Dịch Việt Ngữ

Các phước lành

1. Khi nhìn thấy những đám đông, Ngài đã đi lên núi, rồi Ngài ngồi xuống, các môn đồ của Ngài đến với Ngài. 2. Và rồi Ngài mở miệng và dạy họ rằng:
3. “Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!
4. Phước cho những người than khóc, vì họ sẽ được an ủi!
5. Phước cho những người nhu mì, vì họ sẽ thừa hưởng đất!
6. Phước cho những người đói khát sự công chính, vì họ sẽ được đầy đủ!
7. Phước cho những người có lòng thương xót, vì họ sẽ được thương xót!
8. Phước cho những người có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời!
9. Phước cho những người kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời!
10. Phước cho những người bị bắt bớ vì sự công chính, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!
11. Phước cho các ngươi, khi vì cớ Ta bị người ta nhục mạ, bách hại, và dùng tất cả những lời xấu xa chống lại các ngươi. 12. Hãy vui mừng và hân hoan, bởi vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời rất lớn; bởi vì họ đã bách hại các tiên tri trước các ngươi cũng như vậy.”

Muối và ánh sáng

13. “Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối mất mặn, thì điều gì sẽ làm cho nó mặn trở lại? Nó không còn dùng được vào việc gì nữa, ngoại trừ bị quăng ra ngoài và bị người ta giẫm đạp dưới chân.”
14. “Các ngươi là ánh sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể nào bị che khuất. 15. Cũng không ai thắp đèn rồi đặt nó dưới cái thúng, nhưng đặt trên chân đèn, để nó soi sáng mọi người trong nhà. 16. Cũng vậy, hãy tỏa soi ánh sáng của các ngươi trước mặt người ta, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi ở trên trời.”

Về việc giữ luật pháp và lời tiên tri

17. “Đừng nghĩ rằng Ta đến để hủy bỏ luật pháp hay lời tiên tri; Ta đến, không phải để hủy bỏ nhưng để hoàn thành. 18. Bởi vì thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không thể bỏ qua được, cho đến lúc mọi sự được thành tựu. 19. Do đó, nếu ai hủy bỏ một điều nhỏ nhất trong những điều răn nầy, và dạy những người khác làm như vậy, thì người đó sẽ bị coi là nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng; còn ai vâng giữ và dạy những điều đó, thì người nầy sẽ được gọi là lớn trong vương quốc thiên đàng. 20. Vì Ta nói cùng các ngươi rằng: Nếu sự công chính của các ngươi không hơn so với sự công chính của các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, các ngươi sẽ không vào vương quốc thiên đàng.”

Về việc giải hòa

21. “Các ngươi đã nghe lời phán dạy cho những người xưa rằng: ‘Không được giết người; ai giết người sẽ chịu trách nhiệm với tòa án.’ 22. Nhưng Ta nói với các ngươi: Ai giận dữ với anh em của mình, sẽ chịu trách nhiệm với tòa án; ai mắng anh em mình là ‘Đồ ngu’, sẽ chịu trách nhiệm với Hội Đồng Công Luận; còn ai nói ‘Đồ khùng’, thì sẽ chịu trách nhiệm với lửa hỏa ngục. 23. Vì vậy, nếu con sắp dâng lễ vật của mình nơi bàn thờ, và tại đó nhớ rằng anh em của mình đang có điều gì nghịch lại với mình, 24. hãy để lễ vật tại đó trước bàn thờ, rồi đi, và trước hết hãy giải hòa với anh em của mình, rồi hãy đến dâng lễ vật của con. 25. Hãy nhanh chóng giải hòa với người tố cáo con, trong khi con đang hiện diện với người đó, và còn đang trong tiến trình; nếu không, người tố cáo sẽ nộp con cho quan tòa, quan tòa giao cho một viên chức, và con sẽ bị bỏ tù. 26. Thật vậy, Ta nói cùng con, con sẽ không bao giờ ra khỏi cho đến khi trả xong đồng tiền cuối cùng.”

Về tội tà dâm

27. “Các ngươi có nghe lời phán rằng: ‘Ngươi chớ phạm tội ngoại tình.’ 28. Nhưng Ta nói cùng các ngươi rằng: Ai nhìn một phụ nữ mà ham muốn nàng, thì trong lòng người đó đã phạm tội ngoại tình với nàng. 29. Nếu con mắt bên phải của con khiến con vấp phạm, hãy móc nó ra, và ném nó khỏi con; bởi vì thà rằng con mất một phần thân thể của con, để cả thân thể của con không bị ném vào hỏa ngục. 30. Nếu tay phải của con gây cho con vấp phạm, hãy chặt nó và ném nó khỏi con; bởi vì thà rằng con mất một phần thân thể của con, để cả thân thể của con không bị ném vào hỏa ngục.”

Về việc ly dị

31. “Cũng có lời phán rằng: ‘Người nào ly dị vợ của mình, người đó hãy cho nàng một giấy ly hôn.’ 32. Nhưng Ta nói cùng các ngươi rằng: ‘Ai ly dị vợ của mình, không phải vì lý do gian dâm, thì tạo cớ cho nàng phạm tội ngoại tình. Còn ai cưới một phụ nữ bị ly dị, thì phạm tội ngoại tình.”

Về việc thề nguyện

33. “Cũng vậy, các ngươi có nghe lời dạy cho những người xưa rằng: ‘Đừng thề nguyện cách gian dối, nhưng hãy giữ những lời hứa nguyện của mình với Chúa.’ 34. Nhưng Ta nói cùng các ngươi rằng: Đừng thề gì hết. Đừng chỉ trời mà thề, vì đó là ngai của Đức Chúa Trời; 35. đừng chỉ đất mà thề, vì đó là bệ chân của Ngài; cũng đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Vua lớn. 36. Cũng đừng chỉ đầu của con mà thề, vì con không thể tự làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. 37. Nhưng lời xác nhận của con là ‘phải’, thì nói ‘Phải!’; hay ‘không’, thì nói ‘Không!’ Nhưng những gì thêm thắt thì đến từ kẻ xấu.”

Về sự trả đũa

38. “Các ngươi đã nghe lời phán rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’ 39. Nhưng Ta nói cùng các ngươi: Đừng chống cự kẻ ác. Tuy nhiên, nếu ai đánh vào má bên phải của con, hãy xoay luôn phía bên kia cho người đó; 40. nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngoài, hãy cho người ấy luôn áo trong; 41. nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. 42. Ai xin, hãy cho; ai mượn của con thì đừng tránh né.”

Về sự yêu thương

43. “Các ngươi đã nghe lời phán rằng: ‘Hãy thương yêu người lân cận của mình, và ghét kẻ thù của mình.’ 44. Nhưng Ta nói cùng các ngươi: Hãy thương yêu kẻ thù của mình và cầu nguyện cho kẻ bách hại các ngươi, 45. để các ngươi được trở thành những người con của Cha của các ngươi, là Đấng đang ở trên trời, bởi vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc lên cho kẻ gian ác lẫn người lương thiện, và ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. 46. Nếu các ngươi chỉ yêu thương những ai yêu thương mình thì có gì đáng khen đâu? Không phải những người thu thuế cũng làm như vậy hay sao? 47. Nếu các ngươi chỉ chào hỏi những anh em của mình, thì các ngươi có gì trổi hơn đâu? Không phải những người ngoại quốc cũng làm như vậy hay sao? 48. Vì vậy, các ngươi phải trở nên toàn vẹn như Cha của các ngươi ở trên trời là toàn vẹn.”

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. 2. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:3. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!4. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!5. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!6. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!7. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!8. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!9. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!10. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!11. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. 12. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.13. Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.14. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: 15. cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. 16. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.17. Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. 18. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.19. Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. 20. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.21. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. 22. Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt.23. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, 24. thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.25. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. 26. Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được.27. Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. 28. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.29. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. 30. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục.31. Lại có nói rằng: Nếu người nào để vợ mình, thì hãy cho vợ cái tờ để. 32. Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.33. Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình. 34. Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết: đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời; 35. đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn. 36. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. 37. Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra.38. Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39. Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn; 40. nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa; 41. nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. 42. Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ.43. Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. 44. Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, 45. hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.46. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? 47. Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? 48. Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.

Chú Thích: Ma-thi-ơ Chương: 5
V00B40C005
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top