Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 10b

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 10b

Jesus_HealParallyzes
Chúa Chữa Lành Người Bại

Một ngày kia Ðức Chúa Jesus đang giảng dạy, có những người Pharisee và các thầy dạy giáo luật ngồi gần đó. Những vị ấy từ các làng trong vùng Galilee, Judea và từ Jerusalem đến. Quyền năng của Chúa ở trong Ngài để Ngài chữa bịnh.

Và rồi, người ta khiêng đến một người bị bại nằm trên cáng. Họ tìm cách đem người ấy vào đặt trước mặt Ngài.  Vì đông người quá, không thể đem người bại liệt vào được, nên họ trèo lên lên mái nhà, gỡ ngói ra, dòng người bại nằm trên cáng xuống giữa đám đông, ngay trước mặt Ðức Chúa Jesus.

Thấy đức tin của họ, Chúa phán: “Hỡi con! Tội lỗi con đã được tha!”

Bấy giờ, những thầy dạy giáo luật và những người Pharisee bắt đầu thắc mắc: “Người nầy là ai mà lộng ngôn như thế? Ngoại trừ một mình Ðức Chúa Trời, ai có quyền tha tội?”

Nhưng Ðức Chúa Jesus biết ý tưởng họ, Ngài trả lời: “Tại sao các ngươi thắc mắc trong lòng như vậy?  Giữa hai cách nói: ‘Tội lỗi con đã được tha’ và ‘Hãy đứng dậy bước đi’ điều nào dễ hơn?  Nhưng để các ngươi nhận biết Con Người có quyền tha tội trên thế gian” – Ngài phán với người bại: “Ta bảo con hãy đứng dậy, vác cáng trở về nhà.”  – Ngay lập tức người ấy đứng dậy trước mặt họ, vác chiếc cáng mình đã nằm, đi về nhà, và tôn vinh Ðức Chúa Trời.

Mọi người đều kinh ngạc, tôn ngợi Ðức Chúa Trời, và kinh hãi nói với nhau: “Hôm nay chúng ta đã chứng kiến những việc thật diệu kỳ!”

Chúa Chọn Levi

Sau đó, Ðức Chúa Jesus đi ra và thấy một người thu thuế tên là Levi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Ngài nói với ông, “Hãy theo Ta.”  Người bỏ mọi sự, đứng dậy, và theo Ngài.

Levi tổ chức một bữa tiệc thật long trọng tại nhà ông để thết đãi Chúa. Có rất đông người thu thuế và những người khác ngồi cùng bàn với họ.  Những người Pharisee và các thầy dạy giáo luật phàn nàn với các môn đồ Ngài rằng: “Tại sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và phường tội lỗi như thế?”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Người khỏe mạnh không cần y sĩ, nhưng những người bịnh. Ta đến, không để gọi những người công chính, nhưng gọi những kẻ có tội ăn năn.”

Chúa Dạy Về Sự Kiêng Ăn

Họ liền nói với Ngài: “Các môn đồ của Giăng, cũng như môn đồ của người Pharisee,  thường kiêng ăn và cầu nguyện; nhưng các môn đồ của Thầy thì vẫn ăn và uống như thường.”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Các ngươi có thể bắt các quan khách đến dự tiệc cưới phải kiêng ăn trong khi chàng rể vẫn còn ở với họ sao?  Sẽ có ngày chàng rể phải ra đi, bấy giờ họ sẽ kiêng ăn.”

Và Ngài kể cho họ một ẩn dụ: “Không ai xé một miếng vải từ chiếc áo mới để vá vào chiếc áo cũ, vì như thế áo mới sẽ rách, và miếng vải mới cũng không hợp với chiếc áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như thế rượu mới sẽ làm nứt bầu da, rượu sẽ chảy ra, và bầu rượu sẽ hư. Nhưng rượu mới phải được chứa trong bầu da mới.  Cũng không ai sau khi uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người ấy nói rằng ‘Rượu cũ ngon hơn!’” [6].

Kinh Thánh Tham Khảo:

[4] Lu-ca 5:12-16
[5] Mác 1:1-3
[6] Lu-ca 5:17-39

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top