Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Sẽ Lo Toan

Thánh Ca: Chúa Sẽ Lo Toan

Tựa đề: Chúa Sẽ Lo Toan
Nguyên tác: God Will Take Care of You

Sáng tác: Civilla D. Martin
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài Số 49

God Will Take Care of You

1. Be not dismayed what e’er be tide
God will take care of you
Beneath His wings of love abide
God will take care of you

Refrain:
God will take care of you
Through every day, o’er all the way
He will care for you
God will take care of you

2. Through days of toil when heart doth fail
God will take care of you
When dangers fierce your path assail
God will take care of you

3. All you may need he will provide,
God will take care of you;
Nothing you ask will be denied,
God will take care of you.

4. No matter what may be the test,
God will take care of you;
Lean, weary one, upon his breast,
God will take care of you.

Thư Viện Tin Lành (2013)
www.thuvientinlanh.org

Chúa Sẽ  Lo Toan

1. Giờ bạn gặp gian truân chớ hoang mang,
Nhờ Chúa lo liệu châu toàn;
Bạn cần dựa nương trong cánh yêu đang,
Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

Điệp Khúc:
Chúa sẽ luôn luôn lo toan,
Trong mỗi năm, ngày; qua cả đời nầy;
Ngài lo chu cấp thích đáng,
Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

2. Bạn gặp hồi gian lao khiến nản tâm,
Nhờ Chúa lo liệu châu toàn.
Dọc đường bạn gặp tai ách nhiễu xâm,
Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

3. Mọi điều cần nhu do Chúa cấp chu,
Nhờ Chúa lo liệu châu toàn;
Bạn hằng cậy trông Chúa ắt phỉ phu,
Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

4. Dầu bạn bè phân ly phải cô đơn,
Nhờ Chúa lo liệu châu toàn;
Ngài rịt lành sầu tâm đã vỡ tan,
Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

5. Dầu gặp rèn thử đau đớn đến đâu,
Nhờ Chúa lo liệu châu toàn;
Bạn mệt, dựa ngực chân Chúa mau mau,
Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top