Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 18a

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 18a

Jesus_CanaanWoman

Truyền Thống Người Xưa

Bấy giờ, có mấy người Pharisees và mấy thầy dạy giáo luật từ Jerusalem đến và đứng quanh Ngài.  Họ thấy vài môn đồ của Ngài để tay chưa tẩy uế, tức chưa rửa tay, mà ăn.

Số là người Pharisees và mọi người Do Thái đều giữ truyền thống của người xưa rằng họ sẽ không ăn gì nếu chưa rửa tay. Vật gì mua ngoài chợ về, nếu không đem rửa, họ sẽ không ăn. Họ cũng giữ những truyền thống khác như rửa các chén bát, bình nước, và các ấm đồng.

Những người Pharisees và các thầy dạy giáo luật hỏi Ngài: “Tại sao các môn đồ Thầy, không giữ truyền thống của người xưa, ăn bánh với tay bẩn như vậy?”

Ngài đáp cùng họ: “Isaiah đã nói tiên tri về các ngươi! Những kẻ đạo đức giả, thật đúng lắm, như đã chép rằng: ‘Dân nầy chỉ tôn kính Ta bằng đầu môi chót lưỡi, còn lòng chúng cách xa Ta lắm. Việc chúng thờ phượng Ta là vô ích; giáo lý chúng dạy toàn là quy tắc của loài người.’ Các ngươi đã bỏ điều răn của Ðức Chúa Trời mà giữ truyền thống của loài người.”

Ngài lại phán với họ: “Các ngươi đã khéo léo loại bỏ điều răn của Ðức Chúa Trời để giữ truyền thống của các ngươi, vì Moses đã nói: ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi,’ và ‘Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ mình sẽ bị xử tử.’ Nhưng các ngươi dạy rằng: ‘Nếu một người nói với cha mẹ mình: “Những gì con có thể giúp cha mẹ, con đã ‘corban’ rồi,” nghĩa là con đã dâng lên Ðức Chúa Trời rồi.’ Vậy các ngươi đã cho phép người ấy không giúp đỡ cha mẹ mình điều gì nữa. Và như thế, các ngươi đã vô hiệu hóa lời của Ðức Chúa Trời bằng truyền thống các ngươi đã nhận. Các ngươi còn làm nhiều việc tương tự như vậy.”

Sau đó, Ngài gọi đám đông lại và nói với họ: “Tất cả các ngươi hãy nghe Ta nói, và hãy hiểu rằng: Không vật chi từ bên ngoài vào một người có thể làm ô uế người ấy, nhưng những gì từ trong người ấy ra mới làm ô uế người ấy. Ai có tai để nghe! Hãy lắng nghe!”

Khi Ngài đã rời đám đông, vào nhà, các môn đồ Ngài lại gần và nói với Ngài: “Thầy có biết những người Pharisees rất phật lòng khi nghe Thầy nói như vậy không?”

Ngài trả lời và nói: “Hễ cây nào Cha Ta trên trời không trồng sẽ bị nhổ bỏ. Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dẫn đường người mù. Nếu người mù dẫn đường người mù, cả hai sẽ rơi xuống hố.”

Và rồi, Peter nói: “Xin Thầy giải nghĩa ngụ ngôn ấy cho chúng con.”

Ngài nói với họ: “Vậy các con cũng không hiểu sao? Các con không biết rằng chẳng có vật gì từ bên ngoài vào có thể làm ô uế con người được sao? Vì vật đó không vào trong lòng, nhưng chỉ vào trong bụng, rồi bị thải ra nơi kín sao?”

Ngài ngụ ý mọi thứ thực phẩm đều tinh sạch.

Ngài lại phán: “Những gì từ trong người ra mới làm ô uế người ấy. Vì từ trong lòng người mà ra những ý tưởng xấu xa như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, dâm loạn, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, và ngông cuồng. Tất cả những thứ xấu ấy từ trong lòng ra và làm ô uế người ta. Ðó mới là những gì làm ô uế người ta, chứ ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế người ta đâu.” [1]

Ðức Tin Của Thiếu Phụ Canaan

Ngài đứng dậy, rời nơi đó, và đến vùng Tyre. Ngài vào một căn nhà và không muốn ai biết Ngài ở đó.

Tuy nhiên Ngài không thể tránh được người ta biết.  Một phụ nữ có đứa con gái bị uế linh ám, vừa nghe nói về Ngài, lập tức đến phủ phục dưới chân Ngài: “Lạy Chúa! Con vua David! Xin thương xót con. Con gái của con bị quỷ ám và hành hạ. Đau khổ lắm!”

Bà là người ngoại quốc, gốc Syrophoenician. Bà xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình; nhưng Ngài chẳng đáp, dù chỉ một lời.

Các môn đồ Ngài lại gần và nói với Ngài: “Xin Thầy bảo bà ấy đi về, chứ bà ấy cứ theo sau chúng ta và kêu nài mãi.”

Ngài đáp: “Ta được sai đến chỉ vì những con chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi.”

Nhưng người phụ nữ ấy đến, quỳ phục trước mặt Ngài, và nói: “Lạy Chúa! Xin giúp con.”

Ngài đáp: “Phải để con cái ăn no trước. Không nên lấy bánh của con cái mà cho chó ăn.”

Nhưng bà thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Đúng vậy! Nhưng mấy con chó con cũng được phép ăn những miếng bánh vụn của con cái từ trên bàn rớt xuống.”

Ngài phán với người phụ nữ: “Đức tin của ngươi rất lớn! Vì ngươi đã nói như vậy, hãy về đi! Quỷ đã ra khỏi con gái ngươi.”

Bà trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất ra. [2]

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Mác 7:1-21; Ma-thi-ơ 15:1-20
[2] Mác 7:22-29; Ma-thi-ơ 15:21-28

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top