Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 25a

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 25a

sanhedrin_s

Chương 25

Cảnh Cáo Người Đạo Đức Giả

Khi Đức Chúa Giê-xu nói xong, có một người Pha-ri-si mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài bước vào và ngồi tại bàn ăn. Người Pha-ri-si lấy làm lạ khi thấy Ngài không rửa tay trước khi ăn.

Nhưng Chúa nói với ông: “Người Pha-ri-si các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong các ngươi đầy dẫy sự tham lam và gian ác. Hỡi những người dại khờ! Chẳng phải Đấng đã tạo dựng bên ngoài cũng tạo dựng bên trong sao? Vậy, hãy cho đi những gì các ngươi có từ bên trong thì mọi sự sẽ sạch cho các ngươi. 

Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si! Vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, nhưng lại lãng quên công lý và lòng kính mến Đức Chúa Trời! Các ngươi phải làm những điều nầy nhưng không được lãng quên những điều kia.

Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si! Vì các ngươi thích ngồi ghế danh dự trong các hội đường và thích được chào kính cẩn giữa phố chợ. 

Khốn cho các ngươi! Vì các ngươi giống như nấm mồ hoang, và người ta bước lên trên mà không biết!” 

Một luật gia liền nói: “Thưa Thầy! Thầy nói điều nầy là sỉ nhục cả chúng tôi nữa.”  

Đức Chúa Giê-xu đáp: “Khốn cho các ngươi nữa, là các luật gia! Vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang, còn chính mình thì không động đến đầu ngón tay! 

Khốn cho các ngươi! Vì các ngươi xây mộ của các nhà tiên tri mà tổ phụ mình đã giết!Như vậy, các ngươi làm nhân chứng và tán thành việc làm của tổ phụ mình; vì họ đã giết các nhà tiên tri, còn các ngươi lại xây mộ cho các vị ấy. Vì điều đó, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán: ‘Ta sẽ sai các nhà tiên tri và sứ đồ đến với chúng nó. Chúng nó sẽ giết hại người nầy, bắt bớ kẻ kia.’ Như vậy, thế hệ nầy sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các nhà tiên tri đã đổ ra từ buổi sáng thế, tức là từ máu của A-bên cho đến máu của Xa-cha-ri, là người đã bị giết giữa bàn thờ và nơi thánh. Phải! Ta nói cho các ngươi: Thế hệ nầy sẽ bị đòi nợ máu đó.

Khốn cho các ngươi, là các luật gia! Vì các ngươi đã nắm giữ chìa khóa của tri thức, chính các ngươi không vào, nhưng lại ngăn trở những người khác muốn vào!” 

Khi Đức Chúa Giê-xu rời nơi đó, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bắt đầu chống đối Ngài dữ dội và vặn hỏi Ngài đủ điều, gài bẫy để bắt bẻ từng lời nói từ miệng Ngài.

Cẩn Thận Về Thói Đạo Đức Giả

Khi ấy, dân chúng tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giày đạp lên nhau. Đức Chúa Giê-xu bắt đầu nói trước với các môn đồ Ngài: “Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si, là thói đạo đức giả. Không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày và không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. Cho nên, những điều các con đã nói trong nơi tối, sẽ được nghe trong nơi sáng; những điều các con đã nói trong phòng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.” [1].

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Lu-ca 11:37-12:3; Ma-thi-ơ 23:1-36; Mác 12:38-40

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top