Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 15

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 15

Jesus_Storm_07
Theo Chúa


Khi Đức Chúa Jesus thấy đoàn người rất đông vây quanh, Ngài truyền lệnh đi qua bờ bên kia.

Ngay lúc đó,  một thầy dạy giáo luật đến, và nói với Ngài: “Thưa Thầy! Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.”  

Đức Chúa Jesus đáp: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 

Một người khác, trong các môn đồ, thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 

Nhưng Đức Chúa Jesus đáp: “Hãy theo Ta, và hãy để người chết chôn người chết của họ.” [1]

Dẹp Cơn Bão Biển

Rồi Đức Chúa Jesus xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài.

Một cơn bão nổi lên mặt hồ, sóng đập vào thuyền; sóng lớn dường như muốn phủ lấy thuyền.  Lúc đó, Ngài nằm ở cuối thuyền, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ.

Các môn đồ đến đánh thức Ngài, và nói: “Lạy Chúa! Xin cứu chúng con.  Chúng ta sắp chết rồi!”

Ngài phán: “Hỡi những người ít đức tin! Sao các con sợ?”

Rồi Ngài đứng dậy, quở gió và biển; chúng đều yên lặng như chết.

Các môn đồ rất kinh ngạc, hỏi nhau: “Người nầy là ai mà cả gió và biển đều vâng lệnh người?” [2]

Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám

Họ đến bờ bên kia, thuộc miền Gerasenes. Khi Ngài vừa bước ra khỏi thuyền, một người bị tà linh ô uế nhập, từ nghĩa địa, đến gặp Ngài.

Người nầy sống giữa những mồ mả; không ai có thể kiềm chế anh ta, ngay cả xiềng xích cũng vô dụng; vì anh ta thường bị cùm và bị xiềng, nhưng anh ta đã bứt xiềng và bẻ cùm thành từng mảnh, và không ai đủ sức để chế ngự anh ta. Ngày đêm, giữa những mồ mả và những ngọn núi; anh ta thường gào rú và lấy đá đập vào mình.

Bởi vì Ngài đã phán cùng uế linh: “Hỡi tà linh ô uế! Hãy ra khỏi người nầy.”  Khi thấy Ðức Chúa Jesus ở đàng xa, uế linh chạy đến, sấp mình xuống trước mặt Ngài, và kêu lớn hết sức rằng: “Lạy Ðức Chúa Jesus, Con Ðức Chúa Trời Tối Cao! Ngài định làm gì cho tôi? Tôi nhân danh Ðức Chúa Trời nài xin Ngài đừng hành hạ tôi.”

Ngài hỏi uế linh: “Ngươi tên chi?”

Hắn đáp: “Tôi tên là ‘Quân đoàn’ vì chúng tôi rất đông.”  Rồi uế linh van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó.

Khi ấy, gần đó có một bầy heo thật đông đang ăn trên triền núi.  Chúng van nài: “Xin sai chúng tôi đến với bầy heo để chúng tôi có thể nhập vào chúng.”

Ngài cho phép. Các uế linh xuất ra khỏi người ấy, rồi nhập vào bầy heo. Cả đàn khoảng hai nghìn con, từ triền dốc lao xuống biển, và chết chìm trong đó.

Thấy vậy, những người chăn heo bỏ chạy, rồi thuật chuyện ấy khắp thành và các làng chung quanh. Người ta đổ xô nhau đến xem việc đã xảy ra.

Khi họ đến gặp Ðức Chúa Jesus, và thấy người từng bị quân đoàn quỷ nhập, ngồi đó, ăn mặc đàng hoàng, và đầu óc tỉnh táo, họ kinh hoàng.

Những người đã chứng kiến sự việc, thuật cho họ nghe chuyện gì đã xảy đến cho người bị quỷ nhập và cho đàn heo. Họ liền nài xin Ngài rời khỏi địa phận mình.

Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ nhập xin được theo Ngài;  nhưng Đức Chúa Jesus từ chối, và nói: “Hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm cho con, và Ngài đã thương xót con như thế nào.”

Người ấy đi khắp miền Decapolis thuật lại những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Jesus đã làm cho mình. Ai nấy đều kinh ngạc. [3]

Chúa Cứu Sống Bé Gái và Chữa Bệnh Cho Một Phụ Nữ

Khi Đức Chúa Jesus xuống thuyền và trở lại bờ bên kia, một đoàn người rất đông tụ họp chung quanh Ngài.

Lúc Ngài đang đứng bên bờ hồ, có một người tên là Jairus, là một trong số những lãnh đạo của hội đường, đến; khi gặp Ngài, ông liền phủ phục dưới chân Ngài, và khẩn thiết cầu xin: “Con gái tôi sắp chết. Xin Thầy đến và đặt tay trên cháu, để cháu được chữa lành, và sống.”

Vì thế, Ngài đi cùng ông.  Một đoàn dân rất đông đi theo Ngài và lấn ép Ngài.

Lúc đó, có một phụ nữ bị rong huyết đã mười hai năm. Bà đã khốn khổ dưới tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Bà đã nghe về Đức Chúa Jesus, nên lẩn vào giữa đám đông, đến từ phía sau Ngài, và chạm vào áo Ngài; vì bà tự nhủ: “Nếu mình chỉ cần chạm vào áo Ngài, mình sẽ được lành.” Ngay lập tức, máu trong người bà cầm lại, và bà cảm biết trong người của bà rằng bịnh của bà đã được chữa lành.

Ðức Chúa Jesus biết ngay là quyền năng từ Ngài vừa xuất ra; Ngài quay lại đám đông, và hỏi: “Ai đã chạm vào áo Ta?”

Các môn đồ nói với Ngài: “Thầy thấy đám đông chen lấn Thầy, sao Thầy còn hỏi: ‘Ai chạm đến Ta?’”

Ngài vẫn nhìn quanh để xem ai đã làm điều đó.

Người phụ nữ biết điều gì đã xảy ra cho mình, nên run sợ đến phủ phục dưới chân Ngài, và thưa với Ngài tất cả sự thật.

Ngài nói với bà: “Hỡi con gái! Đức tin của con đã làm cho con khỏe mạnh. Hãy đi bình an và được lành bệnh.”

Khi Ngài còn đang nói, có mấy người từ nhà của người lãnh đạo hội đường đến, và nói: “Con gái ông đã chết. Sao còn làm phiền Thầy làm chi?”

Nhưng khi Ðức Chúa Jesus nghe những lời đó, Ngài nói với người lãnh đạo hội đường: “Ðừng sợ! Chỉ tin mà thôi.”

Ngài không cho phép ai đi theo Ngài ngoại trừ Peter, James, và John, em của James.

Lúc họ đến nhà của người lãnh đạo hội đường, Ngài thấy một cảnh ồn ào hỗn độn, kẻ khóc lóc, người kêu gào.  Khi vào trong nhà, Ngài nói với họ: “Tại sao các ngươi kêu gào và than khóc? Ðứa trẻ không chết đâu, nhưng chỉ ngủ thôi.” Họ chế nhạo Ngài.

Sau khi Ngài bảo họ ra ngoài, Ngài đưa cha mẹ đứa trẻ và các môn đồ Ngài vào chỗ đứa trẻ nằm.  Ngài nắm tay đứa trẻ và nói: “Talitha cum!” nghĩa là “Này bé gái! Ta truyền cho con: Hãy trỗi dậy.”

Ngay lập tức đứa trẻ trỗi dậy, và bắt đầu bước đi – vì cô bé đã được mười hai tuổi.  Lúc đó, họ vô cùng kinh ngạc.  Ngài nghiêm dặn họ đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ hãy cho cô gái ăn. [4]

Đức Chúa Jesus Chữa Các Tật Bệnh Khác

Khi Đức Chúa Jesus rời nơi đó, có hai người mù đi theo Ngài, và kêu xin rằng: “Con Vua David! Xin đoái thương chúng con!”

Sau khi Ngài vào nhà, những người mù đến gần Ngài. Đức Chúa Jesus phán với họ rằng: “Các con có tin Ta làm được điều các con ao ước không?”

Họ đáp: “Thưa Chúa! chúng con tin.”

Ngài chạm vào mắt họ và phán: “Các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy.” Mắt họ liền được sáng.

Đức Chúa Jesus nghiêm giọng truyền cho họ: “Đừng cho ai biết việc nầy.” Nhưng họ đi ra và đồn danh Ngài khắp vùng đó.

Khi rời nơi ấy, người ta đem đến cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra và người câm nói được. Dân chúng rất kinh ngạc, và nói rằng: “Chưa bao giờ thấy một việc như vậy ở Israel.” Tuy nhiên, những người Pharisee lại nói: “Ông ta nhờ vào quỷ vương để đuổi quỷ.” [5]

Chúa Tại Nazareth

Ngài rời nơi đó trở về thị trấn quê hương của Ngài, có các môn đồ Ngài đi theo.

Ðến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe, kinh ngạc nhiên, và họ nói: “Do đâu người có được những điều nầy? Sự thông sáng được ban cho người có nghĩa gì? Những động lực quyền năng nào đang được thành toàn qua tay của người?  Người nầy chẳng phải là thợ mộc, con trai của Mary, và là anh của James, Joses, Judas, và Simon sao? Chẳng phải các em gái của người đang sống giữa chúng ta sao?”

Họ vấp phạm vì Ngài.

Ðức Chúa Jesus nói với họ: “Một tiên tri không hề thiếu sự tôn trọng; ngoại trừ tại quê hương mình, giữa bà con mình, và trong gia đình mình.”

Và Ngài không làm những việc quyền năng tại đó, ngoại trừ đặt tay trên vài người bịnh và chữa lành cho họ.  Ngài ngạc nhiên vì lòng vô tín của họ.  Rồi Ngài đi ra, đến những làng mạc và giảng dạy.

Thiếu Người Phục Vụ

Ðức Chúa Jesus đi khắp các thành và các làng, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Lành của Vương Quốc, và chữa lành mọi tật bịnh. Khi Ngài thấy những đoàn dân đông đảo, Ngài động lòng thương xót họ, vì họ khốn cùng và tản lạc như chiên không có người chăn.  Ngài nói với các môn đồ của Ngài: “Mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt lại ít; vì thế hãy cầu xin Chúa của mùa gặt sai những người lao động vào mùa gặt của Ngài.” [6]

 

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Ma-thi-ơ 8:18-22; Lu-ca 9:57-62
[2] Ma-thi-ơ 8:23-27; Mác 4:35-41; Lu-ca 8:22-25
[3] Mác 5:1-20; Ma-thi-ơ 8:28-34; Lu-ca 8:22-25
[4] Mác 5:21-43; Ma-thi-ơ 9:18-26; Lu-ca 8:40-56
[5] Ma-thi-ơ 9:27-34;
[6] Mác 6:1-6; Ma-thi-ơ 13:53-58; Lu-ca 4:16-30

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top