Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 20a

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 20a

Jesus_Children_03_s
Chúa Nhắc Lại Về Sự Hy Sinh Và Sự Sống Lại Của Ngài

Từ nơi đó, họ đi ngang qua miền Galilee, nhưng Ngài không muốn ai biết; vì Ngài muốn dạy dỗ các môn đồ Ngài.

Ngài bảo họ: “Con Người sẽ bị phản nộp vào tay người ta. Họ sẽ giết Người, và Người sẽ bị giết, nhưng ba ngày sau Người sẽ sống lại.”

Nhưng các môn đồ Ngài không hiểu những lời đó, và họ ngại nên không hỏi Ngài. [1]

Chúa Nộp Thuế Ðền Thờ

Khi họ đến Capernaum, những người thu thuế đền thờ đến hỏi Peter: “Thầy của anh không nộp thuế đền thờ sao?”

Peter trả lời: “Có chứ!”

Vừa khi Peter vào nhà, Ðức Chúa Jesus hỏi trước: “Simon! Ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thu sưu lấy thuế của ai? Của các con trai mình hay của người ngoài?”

Peter đáp: “Thưa của người ngoài.”

Ðức Chúa Jesus nói với ông: “Như vậy con cái được miễn thuế. Tuy nhiên để chúng ta không làm gương xấu cho họ, ngươi hãy ra biển câu cá; con nào dính câu và được kéo lên trước hết, hãy vạch miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng tiền trong đó. Hãy lấy đồng tiền ấy đóng thuế cho ngươi và Ta.” [2]

Người Lớn Nhất Trong Vương Quốc Thiên Ðàng

Sau đó, họ đến Capernaum.  Khi đã vào trong nhà, Ngài hỏi họ: “Dọc đường, các con đã bàn cãi với nhau việc gì?”

Họ đều nín thinh, vì dọc đường họ đã cãi với nhau xem giữa họ ai là người lớn hơn hết.

Ngài ngồi xuống, gọi mười hai người lại, và nói cùng họ: “Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm cuối, và làm đầy tớ cho mọi người.”

Rồi Ngài đem một em bé đặt đứng giữa họ. Ngài ôm đứa bé vào lòng và nói:  “Quả thật! Ta nói với các con: Nếu các con không thay đổi và trở nên như trẻ thơ, các con sẽ không vào được vương quốc thiên đàng.  Người nào hạ mình khiêm tốn như đứa trẻ nầy, người đó là người lớn nhất trong vương quốc thiên đàng. Ai vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như em bé nầy, tức là tiếp Ta. Còn ai tiếp Ta, thì không phải chỉ tiếp Ta, nhưng cũng tiếp Ðấng đã sai Ta.”

John nói với Ngài: “Thưa Thầy! Chúng con thấy có người nhân danh Thầy để đuổi quỷ. Chúng con đã cấm người ấy, vì người ấy không theo chúng ta.”

Nhưng Ðức Chúa Jesus đáp: “Ðừng cấm cản người ấy, vì không ai nhân danh Ta làm một việc quyền năng phép lạ lại có thể vội vàng nói xấu Ta. Vì ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. Quả thật! Ta nói cùng các con: Ai cho các con một chén nước lạnh vì các con mang danh là người của Ðấng Christ, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.” [3]

Gây Cho Người Khác Vấp Ngã

“Ai trong các con gây cho một trong những đứa trẻ nầy, đã tin Ta, vấp phạm; thà kẻ ấy bị buộc một cối đá lớn vào cổ và bị quăng xuống biển còn hơn.

Khốn cho thế gian vì những điều gây cho vấp phạm! Thỉnh thoảng, sự vấp ngã xảy ra, nhưng khốn thay cho ai là kẻ gây cho vấp ngã!

Nếu tay hay chân con gây cho con vấp ngã, hãy chặt và quăng nó đi. Thà con bị tàn tật, hoặc què quặt, mà vào hưởng sự sống còn hơn có đủ hai tay và hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời.

Nếu mắt con xui cho con vấp ngã, hãy móc và quăng nó đi. Thà con chỉ còn một mắt mà vào hưởng sự sống còn hơn có đủ cả hai mắt mà bị quăng vào lửa hỏa ngục.

Hãy thận trọng, đừng xem thường một ai trong những đứa trẻ nầy; vì Ta nói với các con, các thiên sứ của chúng ở trên trời, luôn thấy mặt Cha Ta ở trên trời.” [4]

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Mác 9:30-32; Ma-thi-ơ 17:22-23; Lu-ca 9:43-45
[2] Ma-thi-ơ 17:24-27
[3] Ma-thi-ơ 18:1-5; Mác 9:33-41; Lu-ca 9:46-50
[4] Ma-thi-ơ 18:1-11; Mác 9:42-48; Lu-ca 17:1-2

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top