Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 13

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 13

Jesus_WomanAnointedHisFeet_s
Chương 13

 Chúa Chữa Lành Cho Ðầy Tớ Của Một Ðại Ðội Trưởng La-mã

Khi Ðức Chúa Jesus vào thành Capernaum, một viên đại đội trưởng đến gặp Chúa, và nài xin: “Lạy Chúa! Đầy tớ của tôi bị đau bại, đang nằm liệt ở nhà, khốn khổ vô cùng.”

Ðức Chúa Jesus nói với ông: “Ta sẽ đến chữa lành cho người ấy.”

Viên đại đội trưởng thưa: “Lạy Chúa! Tôi không xứng đáng để rước Ngài vào nhà mình; nhưng xin Ngài phán cho một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.  Vì tôi đang ở dưới quyền người khác, và tôi cũng có các binh sĩ ở dưới quyền của tôi. Tôi bảo người nầy: ‘Hãy đi’ thì người ấy đi; tôi bảo người kia: ‘Ðến’ thì người ấy đến; hoặc tôi bảo đầy tớ của tôi: ‘Hãy làm việc nầy,’ thì người ấy sẽ làm việc đó.”

Khi Ðức Chúa Jesus nghe người ấy, Ngài lấy làm ngạc nhiên và nói với những người theo Ngài: “Quả thật! Ta nói với các ngươi, Ta chưa thấy ai trong Israel có đức tin như vậy. Ta nói cùng các ngươi: Từ phương đông, phương tây, nhiều người sẽ đến ngồi dự tiệc cùng Abraham, Issac và Jacob trong vương quốc thiên đàng; nhưng những người hưởng quyền thừa kế vương quốc sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm, là nơi có khóc lóc và nghiến răng.”

Ðức Chúa Jesus nói với viên đại đội trưởng: “Hãy về đi. Ngươi tin như thế nào sẽ nhận được như vậy.” Ngay giờ đó, người đầy tớ được chữa lành [1].

Chúa Cứu Thanh Niên Tại Nain Sống Lại

Sau đó không lâu, Ðức Chúa Jesus đến một thành, tên là Nain. Các môn đồ và một đoàn dân đông theo Ngài.

Khi Ngài đến cổng thành, người ta khiêng ra một người chết đem chôn. Người chết là con trai duy nhất của một bà mẹ, và bà là một góa phụ. Cùng đi với bà là một đoàn đông dân trong thành.

Khi Chúa thấy bà, Ngài động lòng thương xót. Ngài nói với bà: “Ðừng khóc!” Rồi Ngài lại gần, chạm vào quan tài. Những người khiêng liền dừng lại. Ngài phán: “Hỡi chàng trai! Ta bảo con: Hãy trỗi dậy!”

Người chết ngồi dậy và bắt đầu nói. Ðức Chúa Jesus trao chàng cho mẹ chàng. Mọi người đều kinh hoảng và tôn ngợi Ðức Chúa Trời: “Một đại tiên tri đã xuất hiện giữa chúng ta!” và “Ðức Chúa Trời đã viếng thăm dân Ngài!”

Tin nầy về Ngài được đồn ra khắp miền Judea và tất cả vùng phụ cận [2].

Chúa Trả Lời Giăng Báp-tít

Khi ấy John đang ở tù, nghe về những công việc Ðấng Christ đã làm, ông sai các môn đồ của mình đến thưa với Chúa rằng: “Có phải Thầy là đấng phải đến hay chúng tôi phải chờ một đấng khác?”

Ðức Chúa Jesus trả lời họ: “Hãy về thuật lại cho John những gì các ngươi đã nghe và thấy: Người mù được sáng, người què được đi, người phung được sạch, người điếc được nghe, người chết sống lại, và người nghèo được nghe Tin Lành công bố cho họ.  Phước cho ai không bị vấp phạm vì cớ Ta.”

Khi họ đã ra về, Ðức Chúa Jesus nói về John với đám đông:

“Các ngươi đã vào hoang mạc để xem gì? Một cây sậy lung linh trước gió chăng?  Vậy các ngươi đã đi xem gì? Xem ai đó mặc áo choàng mềm mại chăng?  Kìa, những người mặc áo choàng mềm mại đang ở trong hoàng cung.  Như vậy, các ngươi đã đi xem gì? Xem một đấng tiên tri chăng? Phải! Ta nói với các ngươi, có một người cao trọng hơn đấng tiên tri, và lời chép về người đó như thế nầy: ‘Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con. Người ấy sẽ dọn đường trước cho Con.’

Thật! Ta nói với các ngươi: Trong vòng những người do phụ nữ sinh ra không ai cao trọng hơn John Baptist; nhưng người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn cao trọng hơn ông ấy.  Từ ngày John Baptist đến nay, vương quốc thiên đàng đã bị áp lực dữ dội, và kẻ cường bạo tiến chiếm bằng vũ lực.  Vì tất cả các tiên tri và luật pháp đã báo trước cho tới khi John đến; và nếu các ngươi muốn chấp nhận thì ông ấy chính là Elijah, người phải đến.  Ai có tai, hãy lắng nghe!

Ta phải so sánh thế hệ nầy với điều gì? Họ giống như đám trẻ ngồi ngoài chợ và gọi đám trẻ khác: ‘Chúng tôi đã thổi sáo cho các bạn mà các bạn không chịu múa; chúng tôi đã hát bài ai ca mà các bạn không chịu khóc than.’

Vì John đến, kiêng ăn cữ uống, thì họ chỉ trích: ‘Ông ấy bị quỷ ám’; còn Con Người đến, ăn và uống, họ lại bắt bẻ: ‘Xem kìa! Một kẻ tham ăn và say sưa, bạn của bọn thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng sự khôn ngoan sẽ được minh chứng bằng những nghĩa cử của nó” [3].

Người Phụ Nữ Tội Lỗi Ðược Tha Thứ

Một người Pharisee mời Ðức Chúa Jesus dùng bữa với ông; Ngài vào nhà của người Pharisee và ngồi vào bàn.

Có một phụ nữ trong thành, là người tội lỗi, nghe tin Ngài đang dùng bữa tại nhà của người Pharisee, mang một bình bạch ngọc đựng đầy dầu thơm. Nàng đứng phía sau chân Ngài mà khóc, nước mắt nhỏ xuống thấm ướt chân Ngài, và bắt đầu dùng tóc mình lau chân Ngài; rồi nàng hôn chân Ngài và lấy dầu thơm xức lên.

Khi người Pharisee đã mời Ngài thấy vậy, ông nói với chính mình: “Nếu người nầy thật là đấng tiên tri thì chắc phải biết người phụ nữ đang đụng đến mình là ai, và thuộc hạng người nào, vì nàng là một kẻ tội lỗi.”

Ðức Chúa Jesus cất tiếng, nói với Simon: “Simon! Ta có vài việc muốn nói với ngươi.” Ông đáp: “Thưa Thầy! Xin Thầy cứ nói.”

“Một chủ nợ kia có hai con nợ – một người nợ năm trăm denarii và một người nợ năm mươi denarii.  Khi cả hai đều không có tiền để trả nợ, chủ nợ tha hết cho hai người; vậy ai trong hai người đó thương chủ nợ nhiều hơn?”

Simon trả lời: “Tôi nghĩ là người được tha số nợ nhiều hơn.” Ngài nói với ông: “Ngươi nhận xét đúng lắm.”

Ðoạn Ngài quay về phía người phụ nữ và nói với Simon: “Ngươi có thấy phụ nữ nầy không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho Ta nước để rửa chân nhưng nàng đã rửa chân Ta bằng nước mắt và lau chúng bằng tóc nàng.  Ngươi không hôn chào Ta nhưng từ khi Ta vào, nàng hôn chân Ta không ngớt.  Ngươi không xức dầu trên đầu Ta nhưng nàng đã lấy dầu thơm xức trên chân Ta.  Vì vậy, Ta nói với ngươi: Tội lỗi của nàng tuy nhiều nhưng đã được tha hết, cho nên nàng yêu mến nhiều, còn ai được tha ít thì yêu mến ít.”

Ðoạn Ngài nói với người phụ nữ: “Tội lỗi của con đã được tha.”

Những người ngồi cùng bàn với Ngài bắt đầu nói với nhau: “Người nầy là ai mà có quyền tha tội?”

Ngài nói với người phụ nữ: “Ðức tin của con đã cứu con. Hãy đi bình an” [4].

Các Nữ Môn Đồ

Không lâu sau đó, Ðức Chúa Jesus đi khắp các thành và các làng giảng dạy và rao truyền Tin Lành của vương quốc Ðức Chúa Trời. Cùng đi với Ngài có mười hai sứ đồ và một số phụ nữ đã được Ngài đuổi khỏi quỷ và chữa lành bệnh tật: Mary, được gọi là Magdalene, là người có bảy quỷ bị trục xuất; Joanna, vợ của Chuza, quan đặc trách tài chánh của Herod; Susanna, và nhiều phụ nữ khác – là những người đã dùng của cải mình cung cấp các nhu cầu của họ [5].

Tội Phạm Đến Đức Thánh Linh

Ðức Chúa Jesus về nhà.  Ngài vào một căn nhà nhưng đám đông tụ lại quá đông đến nỗi Ngài và các môn đồ Ngài không thể dùng bữa được.

Vì nghe người ta đồn rằng: “Người đã mất trí” nên những thân nhân trong gia đình của Ngài tìm đến, để giữ Ngài.

Lúc đó, người ta đem cho Ngài một người bị quỷ ám.  Người này bị mù và và câm. Ngài chữa cho người được lành, khiến người ấy nói và thấy được.

Mọi người trong đám đông đều kinh ngạc và nói rằng “Phải chăng Người này là Con của David?”  Nhưng khi những người Pharisees nghe thế, họ nói: “Người chỉ cậy quyền của Beelzebul, là quỷ vương, để đuổi quỷ.”

Biết ý tưởng họ, Ngài nói: “Một nước tự chia rẽ sẽ tan hoang; một thành hay một nhà tự chia rẽ sẽ không đứng vững. Nếu Satan loại trừ Satan, nó tự chia rẽ với chính mình, làm sao nước của nó tồn tại được?  Nếu Ta cậy quyền của Beelzebul để trừ quỷ, như vậy các ngươi đã cậy quyền của ai để trừ quỷ? Vì vậy, họ sẽ xét đoán các ngươi.

Nhưng nếu Ta cậy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời để trừ quỷ, thì vương quốc Ðức Chúa Trời đã đến với các ngươi.

Hay, làm thế nào người ta có thể vào nhà một người dũng mãnh để cướp tài sản của người ấy, nếu trước hết không bắt trói người dũng mãnh ấy lại, rồi sau đó mới cướp tài sản trong nhà người ấy?

Ai không hiệp với Ta là chống lại Ta, và ai không quy tụ quanh Ta, sẽ bị tản lạc.

Vì thế Ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi và lời xúc phạm của người ta sẽ được tha thứ nhưng lời xúc phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ.  Kẻ nào nói phạm đến Con Người sẽ được tha thứ nhưng ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ, dù trong đời nầy hay trong đời sau.”

“Cây lành sinh trái lành, cây độc sinh trái độc, vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn độc! Làm sao các ngươi có thể nói ra điều tốt trong khi lòng các ngươi xấu? Vì do đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra: người tốt do tích lũy điều tốt trong lòng mà biểu lộ điều tốt; người xấu do tích lũy điều xấu trong lòng mà biểu lộ điều xấu.  Ta nói với các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ trả lời về mọi lời nói cẩu thả của mình.  Vì, bởi lời nói của ngươi mà ngươi sẽ được xem là công chính, và cũng bởi lời nói của ngươi mà ngươi sẽ bị kết tội.” [6]

Dấu Lạ Về Jonah

Sau đó, có mấy thầy dạy giáo luật và mấy người Pharisees nói với Ngài rằng: “Thưa Thầy! Chúng tôi muốn xem Thầy làm một dấu lạ.”

Ngài trả lời họ: “Thế hệ gian ác và ngoại tình nầy đòi xem một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng nhận được dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ của Tiên tri Jonah.  Vì như Jonah đã ở trong bụng thủy quái ba ngày và ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày và ba đêm. Trong ngày phán xét, dân Niniveh sẽ đứng dậy lên án thế hệ nầy, vì họ đã ăn năn khi nghe Jonah rao giảng, và nầy, có một Ðấng cao trọng hơn Jonah đang ở đây!  Trong ngày phán xét, Nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng dậy lên án thế hệ nầy, vì bà đã từ đầu cùng trái đất đến nghe sự khôn ngoan của Salomon, và nầy, có một Ðấng vĩ đại hơn Salomon đang ở đây!” [7].

Tà Linh Ô Uế Trở Lại

“Khi tà linh ô uế ra khỏi một người, nó đi lang thang đến những nơi khô khan để tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng tìm không ra. Rồi nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà, nơi ta đã ra khỏi.’ Khi về đến nơi, nó thấy căn nhà bỏ trống, đã được quét dọn sạch sẽ, và sắp đặt ngăn nắp.  Nó ra đi và dẫn về thêm bảy ác quỷ, dữ hơn nó, vào ở trong nhà đó. Như vậy, tình trạng về sau của người ấy sẽ thê thảm hơn lúc trước. Thế hệ gian ác nầy rồi đây cũng sẽ như vậy.” [8]

Mẹ Và Các Em Chúa

Lúc ấy, mẹ và các em Ngài đã đến, và đứng bên ngoài; họ nhờ người vào báo tin và gọi Ngài ra.  Đông người ngồi quanh Ngài, và họ nói với Ngài: “Có mẹ và các em Thầy đang ở bên ngoài. Họ hỏi về Thầy.”

Ngài nói với họ: “Ai là mẹ Ta và các em Ta?”  Rồi Ngài nhìn những người đang ngồi quanh Ngài và nói: “Ðây là mẹ Ta và các em Ta. Hễ ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta vậy” [9].

Kinh Thánh Tham Khảo

[1] Ma-thi-ơ 8:5-13; Lu-ca 7:1-10.
[2] Lu-ca 7:11-17.
[3] Ma-thi-ơ 11:2-19; Lu-ca 7:18-35.
[4] Lu-ca 7:36-50.
[5] Lu-ca 8:1-3.
[6] Mác 3:20-35; Ma-thi-ơ 12:22-32; Lu-ca 11:14-23, 12:10.
[7] Mác 8:11-12; Ma-thi-ơ 12:38-42; Lu-ca 11:29-32.
[8] Ma-thi-ơ 12:43-45; Lu 11:24-26
[9] Ma-thi-ơ 12:46-50

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top