Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cây Sậy

Cây Sậy

Sậy chẳng phải mọc nơi bưng bàu sao? (Gióp 8:11)

Cây sậy vốn xốp và rỗng, người giả hình cũng vậy; không có gì chắc chắn và ổn định trong người ấy. Sậy ngã qua ngã lại theo chiều gió y như những người theo hình thức chủ nghĩa vẫn chịu ảnh hưởng từ mọi phía. Chính vì vậy mà cây sậy không hề bị gãy khi gặp giông tố, cũng như kẻ giả hình không gặp khó khăn khi bách hại xảy ra.

Tôi không hề muốn gạt ai hay bị ai lường gạt; có lẽ câu Kinh Thánh ngày hôm nay nhằm giúp tôi trắc nghiệm chính mình có giả hình hay không.

Theo bản tánh tự nhiên, cây sậy mọc dưới nước, sống nhờ bưng bàu và chất ẩm ướt mà nó đâm rễ vào; khi bưng bàu khô đi, thì cây sậy chết theo. Màu xanh tươi của nó hoàn toàn tùy thuộc vào cảnh ngộ bên ngoài; hễ nước sâu thì sậy tươi tốt, khi khô cạn thì nó chết ngay lập tức. Ðây có phải là trường hợp của tôi hay không? Tôi chỉ phục vụ Ðức Chúa Trời khi gặp bạn bè tốt, khi tôn giáo phát triển và được kính trọng mà thôi chăng? Tôi chỉ yêu Chúa khi được Ngài ban cho những tiện nghi vật chất tạm thời chăng? Nếu có, tôi chỉ là một tên giả hình đê tiện; và khi sự chết cướp đi những niềm vui bên ngoài đó, tôi sẽ cũng chết khô như cây sậy kia vậy.

Nhưng tôi có thể thành thật xác định rằng lúc tiện nghi vật chất trở nên hiếm hoi, lúc chung quanh tôi đều đầy nghịch cảnh, tôi vẫn giữ được lòng liêm chánh hay không? Nếu có, tôi có thể hi vọng là lòng kính sợ Chúa chân thành và sống động vẫn còn trong tôi.

Cây sậy không thể nào mọc nếu không có bưng bàu, nhưng cây cối do bàn tay hữu Chúa vun trồng vẫn có thể xanh tốt và trổ hoa cả vào những năm gặp nắng hạn.[1] Một người kính sợ Chúa tăng trưởng nhiều nhất khi hoàn cảnh trần gian của người ấy suy giảm. Ai theo Chúa vì túi bạc là một Giu-đa;[2] ai theo Ngài vì bánh và cá là con cái ma quỉ; nhưng ai đến nghe Ngài vì thật lòng yêu mến Ngài chính là những người được Ngài yêu dấu.

Lạy Chúa, xin cho con tìm được sự sống của con trong Ngài, chớ không phải trong bưng bàu của sự dễ dãi hay lợi lộc thế gian.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Chú Thích:

[1] Ha-ba-cúc 3:17-19
[2]
Giăng 12:4-6; 13:29-30

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top