Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 23a

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 23a

JesusHealsBlind_02s

Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Mù

Trong khi Đức Chúa Jesus đi đường, Ngài gặp một người mù từ lúc mới sinh. Các môn đồ hỏi Ngài: “Thưa Thầy, ai là người đã phạm tội – người nầy hay cha mẹ anh ta –  khiến anh ta vừa mới sinh đã bị mù?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Không phải tại người nầy hay cha mẹ anh đã phạm tội; nhưng điều này đã xảy ra để công việc của Đức Chúa Trời được thể hiện trong anh ta. Lúc còn ban ngày, chúng ta phải làm những công việc của Đấng đã sai Ta; đêm đến, không ai có thể làm việc được. Đang lúc Ta còn ở thế gian, Ta là ánh sáng của thế gian.”

Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước bọt hòa thành bùn, và bôi vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: “Hãy đến ao Siloam và rửa” (Siloam có nghĩa là “được sai đi”).

Vậy, anh ta đi, và rửa, rồi trở lại thì thấy được.

Láng giềng và những người trước đây đã thấy anh ăn xin, nói rằng: “Chẳng phải là người thường ngồi ăn xin đó sao?”

Người thì nói: “Đúng là anh ta!”

Kẻ lại bảo: “Không phải! Nhưng người nào giống anh ta.”

Còn anh ta nói: “Chính tôi đây!”

Họ hỏi anh ta: “Làm thế nào mắt anh mở ra được?”

Anh đáp: “Một người tên là Jesus đã hòa bùn, bôi vào mắt tôi, và bảo tôi hãy đi đến hồ Siloam mà rửa. Tôi đã đi, rửa, và thấy được.”

Họ lại hỏi: “Người ấy ở đâu?”

Anh đáp: “Tôi không biết.”

Họ dẫn người trước đã bị mù đến gặp những người Pharisees.

Người Pharisees Điều Tra Việc Chữa Lành

Vì ngày mà Đức Chúa Jesus hòa bùn và mở mắt cho người mù là ngày sa-bát, cho nên   những người Pharisees đã hỏi anh làm thế nào anh có được thị giác.

Anh trả lời: “Người ấy bôi bùn vào mắt tôi; tôi rửa, rồi thấy được.”

Vài người trong nhóm Pharisees nói: “Người nầy không phải đến từ Đức Chúa Trời, vì không tuân giữ ngày sa-bát.”  Số khác thì nói: “Một người có tội làm thế nào có thể thực hiện một công việc diệu kỳ như vậy?” Rồi họ chia rẽ nhau.

Vì thế, họ lại hỏi người mù: “Còn anh, anh nói gì về người đã làm cho anh sáng mắt?”

Anh đáp: “Người ấy là một nhà tiên tri.”

Người Do Thái không tin rằng người nầy trước đây đã mù mà nay lại thấy được, cho tới lúc họ gọi cha mẹ anh đến.

Họ hỏi: “Có phải đây là con trai của ông bà, người mà ông bà nói đã bị mù từ lúc mới sinh không? Làm thế nào bây giờ anh ta lại thấy được?”

Cha mẹ đã trả lời: “Chúng tôi biết đây chính là con trai chúng tôi, và cháu bị mù từ lúc mới sinh. Nhưng bây giờ làm thế nào cháu thấy được, thì chúng tôi không biết. Chúng tôi cũng không biết ai đã mở mắt cho cháu. Các ông cứ hỏi cháu, cháu đã đủ tuổi rồi, cháu sẽ tự nói.”

Cha mẹ người mù nói vậy vì sợ những lãnh đạo Do Thái, vì người Do Thái đã thỏa thuận rằng nếu ai xưng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, thì sẽ bị khai trừ khỏi nhà hội. Vì vậy, cha mẹ người mù mới nói: “Cháu đủ tuổi rồi! Cứ hỏi cháu.”

Một lần nữa, những người Pharisees lại gọi người trước đây đã bị mù, và nói cùng anh ta: “Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời! Chúng tôi biết người nầy là kẻ có tội.”

Anh trả lời: “Tôi không biết người ấy có phải là kẻ có tội hay không. Nhưng tôi chỉ biết một điều, ấy là trước tôi đã mù, mà bây giờ thấy được.”

Họ lại hỏi: “Ông ta đã làm gì cho anh? Ông ta đã mở mắt anh như thế nào?”

Anh đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không chịu nghe. Tại sao các ông lại muốn nghe nữa? Có phải các ông cũng muốn trở nên môn đồ của người không?”

Họ mắng nhiếc anh, và nói: “Mầy mới là môn đồ của ông ấy, chứ chúng ta là môn đồ của Moses. Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán với Moses, nhưng về người nầy thì chúng ta không biết từ đâu đến.”

Người mù trả lời: “Người đã mở mắt cho tôi mà các ông không biết từ đâu đến thì quả là một việc lạ. Chúng ta biết Đức Chúa Trời không nghe những kẻ có tội, nhưng nếu ai kính sợ Ngài và làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nghe người ấy. Từ xưa đến giờ, chưa hề nghe nói có ai mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu người nầy không đến từ Đức Chúa Trời thì không thể làm được gì cả.”

Họ trả lời: “Cả con người của mầy vốn sinh ra trong tội lỗi mà còn muốn dạy chúng ta sao?” Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.

Đui Mù Tâm Linh

Đức Chúa Jesus nghe họ đã đuổi anh ra, nên khi gặp anh, Ngài hỏi: “Ngươi có tin Con Đức Chúa Trời không?”

Anh trả lời: “Thưa Chúa, người ấy là ai, để tôi có thể tin vào người?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Ngươi đã thấy người, và ấy là người đang nói với ngươi.”

Anh nói: “Thưa Chúa! Tôi tin”, rồi thờ lạy Ngài.

Đức Chúa Jesus nói: “Ta đến thế gian nầy để phán xét, khiến cho người mù được thấy, còn kẻ thấy lại hóa mù.”

Những người Pharisees đang ở gần đó nghe vậy, thì nói với Ngài: “Chúng tôi cũng mù cả sao?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Nếu các ngươi mù, thì không có tội gì; nhưng vì các ngươi nói: ‘Chúng tôi thấy,’ nên tội các ngươi vẫn còn. [1]

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Giăng 9:1-41

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top