Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 8

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 8

Jesus_SamaritianWoman_sChương 8

Chúa Trò Chuyện Với Một Phụ Nữ Samarian

Khi nghe tin John bị tù, Đức Chúa Jesus rời Judea, trở về Galilee.  Ngài phải đi qua Samaria.  Ngài đến một thành trong vùng Samaria tên là Sychar, gần cánh đồng mà Jacob đã cho con trai ông là Joseph.  Tại đó có cái giếng của Jacob. Vì đi đường mệt mỏi nên Ðức Chúa Jesus ngồi nghỉ bên giếng. Lúc ấy vào khoảng mười hai giờ trưa.

Có một phụ nữ người Samaria đến múc nước, Ðức Chúa Jesus nói với bà: “Xin cho Ta uống.” Lúc đó các môn đồ Ngài đã vào trong thành để mua thức ăn.

Người phụ nữ Samaria nói: “Vì sao ông, là một người Do Thái, lại hỏi tôi, một phụ nữ Samaria, để xin nước uống?” (Vì người Do Thái không giao tiếp với người Samaria).

Ðức Chúa Jesus đáp: “Nếu bà biết quà tặng của Ðức Chúa Trời, và biết người nói với bà ‘Xin cho Ta uống’ là ai, chắc chắn bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước sống.”

Người phụ nữ nói: “Thưa ông! Ông không có gàu, còn giếng thì sâu. Vậy ông lấy đâu ra được nước sống ấy?  Tổ phụ của chúng tôi là Jacob đã để lại cho chúng tôi giếng nầy, mà chính người, con cháu, và các bầy súc vật của người đã uống. Không lẽ ông lớn hơn Jacob sao?”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Ai uống nước nầy sẽ còn khát mãi, nhưng ai uống nước Ta cho sẽ không bao giờ khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người ấy, tuôn ra đến sự sống đời đời.”

Người phụ nữ thưa với Ngài: “Thưa ông! Xin cho tôi nước ấy, để tôi sẽ không khát và khỏi đến đây lấy nước nữa.”

Ðức Chúa Jesus nói với bà: “Hãy đi! Gọi chồng bà đến đây.”

Người phụ nữ trả lời: “Tôi không có chồng.”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Bà nói ‘Tôi không có chồng’ là đúng lắm; vì bà đã có năm đời chồng, còn người bà hiện đang chung sống không phải là chồng của bà. Ðiều này, bà nói thật.”

Người phụ nữ nói: “Thưa ông! Tôi nhận biết ông là một nhà tiên tri.  Tổ phụ chúng tôi đã thờ phượng trên núi nầy, còn quý ông lại bảo Jerusalem mới là nơi phải đến thờ phượng.”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Bà ơi! Hãy tin Ta. Sắp đến giờ các ngươi sẽ thờ phượng Cha, không phải trên núi nầy và cũng phải không tại Jerusalem.  Các ngươi thờ phượng Ðấng các ngươi không biết. Chúng ta thờ phượng Ðấng chúng ta biết, vì ơn cứu rỗi đến từ người Do Thái. Nhưng giờ đến – và bây giờ đã đến – khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý, vì đó là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm.  Ðức Chúa Trời là thần linh, nên ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý.”

Người phụ nữ thưa với Ngài: “Tôi biết rằng Ðấng Messiah, (nghĩa là Ðấng Christ), sẽ đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ giãi bày mọi sự cho chúng ta.”

Ðức Chúa Jesus nói với bà: “Ta, Người đang nói với ngươi, chính là Ðấng ấy.”

Vừa lúc đó các môn đồ Ngài trở lại. Họ ngạc nhiên vì thấy Ngài nói chuyện với một phụ nữ, nhưng không ai hỏi Ngài “Thầy cần gì?” hay là “Tại sao Thầy nói chuyện với bà ấy?”

Người phụ nữ để vò nước lại bên giếng, trở vào thành, và nói với mọi người: “Hãy đến gặp một người đã nói với tôi mọi điều tôi đã làm. Người ấy chẳng phải là Ðấng Christ sao?”

Dân từ trong thành túa ra và đến với Ngài.

Trong lúc đó, các môn đồ nài mời Ngài: “Thưa Thầy! Xin Thầy dùng một ít thức ăn;” nhưng Ngài trả lời họ: “Ta có một lương thực mà các ngươi không biết.”  Vì vậy các môn đồ Ngài nói với nhau “Không lẽ đã có ai đem thức ăn mời Thầy dùng rồi sao?”

Ðức Chúa Jesus nói với họ: “Thức ăn của Ta là làm theo ý muốn của Ðấng đã sai Ta và hoàn tất công việc của Ngài.  Các ngươi chẳng nói rằng ‘Còn bốn tháng nữa là đến mùa gặt’ sao? Nầy! Ta nói cùng các ngươi. Hãy ngước mắt lên và nhìn vào cánh đồng. Kìa! Đồng lúa đã chín vàng sẵn sàng để được gặt.  Người đi gặt đã nhận tiền công và đang thu hoạch hoa lợi cho sự sống đời đời; để cả người gieo lẫn kẻ gặt đều vui mừng.  Câu tục ngữ ‘Người nầy gieo, kẻ khác gặt’ là đúng.  Ta sai các ngươi gặt hái nơi các ngươi không phải làm việc khó nhọc. Người khác đã lao động vất vả, và các ngươi vào gặt lấy công lao của họ.”

Nhiều người Samaria ở thành đó tin Ngài vì người phụ nữ đã làm chứng rằng “Người đã nói ra hết mọi điều tôi đã làm.” Vì vậy, khi những người Samaria đến gặp Chúa, họ mời Ngài ở lại với họ, và Ngài đã ở lại đó hai ngày.

Số người tin Chúa càng đông hơn vì được nghe lời Ngài. Họ nói với người phụ nữ rằng: “Bây giờ không phải vì lời của chị nói mà chúng tôi tin, nhưng vì chính chúng tôi đã được nghe Ngài, và chúng tôi biết rằng Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.”

Hai ngày sau, Ngài rời nơi đó để đến Galilee.  Vì chính Ðức Chúa Jesus đã xác nhận rằng đấng tiên tri không được tôn trọng nơi quê hương mình.

Khi Ngài trở lại Galilee, dân Galilee tiếp đón Ngài, vì họ đã thấy những việc Ngài làm tại Jerusalem trong kỳ lễ – vì chính họ cũng đi dự lễ. [1]

Kinh Thánh Tham Khảo:

[1] Ma-thi-ơ 4:11; Giăng 4:3-45; Lu-ca 4:14-15.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top