Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 14a

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 14a

Jesus_OntheBoat

Chương 14

Ẩn Dụ Về Người Gieo Giống

Cùng ngày hôm đó, Ðức Chúa Jesus ra khỏi nhà, ngồi bên bờ biển.  Dân chúng tụ họp quanh Ngài rất đông đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, trong khi cả đoàn dân đứng trên bờ.  Ngài dùng các ẩn dụ dạy họ nhiều điều.

Ngài phán: “Có một người đi ra gieo giống.  Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết.  Một số hạt khác rơi trên vùng sỏi đá, nơi có ít đất. Chúng mọc lên nhanh nhưng vì đất không sâu nên khi mặt trời mọc lên, chúng bị nắng đốt; do không có rễ, nên chúng chết héo.  Một số hạt khác rơi vào bụi gai. Gai góc mọc lên, làm chúng bị nghẹt ngòi.  Một số hạt khác rơi trên đất tốt, mang lại kết quả, hạt được một trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!” [1]

Mục Ðích Của Ẩn Dụ

Các môn đồ đến hỏi Ngài: “Sao Thầy dùng ẩn dụ để nói với họ?”

Ngài đáp: “Các con đã được ban ơn để hiểu biết huyền nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không.  Ai có, sẽ được cho thêm, và người ấy sẽ có dư dật; nhưng ai không có, thì ngay cả những gì người ấy có, sẽ bị cất đi.  Sở dĩ Ta nói với họ bằng ẩn dụ vì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu.  Họ đã làm cho lời Tiên tri Isaiah được ứng nghiệm:

‘Các ngươi lắng nghe, nhưng chẳng hiểu,
Chăm chú nhìn, nhưng chẳng thấy,
Vì lòng dân nầy đã chai lì,
Tai họ đã nặng, và mắt họ đã nhắm kín.
Để họ không thể thấy bằng mắt,
nghe bằng tai, và hiểu trong lòng,
khiến họ hối cải và Ta sẽ chữa lành cho họ chăng.’

Nhưng phước thay cho mắt các con, vì thấy được, và cho tai các con, vì nghe được.  Quả thật, Ta nói với các con, nhiều tiên tri và những người công chính ước thấy những gì các con thấy mà không được thấy; mong nghe những điều các con nghe mà không được nghe.” [2]

Chúa Giải Nghĩa Ẩn Dụ Về Người Gieo Giống

“Hãy nghe ẩn dụ về người gieo giống:  Khi một người nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu; ác quỷ đến và cướp đi những gì đã gieo vào lòng người ấy. Ðó là hạt giống đã rơi trên mặt đường.  Còn hạt rơi nhằm đất đá sỏi chỉ về người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận, nhưng người này không có rễ, vì chỉ tin hời hợt nhất thời; gặp khi khó khăn hoặc bách hại vì cớ đạo nổi lên, người ấy liền vấp ngã.  Người như hạt giống rơi vào bụi gai là người nghe đạo, nhưng vì sự lo lắng về đời nầy và sự ham mê làm giàu đã làm cho nghẹt ngòi đạo, và người ấy trở nên không kết quả.  Nhưng người như hạt giống rơi vào đất tốt là người nghe đạo và hiểu, người ấy sẽ kết quả, có người kết quả gấp trăm lần, có người sáu chục, và có người ba chục.” [3]

Ẩn Dụ Về Cây Ðèn

Đức Chúa Jesus lại hỏi họ: “Có ai đem đèn đặt dưới cái thùng hoặc dưới gầm giường, thay vì đặt trên chân đèn không? Vì chẳng có điều gì giấu kín mà không phải lộ ra; chẳng có điều gì bí mật mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!” Ngài lại phán: “Hãy suy xét điều mình nghe. Các con lường cho người ta mực nào thì họ cũng sẽ lường cho các con mực ấy, và còn được cho thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, sẽ bị cất luôn điều mình đang có.” [4].

Ẩn Dụ Về Hạt Giống

Ngài cũng phán: “Vương quốc Ðức Chúa Trời giống như một người kia gieo giống trên đất. Dù ngủ hay thức, dù đêm hay ngày, hạt giống vẫn cứ nẩy mầm và mọc lên. Người ấy chẳng biết thế nào, vì đất tự sinh sản; lúc đầu là cây mạ, rồi làm đòng, và kết hạt.  Nhưng khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi hái ra, vì mùa gặt đã đến.” [5]

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Mác 4:1-9; Ma-thi-ơ 13:1-9; Lu-ca 8:4-8
[2] Mác 4:10-12; Ma-thi-ơ 13:10-17; Lu-ca 8:9-10
[3] Mác 4:13-20; Ma-thi-ơ 13:18-23; Lu 8:11-15
[4] Mác 4:21-25; Lu-ca 8:16-18
[5] Mác 4:26-29

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top