Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 20

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 20

Jesus_LastSupper_01s
Chương 20

Chúa Nhắc Lại Về Sự Hy Sinh Và Sự Sống Lại Của Ngài

Từ nơi đó, họ đi ngang qua miền Galilee, nhưng Ngài không muốn ai biết; vì Ngài muốn dạy dỗ các môn đồ Ngài.

Ngài bảo họ: “Con Người sẽ bị phản nộp vào tay người ta. Họ sẽ giết Người, và Người sẽ bị giết, nhưng ba ngày sau Người sẽ sống lại.”

Nhưng các môn đồ Ngài không hiểu những lời đó, và họ ngại nên không hỏi Ngài. [1]

Chúa Nộp Thuế Ðền Thờ

Khi họ đến Capernaum, những người thu thuế đền thờ đến hỏi Peter: “Thầy của anh không nộp thuế đền thờ sao?”

Peter trả lời: “Có chứ!”

Vừa khi Peter vào nhà, Ðức Chúa Jesus hỏi trước: “Simon! Ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thu sưu lấy thuế của ai? Của các con trai mình hay của người ngoài?”

Peter đáp: “Thưa của người ngoài.”

Ðức Chúa Jesus nói với ông: “Như vậy con cái được miễn thuế. Tuy nhiên để chúng ta không làm gương xấu cho họ, ngươi hãy ra biển câu cá; con nào dính câu và được kéo lên trước hết, hãy vạch miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng tiền trong đó. Hãy lấy đồng tiền ấy đóng thuế cho ngươi và Ta.” [2]

Người Lớn Nhất Trong Vương Quốc Thiên Ðàng

Sau đó, họ đến Capernaum.  Khi đã vào trong nhà, Ngài hỏi họ: “Dọc đường, các con đã bàn cãi với nhau việc gì?”

Họ đều nín thinh, vì dọc đường họ đã cãi với nhau xem giữa họ ai là người lớn hơn hết.

Ngài ngồi xuống, gọi mười hai người lại, và nói cùng họ: “Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm cuối, và làm đầy tớ cho mọi người.”

Rồi Ngài đem một em bé đặt đứng giữa họ. Ngài ôm đứa bé vào lòng và nói:  “Quả thật! Ta nói với các con: Nếu các con không thay đổi và trở nên như trẻ thơ, các con sẽ không vào được vương quốc thiên đàng.  Người nào hạ mình khiêm tốn như đứa trẻ nầy, người đó là người lớn nhất trong vương quốc thiên đàng. Ai vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như em bé nầy, tức là tiếp Ta. Còn ai tiếp Ta, thì không phải chỉ tiếp Ta, nhưng cũng tiếp Ðấng đã sai Ta.”

John nói với Ngài: “Thưa Thầy! Chúng con thấy có người nhân danh Thầy để đuổi quỷ. Chúng con đã cấm người ấy, vì người ấy không theo chúng ta.”

Nhưng Ðức Chúa Jesus đáp: “Ðừng cấm cản người ấy, vì không ai nhân danh Ta làm một việc quyền năng phép lạ lại có thể vội vàng nói xấu Ta. Vì ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. Quả thật! Ta nói cùng các con: Ai cho các con một chén nước lạnh vì các con mang danh là người của Ðấng Christ, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.” [3]

Gây Cho Người Khác Vấp Ngã

“Ai trong các con gây cho một trong những đứa trẻ nầy, đã tin Ta, vấp phạm; thà kẻ ấy bị buộc một cối đá lớn vào cổ và bị quăng xuống biển còn hơn.

Khốn cho thế gian vì những điều gây cho vấp phạm! Thỉnh thoảng, sự vấp ngã xảy ra, nhưng khốn thay cho ai là kẻ gây cho vấp ngã!

Nếu tay hay chân con gây cho con vấp ngã, hãy chặt và quăng nó đi. Thà con bị tàn tật, hoặc què quặt, mà vào hưởng sự sống còn hơn có đủ hai tay và hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời.

Nếu mắt con xui cho con vấp ngã, hãy móc và quăng nó đi. Thà con chỉ còn một mắt mà vào hưởng sự sống còn hơn có đủ cả hai mắt mà bị quăng vào lửa hỏa ngục.

Hãy thận trọng, đừng xem thường một ai trong những đứa trẻ nầy; vì Ta nói với các con, các thiên sứ của chúng ở trên trời, luôn thấy mặt Cha Ta ở trên trời.” [4]

Ngụ Ngôn về Con Chiên Lạc

“Vì Con Người đã đến để cứu kẻ bị lạc mất. Các ngươi nghĩ sao? Nếu một người chăn có một trăm con chiên, mà một con đi lạc, người ấy há chẳng để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên bị lạc sao?

Nếu tìm được, quả thật, Ta nói với các ngươi: Người ấy sẽ vui mừng về con chiên đó hơn về chín mươi chín con không đi lạc.

Cũng vậy, Cha các ngươi trên trời không muốn một ai trong những đứa trẻ nầy bị chết mất.” [5]

Ðối Xử Với Người Phạm Tội

“Nếu anh em hay chị em con có lỗi với con, hãy đi, gặp riêng người ấy và chỉ ra lỗi của người ấy. Nếu người ấy chịu nghe con, con sẽ được lại anh em hay chị em mình. Nhưng nếu người ấy không chịu nghe con, hãy mời một hay hai người nữa đi với con, để mọi lời nói ra sẽ được hai hay ba người làm chứng xác nhận.

Nếu người ấy không nghe họ, hãy đưa việc ấy ra hội thánh. Và nếu ngay cả hội thánh mà người ấy cũng không nghe, các con hãy coi người ấy như một người ngoại hay một người thu thuế.

Quả thật! Ta nói với các con: Bất cứ điều gì các con buộc dưới đất, sẽ được buộc trên trời, và bất cứ điều gì các con buông dưới đất, sẽ được buông trên trời.

Ta lại nói với các con, nếu hai người trong các con đồng lòng với nhau dưới đất cầu xin bất cứ điều chi, Cha Ta trên trời sẽ làm điều ấy trở thành hiện thực cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh Ta họp với nhau, Ta sẽ ở giữa họ.” [6]

Người Mắc Nợ Nhẫn Tâm

Khi đó, Peter đến hỏi Ngài: “Lạy Chúa! Nếu anh em con có lỗi với con, con sẽ tha thứ cho người ấy mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Ta không nói với con đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Vì vương quốc thiên đàng có thể ví như vua kia muốn tính sổ với các tôi tớ ông.  Khi ông bắt đầu tính sổ, người ta dẫn đến một người mắc nợ ông mười ngàn ta-lâng. Nhưng vì người ấy chẳng có gì để trả nợ, nên chủ truyền bán chính người ấy, vợ, con và tất cả tài sản của người ấy để trả nợ.

Người đầy tớ ấy quỳ xuống trước mặt ông, lạy, và van xin rằng: ‘Lạy chúa! Xin hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết nợ.’

Chủ động lòng thương xót, thả người ấy ra về, và tha luôn số nợ.

Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, người ấy gặp một người bạn cùng làm đầy tớ với hắn, người nầy mắc nợ hắn một trăm đơ-na-ri; hắn túm lấy người ấy, bóp cổ người ấy, và nói: ‘Hãy trả nợ cho ta.’

Người ấy sấp mình xuống nơi chân hắn và năn nỉ: ‘Xin ông làm ơn hoãn lại cho tôi. Tôi sẽ trả hết nợ cho ông.’

Nhưng hắn nhất định không chịu, đi kiện, và người ấy bị bỏ vào tù cho đến khi trả xong nợ.

Khi các đồng bạn của hắn thấy sự việc như vậy, họ rất buồn và đến báo cho vua mọi sự đã xảy ra. Vua truyền lịnh triệu hắn đến và phán: ‘Hỡi tên đầy tớ gian ác kia, ta đã tha tất cả nợ cho ngươi vì ngươi van xin ta.  Tại sao ngươi không thương xót đồng bạn của ngươi như ta đã thương xót ngươi?’

Vua nổi giận và truyền đem giam hắn vào ngục để hình phạt cho đến khi hắn trả xong số nợ.

Cha Ta trên trời cũng sẽ đối xử với các con như vậy, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh chị em mình.” [7]

 

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Mác 9:30-32; Ma-thi-ơ 17:22-23; Lu-ca 9:43-45
[2] Ma-thi-ơ 17:24-27
[3] Ma-thi-ơ 18:1-5; Mác 9:33-41; Lu-ca 9:46-50
[4] Ma-thi-ơ 18:1-11; Mác 9:42-48; Lu-ca 17:1-2
[5] Ma-thi-ơ 18:12-14; Lu-ca 15:3-7
[6] Ma-thi-ơ 18:15-20
[7] Ma-thi-ơ 18:15-20

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top