Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 11b

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 11b

LuaVang

Mục Ðích Của Ngày Sa-bát

Một ngày Sa-bát nọ, Ðức Chúa Jesus đi ngang qua một cánh đồng. Dọc đường, các môn đồ Ngài bắt đầu ngắt các gié lúa. Những người Pharisee nói với Ngài, “Xem kìa, tại sao các môn đồ của Thầy làm điều trái luật trong ngày Sa-bát như thế?”

Ngài nói với họ, “Các ngươi chưa đọc những gì David và những người theo ông đã làm khi họ đói và cần thức ăn sao? Trong thời Abiathar làm thượng tế, David đã vào nhà của Ðức Chúa Trời và ăn bánh cung hiến, là bánh không ai được phép ăn ngoại trừ các tư tế; David cũng cho những người đi theo mình ăn nữa.”

Rồi Ngài phán cùng họ: “Ngày Sa-bát được lập ra vì loài người, chứ không phải loài người được dựng nên vì ngày Sa-bát. Vì vậy, Con Người là Chúa của ngày Sa-bát” [2].

Chúa Chữa Lành Người Teo Tay

Một ngày Sa-bát khác, Chúa vào hội đường giảng dạy.  Tại đó có một người bị teo tay. Các thầy dạy giáo luật và những người Pharisee để ý xem Ngài có chữa bịnh trong ngày Sa-bát để tìm cớ tố cáo Ngài.

Chúa biết rõ họ đang nghĩ gì, Ngài nói với người bị teo tay: “Hãy đứng dậy và đến đứng đây.” Người ấy đứng dậy và đến đứng giữa mọi người.

Ðức Chúa Jesus nói: “Ta có một câu hỏi cho các ngươi. Theo luật pháp, trong ngày Sa-bát người ta nên làm điều thiện hay làm điều ác; nên cứu người hay giết người? Ai trong các ngươi có một con chiên rơi xuống hố trong ngày Sa-bát, người ấy không kéo nó lên sao?  Loài người quý hơn loài chiên là dường nào! Vì thế, trong ngày Sa-bát được phép làm điều thiện.”

Nói xong, Ngài bảo người bị tật, “Hãy dang tay ngươi ra.” Người ấy dang tay ra; cánh tay liền bình phục, giống như cánh tay kia!

Sau đó, những người Pha-ri-si đi ra, bàn mưu chống Ngài và tìm cách giết Ngài [3].

Thánh Kinh Tham Khảo:

[2] Mác 2:23-28
[3] Ma-thi-ơ 12:5-14; Lu-ca 6:6-11

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top