Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 10a

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 10a

Chương 10

 Jesus_CastOutDemon

Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám

Đức Chúa Jesus đi xuống Capernaum – một thành trong miền Galilee – và giảng dạy trong ngày sa-bát.  Họ kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài vì lời Ngài đầy uy quyền.

Lúc ấy, trong hội đường có một người bị tà linh ám hại, người ấy la lớn: “Lạy Ðức Chúa Jesus ở Nazareth! Tôi biết Ngài là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời. Ngài định làm gì với chúng tôi? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao?”

Nhưng Ðức Chúa Jesus nghiêm trách chúng: “Hãy im đi, và ra khỏi người nầy.” Quỷ liền vật người ấy ngã xuống giữa đám đông, và xuất ra, không làm hại gì người ấy.

Mọi người đều kinh hãi, nói với nhau: “Ðạo gì vậy? Ông ấy lấy quyền năng và uy lực ra lịnh cho các tà linh, và chúng phải xuất ra!”

Danh tiếng Ngài vang lừng khắp các vùng chung quanh.

Chúa Chữa Lành Nhiều Người Bịnh

Ðức Chúa Jesus rời hội đường, vào nhà của Simon. Lúc ấy nhạc mẫu của Simon bị sốt nặng. Họ xin Ngài chữa bịnh cho bà.

Ngài đến nghiêng mình trên bà, quở cơn sốt; sốt liền lìa khỏi bà. Ngay lập tức bà chổi dậy, tiếp đãi mọi người.

Khi mặt trời lặn, tất cả những người có người đau, với đủ các chứng bệnh, đều đem những người ấy đến với Ngài. Ngài đặt tay trên từng người và chữa lành họ.  Các quỷ cũng xuất ra khỏi nhiều người và la lên rằng: “Ngài là Con Ðức Chúa Trời!” Nhưng Ngài quở chúng và không cho chúng nói, vì chúng biết Ngài là Ðấng Christ [1].

Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài thức dậy, đi ra, đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó.  Simon và những đồng bạn đi tìm Ngài.  Khi gặp Ngài, họ thưa: “Mọi người đang tìm Thầy.”

Nhưng Ngài nói với họ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến những làng lân cận để Ta còn giảng tại những nơi đó nữa. Đó là lý do vì sao Ta đến.”

Vậy Ngài đi khắp miền Galilee, rao giảng trong các hội đường, và đuổi quỷ [2].

Danh tiếng Ngài loan truyền khắp vùng Syria. Người ta đem những người mắc đủ các thứ bịnh, đau, quỷ ám, động kinh, và bại liệt đến với Ngài. Ngài chữa lành cho họ.

Nhiều người từ miền Galilee, Decapolis, Jerusalem, Judea, và phía bên kia sông Jordan lũ lượt theo Ngài [3].

Kinh Thánh Tham Khảo:

[1] Lu-ca 4:33-41
[2] Mác 1:35-39
[3] Ma-thi-ơ 4:24-25

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top