Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12e

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12e

prayer_06Việc Từ Thiện

Hãy thận trọng! Đừng phô trương việc thiện của các con trước mặt người khác để họ nhìn thấy; nếu không, các con sẽ chẳng được phần thưởng từ Cha của các con ở trên trời.

Vậy! Khi các con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả thường làm trong các hội đường và ngoài đường phố, để được người ta khen ngợi. Thật, Ta nói với các con, họ đã được phần thưởng của họ rồi. Nhưng khi các con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì để việc từ thiện của các con được kín nhiệm và Cha của các con, là Đấng thấy trong nơi kín nhiệm, sẽ thưởng cho các con [12].

Cầu Nguyện

Khi các con cầu nguyện, đừng làm như những người đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện giữa hội đường hay các ngã đường, cốt cho người khác nhìn thấy. Quả thật, Ta nói với các con, họ đã được phần thưởng của họ rồi. Nhưng khi các con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của các con trong nơi kín nhiệm; và Cha của các con, là Ðấng thấy trong nơi kín nhiệm, sẽ thưởng cho các con.

Khi các con cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại những lời sáo rỗng như dân ngoại, vì họ nghĩ rằng nhờ nói nhiều, lời cầu nguyện của họ sẽ được nhậm.

Các con đừng làm như họ, vì Cha các con đã biết rõ các con cần điều gì trước khi các con cầu xin Ngài.  Vậy các con hãy cầu nguyện như thế nầy:

‘Lạy Cha chúng con trên trời.
Nguyện danh Cha được tôn thánh.
Nguyện vương quốc Cha mau đến.
Nguyện ý Cha được thành tựu dưới đất cũng như trên trời.
Xin cho chúng con hôm nay lương thực đủ ngày.
Xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha thứ cho người có lỗi với chúng con.
Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi kẻ ác.
Vì vương quốc, quyền năng, và vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. A-men.’

Vì nếu các con tha thứ những vi phạm cho người khác, Cha các con trên trời cũng sẽ tha thứ các con.  Nhưng nếu các con không tha thứ người khác, Cha các con cũng sẽ không tha thứ những vi phạm của các con [13].

Kiêng Ăn

Khi các con kiêng ăn, đừng để mặt mày ủ dột như những người đạo đức giả, vì họ muốn làm ra vẻ thiểu não để người ta biết họ đang kiêng ăn. Quả thật, Ta nói với các con, họ đã được phần thưởng của họ rồi.

Nhưng khi các con kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, để người ta không biết các con đang kiêng ăn, nhưng chỉ có Cha của các con, Ðấng hiện diện trong nơi kín nhiệm biết, và Cha của các con, Ðấng thấy trong nơi kín nhiệm, sẽ thưởng cho các con [14].

Thánh Kinh Tham Khảo

[12] Ma-thi-ơ 6:1-4
[13] Ma-thi-ơ 6:5-15; Lu-ca 11:2-4
[14] Ma-thi-ơ 6:16-18

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top