Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12d

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12d

Jesus_MountSermons_02s
Ngoại Tình

“Các con có nghe lời dạy: ‘Đừng phạm tội tà dâm.’ Nhưng Ta nói với các con, hễ ai nhìn một phụ nữ mà động lòng ham muốn, thì đã phạm tội tà dâm với người nữ đó rồi.

Nếu con mắt bên phải của con khiến con phạm tội, hãy móc nó và quăng đi, vì thà con bị mất một phần thân thể còn hơn giữ trọn cả thân mà bị quăng vào hỏa ngục.  Nếu tay phải của con khiến con phạm tội, hãy chặt nó và quăng đi, vì thà con bị mất một phần thân thể còn hơn giữ trọn cả thân mà bị quăng vào hỏa ngục” [7].

Ly Dị

“Cũng có lời dạy rằng, ‘Ai muốn ly dị vợ, người ấy phải cho nàng một chứng thư ly dị.’ Nhưng Ta nói với các con, người nào ly dị vợ không phải vì lý do ngoại tình thì làm cho nàng thành người ngoại tình. Còn ai cưới phụ nữ ly dị thì phạm tội ngoại tình” [8].

Thề Thốt

“Các con còn nghe lời dạy cho người xưa rằng: ‘Ngươi chớ thề dối; nhưng đối với Chúa, ngươi phải giữ trọn lời thề.’  Nhưng Ta nói với các con: Đừng thề thốt chi cả. Ðừng chỉ trời mà thề, vì ấy là ngai Ðức Chúa Trời. Ðừng chỉ đất mà thề, vì ấy là bệ chân Ngài. Ðừng chỉ Jerusalem mà thề, vì ấy là thành của Vua cao cả.  Cũng đừng chỉ vào đầu của con mà thề, vì con không thể làm một sợi tóc trở thành trắng hay đen được. Nhưng có nói ‘Có,’ không nói ‘Không’; còn những điều thêm bớt là do ác quỷ mà ra” [9].

Báo Thù

“Các con có nghe dạy rằng ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’  Nhưng Ta nói với các con: Đừng chống cự kẻ ác. Trái lại, nếu ai tát má bên phải con, hãy đưa luôn má bên trái.  Nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngắn, hãy cho họ luôn áo khoát.  Nếu ai bắt con đi một dặm đường, hãy đi với họ hai dặm.  Ai xin, hãy cho; ai muốn vay mượn, đừng từ chối” [10].

Yêu Kẻ Thù

“Các con có nghe dạy rằng ‘Hãy thương người lân cận và ghét kẻ nghịch thù.’ Nhưng Ta nói với các con, hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại các con. Như thế, các con mới có thể trở nên những đứa con của Cha các con ở trên trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc lên soi sáng kẻ gian ác và người lương thiện; Ngài ban mưa xuống cho người công chính lẫn kẻ bất chính.

Nếu các con chỉ thương người thương mình, các con sẽ được thưởng gì? Những người thu thuế há chẳng làm như thế sao?  Nếu các con chỉ chào hỏi anh chị em mình, các con có gì hơn ai? Những người lương chẳng làm như thế sao?  Vậy các con phải trở nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là Ðấng toàn thiện” [11].

Thánh Kinh Tham Khảo

[7] Ma-thi-ơ 5:27-30
[8] Ma-thi-ơ 5:31-32; Mác 10:11-12; Lu-ca 16:18
[9] Ma-thi-ơ 5:33-47
[10] Ma-thi-ơ 5:38-42; Lu-ca 6:29-30
[11] Ma-thi-ơ 5:33-48; Lu-ca 6:27-28, 32-36

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top