Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 14

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 14

Jesus_PreachByTheLakeChương 14

Ẩn Dụ Về Người Gieo Giống

Cùng ngày hôm đó, Ðức Chúa Jesus ra khỏi nhà, ngồi bên bờ biển.  Dân chúng tụ họp quanh Ngài rất đông đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, trong khi cả đoàn dân đứng trên bờ.  Ngài dùng các ẩn dụ dạy họ nhiều điều.

Ngài phán: “Có một người đi ra gieo giống.  Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết.  Một số hạt khác rơi trên vùng sỏi đá, nơi có ít đất. Chúng mọc lên nhanh nhưng vì đất không sâu nên khi mặt trời mọc lên, chúng bị nắng đốt; do không có rễ, nên chúng chết héo.  Một số hạt khác rơi vào bụi gai. Gai góc mọc lên, làm chúng bị nghẹt ngòi.  Một số hạt khác rơi trên đất tốt, mang lại kết quả, hạt được một trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!” [1]

Mục Ðích Của Ẩn Dụ

Các môn đồ đến hỏi Ngài: “Sao Thầy dùng ẩn dụ để nói với họ?”

Ngài đáp: “Các con đã được ban ơn để hiểu biết huyền nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không.  Ai có, sẽ được cho thêm, và người ấy sẽ có dư dật; nhưng ai không có, thì ngay cả những gì người ấy có, sẽ bị cất đi.  Sở dĩ Ta nói với họ bằng ẩn dụ vì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu.  Họ đã làm cho lời Tiên tri Isaiah được ứng nghiệm:

‘Các ngươi lắng nghe, nhưng chẳng hiểu,
Chăm chú nhìn, nhưng chẳng thấy,
Vì lòng dân nầy đã chai lì,
Tai họ đã nặng, và mắt họ đã nhắm kín.
Để họ không thể thấy bằng mắt,
nghe bằng tai, và hiểu trong lòng,
khiến họ hối cải và Ta sẽ chữa lành cho họ chăng.’

Nhưng phước thay cho mắt các con, vì thấy được, và cho tai các con, vì nghe được.  Quả thật, Ta nói với các con, nhiều tiên tri và những người công chính ước thấy những gì các con thấy mà không được thấy; mong nghe những điều các con nghe mà không được nghe.” [2]

Chúa Giải Nghĩa Ẩn Dụ Về Người Gieo Giống

“Hãy nghe ẩn dụ về người gieo giống:  Khi một người nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu; ác quỷ đến và cướp đi những gì đã gieo vào lòng người ấy. Ðó là hạt giống đã rơi trên mặt đường.  Còn hạt rơi nhằm đất đá sỏi chỉ về người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận, nhưng người này không có rễ, vì chỉ tin hời hợt nhất thời; gặp khi khó khăn hoặc bách hại vì cớ đạo nổi lên, người ấy liền vấp ngã.  Người như hạt giống rơi vào bụi gai là người nghe đạo, nhưng vì sự lo lắng về đời nầy và sự ham mê làm giàu đã làm cho nghẹt ngòi đạo, và người ấy trở nên không kết quả.  Nhưng người như hạt giống rơi vào đất tốt là người nghe đạo và hiểu, người ấy sẽ kết quả, có người kết quả gấp trăm lần, có người sáu chục, và có người ba chục.” [3]

Ẩn Dụ Về Cây Ðèn

Đức Chúa Jesus lại hỏi họ: “Có ai đem đèn đặt dưới cái thùng hoặc dưới gầm giường, thay vì đặt trên chân đèn không? Vì chẳng có điều gì giấu kín mà không phải lộ ra; chẳng có điều gì bí mật mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!” Ngài lại phán: “Hãy suy xét điều mình nghe. Các con lường cho người ta mực nào thì họ cũng sẽ lường cho các con mực ấy, và còn được cho thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, sẽ bị cất luôn điều mình đang có.” [4].

Ẩn Dụ Về Hạt Giống

Ngài cũng phán: “Vương quốc Ðức Chúa Trời giống như một người kia gieo giống trên đất. Dù ngủ hay thức, dù đêm hay ngày, hạt giống vẫn cứ nẩy mầm và mọc lên. Người ấy chẳng biết thế nào, vì đất tự sinh sản; lúc đầu là cây mạ, rồi làm đòng, và kết hạt.  Nhưng khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi hái ra, vì mùa gặt đã đến.” [5]

Ẩn Dụ Về Cỏ Lùng Và Lúa Mì

Đức Chúa Jesus phán với họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng giống như một người gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng khi mọi người đang ngủ, kẻ thù đến, gieo cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi. Khi lúa mọc lên và trổ bông, cỏ lùng cũng xuất hiện.  Các đầy tớ của chủ nhà đến, trình rằng: ‘Thưa chủ! Không phải chủ đã gieo giống tốt trong ruộng của chủ sao? Vậy thì, cỏ lùng do đâu mà có?’ Chủ đáp: ‘Kẻ thù đã làm điều ấy.’ Các đầy tớ thưa rằng: ‘Vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không?’ Nhưng chủ đáp: ‘Đừng! vì khi nhổ cỏ lùng, các anh nhổ lầm cả lúa.  Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt; khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùng trước, bó lại từng bó, rồi đốt đi; còn lúa thì thâu trữ vào kho của ta.’” [6]

Ẩn Dụ Về Hạt Cải

Ngài phán với họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia đem gieo trong đồng ruộng mình. Hạt ấy nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lại lớn nhất trong các loại rau, và trở thành cây, đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành nó.” [7]

Ẩn Dụ Về Men

Ngài phán với họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng giống như men mà người phụ nữ lấy ủ vào ba đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên.” [8]

Lý Do Chúa Dùng Ẩn Dụ

Đức Chúa Jesus dùng ẩn dụ để truyền dạy mọi điều đó cho dân chúng, không một điều gì Ngài truyền dạy họ mà không dùng ẩn dụ. Như vậy, để ứng nghiệm lời tiên tri: “Ta sẽ mở miệng để nói các ẩn dụ. Ta sẽ công bố những điều bí ẩn từ buổi sáng tạo thế gian.” [9]

Ý Nghĩ Ẩn Dụ Cỏ Lùng Và Lúa Mì

Sau khi Đức Chúa Jesus rời đám đông, rồi vào nhà, các môn đồ đến, thưa với Ngài: “Xin Thầy giải thích ẩn dụ về cỏ lùng trong đồng ruộng cho chúng con.”

Ngài đáp: “Người gieo giống tốt là Con Người; đồng ruộng là thế gian; giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng; cỏ lùng là con cái quỉ dữ; kẻ thù gieo cỏ là ma quỉ; mùa gặt là ngày tận thế; thợ gặt là các thiên sứ. Còn như cỏ lùng bị gom lại và đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng như vậy; Con Người sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc Ngài, rồi ném chúng vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai, hãy lắng nghe!” [10]

Ẩn Dụ Về Kho Báu

“Vương quốc thiên đàng giống như kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng. Một người tìm được thì giấu đi, vui mừng đem bán mọi thứ mình có, để mua đồng ruộng ấy.” [11]

Ẩn Dụ Về Viên Ngọc Quý

“Vương quốc thiên đàng lại giống như một thương gia đi tìm ngọc trai quý, khi đã tìm được một viên ngọc trai quý hiếm, người ấy liền đi bán mọi thứ mình có để mua viên ngọc ấy.” [12]

Ẩn Dụ Về Lưới Cá

“Vương quốc thiên đàng cũng giống như một cái lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ, rồi ngồi xuống, chọn những cá tốt cho vào rổ, còn cá xấu thì vứt bỏ. Đến ngày tận thế cũng vậy, các thiên sứ sẽ đến, tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính, và ném kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

“Các con có hiểu mọi điều đó chăng?” Các môn đồ thưa: “Vâng.”

Ngài phán rằng: “Vì vậy, mọi thầy dạy luật đã học biết về vương quốc thiên đàng, giống như một chủ nhà đem trưng bày những vật mới lẫn cũ từ kho tàng của mình.” [13]

Chúa Bị Khước Từ Tại Quê Hương

Khi đã kể các ẩn dụ đó xong, Đức Chúa Jesus rời nơi ấy. Ngài về quê hương của Ngài và dạy dân chúng trong nhà hội, khiến họ rất kinh ngạc và nói: “Do đâu người nầy có được sự khôn ngoan và làm được những việc quyền năng như thế? Chẳng phải người nầy là con trai ông thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là Mary, và các em người là James, Joseph, Simon, và Judah sao? Tất cả các em gái người chẳng phải đều ở giữa chúng ta đó sao? Vậy, do đâu người nầy có được mọi điều ấy?” Họ vấp phạm vì Ngài.

Nhưng Đức Chúa Jesus phán với họ rằng: “Nhà tiên tri chỉ bị quê hương và gia đình mình xem thường mà thôi.” Tại đó, Ngài không làm nhiều việc quyền năng, vì sự vô tín của họ. [14]

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Mác 4:1-9; Ma-thi-ơ 13:1-9; Lu-ca 8:4-8
[2] Mác 4:10-12; Ma-thi-ơ 13:10-17; Lu-ca 8:9-10
[3] Mác 4:13-20; Ma-thi-ơ 13:18-23; Lu 8:11-15
[4] Mác 4:21-25; Lu-ca 8:16-18
[5] Mác 4:26-29
[6] Ma-thi-ơ 13:24-30
[7] Ma-thi-ơ 13:31-32; Mác 4:30-32; Lu-ca 13:18-19
[8] Ma-thi-ơ 13:33; Lu-ca 13:20-21
[9] Ma-thi-ơ 13:34-35; Mác 4:33-34
[10] Ma-thi-ơ 13:36-43
[11] Ma-thi-ơ 13:44
[12] Ma-thi-ơ 13:45-46
[13] Ma-thi-ơ 13:47-52
[14] Ma-thi-ơ 13:53-58; Mác 6:1-6; Lu-ca 4:16-30

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top