Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 25c

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 25c

Heaven_01

Sự Tỉnh Thức

“Lưng các con phải thắt lại, đèn các con phải thắp lên. Các con phải làm như những người đang chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để khi chủ về đến, gõ cửa thì mở ngay.

Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ đang thức canh! Thật, Ta bảo các con, chủ sẽ thắt lưng mình, mời các đầy tớ ngồi vào bàn tiệc và đến phục vụ họ. Nếu canh hai, canh ba, chủ trở về thấy các đầy tớ như vậy thì thật là phước hạnh cho họ!

Hãy biết điều nầy: Nếu chủ nhà biết được kẻ trộm đến giờ nào, thì sẽ không để cho nó xâm nhập nhà mình. Các con cũng phải sẵn sàng, vì Con Người đến trong giờ các con không ngờ.”

Phi-e-rơ thưa: “Lạy Chúa, Chúa phán ẩn dụ nầy cho chúng con hay cũng cho mọi người?”

Chúa đáp: “Ai là người quản gia khôn ngoan và trung tín, được chủ giao quản lý nhà mình, để cung cấp thức ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ ấy khi chủ đến thấy làm như vậy! Thật, Ta bảo các con, chủ sẽ giao cho đầy tớ ấy quản lý toàn bộ tài sản mình.

Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nhủ: ‘Chủ ta chưa về ngay đâu,’ nên bắt đầu đánh đập tôi trai, tớ gái, rồi ăn uống say sưa. Chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ, trong giờ nó không biết, sẽ trừng phạt nó nặng nề, phạt nó bị đòn nát thây và cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nặng. Nhưng đầy tớ nào không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì sẽ bị đòn nhẹ.

Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều hơn, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” [4]

Sự Phân Rẽ

“Ta đã đến để ném lửa xuống đất. Nếu lửa cháy lên rồi, Ta còn ước ao gì nữa! Có một báp-têm mà Ta phải chịu, và Ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào việc ấy được hoàn tất! Các con tưởng Ta đến để đem bình an cho thế gian sao? Ta bảo các con, không phải, nhưng đem sự phân rẽ thì đúng hơn. Vì từ nay, năm người ở chung một nhà sẽ phân rẽ nhau: ba người nghịch với hai, hai người nghịch với ba. Họ sẽ phân rẽ nhau: cha nghịch với con trai, con trai nghịch với cha; mẹ nghịch với con gái, con gái nghịch với mẹ; mẹ chồng nghịch với nàng dâu, nàng dâu nghịch với mẹ chồng.”

Khả Năng Nhận Thức

Ngài lại phán với đoàn dân: “Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên ở phương tây, liền nói: ‘Sẽ có mưa;’ thì quả có như vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói: ‘Sẽ nóng bức;’ thì quả có như vậy.

Hỡi bọn đạo đức giả! Các ngươi biết phân biệt hiện tượng của trời đất, vậy sao không biết phân biệt thời điểm hiện nay? Tại sao các ngươi cũng không tự mình suy xét điều gì là đúng?

Khi ngươi đi với kẻ tố cáo mình đến trước quan tòa, dọc đường hãy cố gắng giải hòa với họ, đừng để họ kéo ngươi đến trước quan tòa, quan tòa giao cho viên cai ngục để bỏ tù ngươi. Ta bảo ngươi, ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi tù được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng.” [5]

Thánh Kinh Tham Khảo

[4] Lu-ca 12:35-48
[5] Lu-ca 12:49-59

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top