Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 15a

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 15a

Jesus_Storm_07
Theo Chúa


Khi Đức Chúa Jesus thấy đoàn người rất đông vây quanh, Ngài truyền lệnh đi qua bờ bên kia.

Ngay lúc đó,  một thầy dạy giáo luật đến, và nói với Ngài: “Thưa Thầy! Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.”  

Đức Chúa Jesus đáp: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 

Một người khác, trong các môn đồ, thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 

Nhưng Đức Chúa Jesus đáp: “Hãy theo Ta, và hãy để người chết chôn người chết của họ.” [1]

Dẹp Cơn Bão Biển

Rồi Đức Chúa Jesus xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài.

Một cơn bão nổi lên mặt hồ, sóng đập vào thuyền; sóng lớn dường như muốn phủ lấy thuyền.  Lúc đó, Ngài nằm ở cuối thuyền, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ.

Các môn đồ đến đánh thức Ngài, và nói: “Lạy Chúa! Xin cứu chúng con.  Chúng ta sắp chết rồi!”

Ngài phán: “Hỡi những người ít đức tin! Sao các con sợ?”

Rồi Ngài đứng dậy, quở gió và biển; chúng đều yên lặng như chết.

Các môn đồ rất kinh ngạc, hỏi nhau: “Người nầy là ai mà cả gió và biển đều vâng lệnh người?” [2]

Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám

Họ đến bờ bên kia, thuộc miền Gerasenes. Khi Ngài vừa bước ra khỏi thuyền, một người bị tà linh ô uế nhập, từ nghĩa địa, đến gặp Ngài.

Người nầy sống giữa những mồ mả; không ai có thể kiềm chế anh ta, ngay cả xiềng xích cũng vô dụng; vì anh ta thường bị cùm và bị xiềng, nhưng anh ta đã bứt xiềng và bẻ cùm thành từng mảnh, và không ai đủ sức để chế ngự anh ta. Ngày đêm, giữa những mồ mả và những ngọn núi; anh ta thường gào rú và lấy đá đập vào mình.

Bởi vì Ngài đã phán cùng uế linh: “Hỡi tà linh ô uế! Hãy ra khỏi người nầy.”  Khi thấy Ðức Chúa Jesus ở đàng xa, uế linh chạy đến, sấp mình xuống trước mặt Ngài, và kêu lớn hết sức rằng: “Lạy Ðức Chúa Jesus, Con Ðức Chúa Trời Tối Cao! Ngài định làm gì cho tôi? Tôi nhân danh Ðức Chúa Trời nài xin Ngài đừng hành hạ tôi.”

Ngài hỏi uế linh: “Ngươi tên chi?”

Hắn đáp: “Tôi tên là ‘Quân đoàn’ vì chúng tôi rất đông.”  Rồi uế linh van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó.

Khi ấy, gần đó có một bầy heo thật đông đang ăn trên triền núi.  Chúng van nài: “Xin sai chúng tôi đến với bầy heo để chúng tôi có thể nhập vào chúng.”

Ngài cho phép. Các uế linh xuất ra khỏi người ấy, rồi nhập vào bầy heo. Cả đàn khoảng hai nghìn con, từ triền dốc lao xuống biển, và chết chìm trong đó.

Thấy vậy, những người chăn heo bỏ chạy, rồi thuật chuyện ấy khắp thành và các làng chung quanh. Người ta đổ xô nhau đến xem việc đã xảy ra.

Khi họ đến gặp Ðức Chúa Jesus, và thấy người từng bị quân đoàn quỷ nhập, ngồi đó, ăn mặc đàng hoàng, và đầu óc tỉnh táo, họ kinh hoàng.

Những người đã chứng kiến sự việc, thuật cho họ nghe chuyện gì đã xảy đến cho người bị quỷ nhập và cho đàn heo. Họ liền nài xin Ngài rời khỏi địa phận mình.

Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ nhập xin được theo Ngài;  nhưng Đức Chúa Jesus từ chối, và nói: “Hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm cho con, và Ngài đã thương xót con như thế nào.”

Người ấy đi khắp miền Decapolis thuật lại những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Jesus đã làm cho mình. Ai nấy đều kinh ngạc. [3]

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Ma-thi-ơ 8:18-22; Lu-ca 9:57-62
[2] Ma-thi-ơ 8:23-27; Mác 4:35-41; Lu-ca 8:22-25
[3] Mác 5:1-20; Ma-thi-ơ Mt 8:28-34; Lu-ca Lc8:22-25

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top