Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus - Chương 14a » Jesus_MountSermons_03

Jesus_MountSermons_03

go, 12/31/69, 5:19 PM, 8C, 7296×11508 (1026+111), 150%, paintings, 1/10 s, R71.9, G62.7, B84.3

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top