Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 25b

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 25b

FlowerField_06

Đấng Đáng Kính Sợ

“Ta nói với các con, là bạn hữu Ta: Đừng sợ những kẻ giết thân thể rồi sau đó không làm gì được nữa. Nhưng Ta chỉ cho các con biết phải sợ ai: Phải sợ Đấng khi đã giết rồi, còn có quyền ném xuống hỏa ngục. Đúng vậy, Ta bảo các con, phải sợ Đấng ấy! 

Không phải năm con chim sẻ được bán với giá hai đồng tiền sao? Dù vậy, Đức Chúa Trời không bỏ quên một con nào hết. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Đừng sợ, vì các con có giá trị hơn nhiều con chim sẻ.” 

Công Khai Nhìn Nhận Chúa

“Ta bảo các con, ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng ai chối bỏ Ta trước mặt thiên hạ, thì người ấy cũng sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời.

Ai nói nghịch với Con Người, thì sẽ được tha; nhưng ai xúc phạm đến Đức Thánh Linh, thì sẽ không được tha đâu. 

Khi người ta đem các con đến trước nhà hội, trước những người cai trị và các nhà cầm quyền, thì đừng lo phải nói như thế nào hay nói những gì để bênh vực mình, vì chính giờ đó, Đức Thánh Linh sẽ dạy các con những điều cần phải nói.”

Người Giàu Dại Dột

Bấy giờ, một người trong đoàn dân thưa với Đức Chúa Giê-xu: “Thưa thầy! Xin bảo anh con chia gia tài cho con.” 

Nhưng Ngài đáp: “Nầy người kia! Ai đặt Ta làm người xử kiện hay là người chia gia tài cho các ngươi?” 

Ngài phán với họ: “Hãy cẩn thận, đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật.” 

Ngài lại kể cho họ một ẩn dụ: “Ruộng của một người giàu kia rất được mùa. Anh ta thầm nghĩ: ‘Ta phải làm gì đây, vì không còn đủ chỗ để chứa hoa lợi.’ Anh ta nói: ‘Ta sẽ làm thế nầy: Ta sẽ phá những kho nầy và xây những cái khác lớn hơn, rồi ta sẽ thu trữ thóc lúa và của cải ta vào đó. Ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của cải để dành cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống, và vui vẻ.’ 

Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta: ‘Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai?’ 

Ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.” [2]

Sự Lo Lắng

Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đồ: “Vậy nên, Ta bảo các con, đừng vì sự sống mà lo đồ ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Vì sự sống quí hơn đồ ăn và thân thể quí hơn đồ mặc. 

Hãy xem loài quạ: Chúng không gieo, không gặt, cũng không có vựa lẫm hay kho tàng, thế mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó. Các con còn quí trọng hơn loài chim rất nhiều! Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Vậy, nếu các con không thể làm được một việc nhỏ như thế, tại sao các con lại lo lắng về những việc khác? 

Hãy xem hoa huệ lớn lên thể nào: Chúng chẳng làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng Ta bảo các con, dù vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong những hoa nầy. Hỡi kẻ ít đức tin, nếu hoa cỏ nay còn sống ngoài đồng, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc đẹp như thế, huống chi là các con! 

Vậy, các con đừng tìm kiếm đồ ăn, thức uống, cũng đừng quá lo lắng. Vì mọi điều đó, các dân tộc trên thế gian vẫn thường tìm kiếm, và Cha các con đã biết mọi nhu cầu của các con rồi. Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa. 

Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi. Hãy bán của cải mình mà làm việc thiện. Hãy sắm cho mình những túi tiền không hư cũ và kho báu không hao hụt ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần được, mối mọt không làm hư hại được. Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.” [3]

Thánh Kinh Tham Khảo

[2] Lu-ca 12:4-21; Ma-thi-ơ 10:26-31
[3] Lu-ca 12:21-34; Ma-thi-ơ 6:24-34

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top