Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Charles Stanley: Phẩm Chất Thu Hút Của Sự Nhân Từ

Charles Stanley: Phẩm Chất Thu Hút Của Sự Nhân Từ

Sứ điệp: Phẩm Chất Thu Hút Của Sự Nhân Từ
Nguyên văn: The Attractive Quality of Kindness

Diễn giả: Dr. Charles Stanley

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top