Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Khi Chúa Vào Đời

Khi Chúa Vào Đời

Tựa đề: When a Child Is Born (Anh)
Khi Chúa Vào Đời (Việt)
Nhạc và lời Ý: Ciro Dammicco  (1972)
Lời Anh: Fred Jay (1974)
Lời Việt: Vĩnh Phúc

When a Child Is Born

A ray of hope flitters in the sky
A shiny star lights up way up high
All across the land dawns a brand new morn
This comes to pass when a child is born

A silent wish sails the seven seas
The winds have changed whisper in the trees
And the walls of doubt crumble tossed and torn
This comes to pass when a child is born

A rosy hue settles all around
You’ve got the feel you’re on solid ground
For a spell or two no-one seems forlorn
This comes to pass when a child is born

(Spoken)
And all of this happened
Because the world is waiting
Waiting for one child
Black, white, yellow, no one knows
But a child that would grow up
and turn tears to laughter
Hate to love, war to peace
And everyone to everyone’s neighbour
Misery and suffering would be forgotten forever

It’s all a dream and illusion now
It must come true, sometimes soon somehow
All across the land dawns a brand new morn
This comes to pass when a child is born

All across the land dawns a brand new morn
This comes to pass when a child is born

When a child is born

 Khi Chúa Vào Đời

Trần gian tăm tối, tìm đâu thấy niềm vui
Sầu tràn muôn nơi, khơi đớn đau lòng người.
Chúa đem đến môi cười – sầu đau khuất xa rồi
Khắp nơi mừng vui!  Từ khi Chúa vào đời.

Lòng người cô đơn tìm đâu thấy tình thương
Hận thù ghen ghét xâm chiếm bao tâm hồn
Chúa đem đến cho người – tình thương rất tuyệt vời
Khắp nơi mừng vui!  Từ khi Chúa vào đời.

Đời người gian nan tìm đâu thấy bình an
Hận thù ghen ghét xâm chiếm bao tâm hồn
Chúa đem đến hy vọng – tình thương thắm muôn lòng
Khắp nơi mừng vui!  Từ khi Chúa vào đời.

Từ trời xa xôi, Giê-xu đến tìm người
Ngài ban tươi mới thay thế bao ngậm ngùi
Chúa tha hết muôn tội – làm êm ấm tim người
Khắp nơi mừng vui!  Từ khi Chúa vào đời.

Trần gian tăm tối, tìm đâu thấy niềm vui
Sầu tràn muôn nơi, khơi đớn đau lòng người.
Chúa đem đến môi cười – sầu đau khuất xa rồi
Khắp nơi mừng vui!  Từ khi Chúa vào đời.

Vĩnh Phúc

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top