Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 5b

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 5b

Jesus_Baptism_s

Lời Chứng của John Baptist

Những nhà lãnh đạo Do Thái phái một số vị tư tế và các phụ tá từ Jerusalem đến gặp John, hỏi ông có phải là Đấng Christ hay không.  John xác nhận: “Tôi không phải là Ðấng Christ.”

Họ lại hỏi: “Như vậy ông là ai? Ông có phải là Tiên tri Elijah chăng?” Ông đáp “Không phải.” “Ông có phải là một đấng tiên tri chăng?” Ông trả lời: “Không!”

Họ hỏi tiếp: “Vậy thì ông là ai? Xin ông cho chúng tôi biết để chúng tôi trở về báo cáo cho những người đã sai phái chúng tôi. Ông tự cho mình là ai?”

John đáp: “Tôi là tiếng kêu trong đồng hoang rằng ‘Hãy làm bằng phẳng đường cho Chúa,’ như Tiên Tri Isaiah đã nói.”

Trong những người được sai đến có vài người Pharisee; họ hỏi John: “Nếu ông không phải là Ðấng Christ, cũng không phải là Elijah, và không phải là một đấng tiên tri, ông lấy tư cách gì làm báp-têm?”

John trả lời: “Tôi làm báp-têm bằng nước, nhưng có một Ðấng ở giữa các người mà các người không biết.  Ngài là Ðấng đến sau tôi, tôi không xứng đáng mở dây giày cho Ngài.”

Những điều ấy đã xảy ra tại Bethany, bên kia sông Jordan, nơi John làm báp-têm.[1]

Chúa Chịu Thử Nghiệm

Ðức Chúa Jesus đầy dẫy Ðức Thánh Linh, từ sông Jordan trở về, được Ðức Thánh Linh đưa vào hoang mạc. Ngài ở đó bốn mươi ngày và chịu Satan cám dỗ.

Trong những ngày ấy, Ngài không ăn gì cả; khi thời gian đó đã mãn, Ngài đói.  Satan nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy ra lịnh cho viên đá nầy biến thành bánh đi.”

Ðức Chúa Jesus phán với nó: “Có lời chép rằng ‘Người ta sống không chỉ nhờ bánh mà thôi.’”

Sau đó Satan đưa Ngài lên một nơi cao và chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trên thế gian trong giây lát, rồi nói; “Ta sẽ ban tất cả quyền lực và vinh hiển của các vương quốc nầy cho ngươi, vì quyền ấy đã trao cho ta, và ta muốn ban cho ai tùy ý.  Vậy bây giờ, nếu ngươi quỳ xuống thờ lạy ta, tất cả sẽ thuộc về ngươi.”

Ðức Chúa Jesus trả lời: “Có lời chép rằng ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’”

Kế đó Satan đưa Ngài đến Jerusalem, để Ngài đứng trên nóc đền thờ, rồi nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng ‘Ngài sẽ truyền lịnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi. Các thiên sứ sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng.’”

Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với nó: “Có lời phán rằng, ‘Ngươi chớ thử Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.’”

Sau khi Satan đã dùng mọi cách để cám dỗ Ngài, nó rời bỏ Ngài, chờ một cơ hội khác.[2]Kinh Thánh Tham Khảo:
[1] Giăng 1:19-28
[2] Lu-ca 4:1-13

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top