Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 24a

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 24a

GoodSamaritan_05
Chương 24

Ẩn dụ về người Samari nhân lành

Lúc đó, có một luật sư đứng dậy hỏi, để thử Đức Chúa Jesus: “Thưa Thầy! Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?”

Ngài đáp: “Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc và hiểu thế nào?”

Người ấy thưa: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như chính mình.”

Đức Chúa Jesus phán: “Ngươi đáp phải lắm. Hãy làm điều này thì ngươi sẽ sống.”

Nhưng muốn chứng tỏ mình là công chính, nên ông hỏi Đức Chúa Jesus: “Ai là người lân cận tôi?”

Đức Chúa Jesus đáp:

“Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, rơi vào tay bọn cướp. Chúng cướp lột hết, đánh đập, rồi bỏ đi, để người nửa sống nửa chết.

Khi ấy, có một thầy tế lễ tình cờ đi xuống đường đó, lúc thấy nạn nhân, ông đã tránh qua bên kia đường mà đi.

Tương tự, một người Levi, khi ông đến nơi, thấy, rồi cũng đi tránh qua bên kia đường.

Nhưng có một người Samari đang đi đường, đã đến gần người này; khi ông thấy người, thì động lòng thương xót. Ông đến với người, băng bó vết thương, lấy dầu và rượu xức vào; rồi ông đỡ nạn nhân lên con vật của mình, đưa đến quán trọ săn sóc người. Ngày hôm sau, ông lấy hai denarii đưa cho chủ quán và nói: ‘Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi trở về, tôi sẽ hoàn lại.’ Theo ngươi nghĩ, trong ba người đó, ai là người lân cận với kẻ bị cướp?”

Ông đáp: “Đó là người đã bày tỏ lòng thương xót.”

Đức Chúa Jesus phán: “Hãy đi và làm như vậy.” [1]

Martha và Mary

Khi họ đang đi đường, Đức Chúa Jesus ghé vào một ngôi làng; nơi đó có một phụ nữ, tên Martha, tiếp Ngài vào nhà mình. Cô có một người em gái tên Mary, ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài.

Tuy nhiên, Martha bị chi phối vì nhiều việc, nên cô đến thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Ngài không quan tâm khi em con để con làm mọi việc một mình sao? Xin Ngài bảo cô ấy phụ con!” 

Chúa đáp: “Này, Martha! Martha. Con lo lắng và bối rối về nhiều việc nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Mary đã chọn phần tốt, không nên cất điều đó khỏi nàng.” [2]

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Lu-ca 10:25-37
[2] Lu-ca 10:38-42

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top