Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện: Những Truyền Thống Trong Kinh Thánh Và Trong Hội Thánh

Cầu Nguyện: Những Truyền Thống Trong Kinh Thánh Và Trong Hội Thánh

Lời Ban Biên Tập:

Cầu nguyện là một sinh hoạt căn bản và quan trọng của người tin Chúa.  Trong hoàn cảnh hiện tại khi con người bất lực trước hoàn cảnh đang xảy ra chung quanh, việc cầu xin ơn thương xót của Chúa là điều cần hơn bao giờ hết. Thư Viện Tin Lành xin gởi đến bạn đọc một tài liệu căn bản về sự cầu nguyện.  Loạt bài này sẽ đăng vào mỗi thứ Ba hằng tuần. Mong bạn đọc đọc và áp dụng cho chính mình, cho gia đình và cho Hội Thánh của mình.

Trong Chúa.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Chương 1

Truyền Thống Cầu Nguyện
Trong Kinh Thánh và Trong Hội Thánh

Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời.  Đây là một vinh dự cao quý mà một người có thể có được – bởi vì người ấy có thể thưa chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời. 

Cầu nguyện có thể giúp chúng ta hoàn thành những gì mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện.  Không có vấn đề nào chúng ta đối diện mà không thể giải quyết được bằng sự cầu nguyện, bởi vì không có điều gì khó mà Đức Chúa Trời không thể làm được.

Hơn nữa, không có di sản nào chúng ta để lại cao quý hơn là sự cầu nguyện.  

Gương Cầu Nguyện Trong Kinh Thánh

Những nhân vật đáng kính nhất trong Kinh Thánh thường là những người luôn cầu nguyện.  Áp-ra-ham sống theo đức tin nhưng được hướng dẫn bởi sự cầu nguyện.  Lịch sử của nhiều quốc gia trên thế giới đã thay đổi vì điều đó.  Y-sác đã nài xin cho người vợ son sẻ của mình để nàng được Đức Chúa Trời ban cho có thai và sinh được hai người con là Ê-sau và Gia-cốp – tổ phụ của nhiều quốc gia tại vùng Trung Đông (Sáng Thế Ký 25:21).  Môi-se trò chuyện với Đức Chúa Trời như một người bạn.  Ông nhận được sự hướng dẫn và khải tượng của Chúa cho những quyết định trong vai trò lãnh đạo của mình (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11).  Năm sách đầu tiên trong Kinh Thánh – kể cả Mười Điều Răn, là nền tảng của luật pháp tại nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay – là kết quả của điều đó.

Mỗi ngày, Đa-vít trò chuyện với Đức Chúa Trời vào buổi sáng, buổi trưa, và buổi tối (Thi Thiên 55:17).  Qua đó, ông đã viết sách dài nhất trong Kinh Thánh.  Các Thi Thiên bao gồm rất nhiều lời cầu nguyện đầy cảm xúc được viết thành những bài ca. Sự khẩn nguyện của Nê-hê-mi đã dẫn đến kết quả phi thường là việc xây lại vách thành Jerusalem trong một thời điểm khó có thể tin được.  Bạn có thể đến thăm Jerusalem và thấy một phần của bức tường đó vẫn còn tồn tại cho tới nay.  Đa-ni-ên rất thích trò chuyện với Đức Chúa Trời, điều đó đã khiến ông đã dành ưu tiên cầu nguyện ba lần mỗi ngày; và Đa-ni-ên đã sẵn sàng chấp nhận mất mạng hơn là từ bỏ thì giờ cầu nguyện.     

Từ Giô-sép cho tới Giê-rê-mi, từ An-ne cho tới Ô-sê, Kinh Thánh có đầy những con người đã khám phá ra rằng Đức Chúa Trời thật sự lắng nghe và đáp lời của những người tìm đến với Ngài trong đức tin.  Ê-li-sê là một ví dụ sống động về sự đáp lời cầu nguyện, và đã trở thành nguồn cảm hứng cho những tín hữu trong thời Tân Ước (Gia-cơ 5:16-18).

Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus vẫn là khuôn mẫu tối thượng và là vị Thầy của sự cầu nguyện.  Lúc Chúa mới sinh, Chúa và gia đình đã được bà An-ne chào mừng tại đền thờ – An-ne là một góa phụ phục vụ trong đền thờ bằng việc cầu nguyện ngày và đêm.  Lúc Chúa khởi đầu chức vụ công khai, Ngài chổi dậy khỏi nước trong lễ báp-têm, các tầng trời đã mở ra và Đức Thánh Linh đã giáng ngự trong khi Ngài đang cầu nguyện (Lu-ca 3:21-22).

Trước khi chọn các môn đồ, Đức Chúa Jesus đã dành cả đêm để cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời.  Khi họ theo Ngài, họ khám phá ra rằng Ngài có thói quen thức dậy rất sớm để cầu nguyện trước khi mặt trời mọc (Mác 1:35).  Thậm chí khi danh tiếng của Ngài đã bộc phát, Ngài vẫn thường đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện (Lu-ca 5:15-16).

Bài giảng đầu tiên của Ngài được ghi lại đầy đủ trong Kinh Thánh giải thích những nguyên tắc căn bản của sự cầu nguyện (Ma-thi-ơ 5-7).  Ngài đã dạy và thách thức những người theo Ngài “Hãy thức canh và cầu nguyện” (Mác 14:38), đừng bỏ cuộc nhưng hãy cầu nguyện (Lu-ca 18:1).  Ngài đã giận dữ đuổi những người trao đổi tiền bạc ra khỏi đền thờ, và nói lớn rằng “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện.” (Ma-thi-ơ 21:13).

Ngài đã tặng cho thế giới một mô hình cầu nguyện tuyệt vời nhất trong mọi thời đại (Ma-thi-ơ 6:9-13), và sau đó đã cầu nguyện lời cầu nguyện quyền uy nhất của vị thượng tế của mọi thời đại (Giăng 17).  

Trước khi Ngài bị phản bội và đóng đinh, Đức Chúa Jesus đã quỳ gối một mình trong vườn Ghết-sê-ma-nê, và đã cầu nguyện thật sâu xa và thống thiết đến nỗi mồ hôi của Ngài tuôn ra như những giọt huyết (Lu-ca 22:44).  Thậm chí trong lúc Ngài chịu thống khổ trên thập tự, Ngài đã ba lần cầu nguyện lớn giữa những hơi thở cuối cùng của Ngài.  Và rồi, sau khi về trời, Ngài đã sai Thánh Linh của Ngài đầy dẫy trên những người tin Ngài, và đặc biệt kêu gọi chúng ta cầu nguyện hữu hiệu càng hơn (Rô-ma 8:15-16).  Giờ đây, trong cương vị Thượng Tế Tối Cao của chúng ta, Đức Chúa Jesus đứng bên hữu Đức Chúa Cha, Đấng Hằng Sống để cầu thay cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:23-28).

Andrew Murray đã viết:  “Đời sống và công việc của Đức Chúa Jesus, sự thống khổ và sự chết của Ngài, đều được tìm thấy trên sự cầu nguyện – hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, tin cậy nơi Đức Chúa Trời, đón nhận từ Đức Chúa Trời, và đầu phục Đức Chúa Trời.  Sự cứu chuộc của bạn được đã được đem đến bằng sự cầu nguyện và cầu thay.  Đời sống mà Ngài đã sống vì bạn, và đời sống mà Ngài đã sống trong bạn, là đời sống vui thỏa chờ đợi nơi Đức Chúa Trời và đón nhận từ nơi Ngài.  Cầu nguyện trong danh Chúa là cầu nguyện như Ngài đã cầu nguyện.  Đấng Christ là một ví dụ cho chúng ta bởi vì Ngài là Đầu của chúng ta, là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, là Sự Sống của chúng ta.  Qua thần tánh và Thánh Linh của Ngài, Ngài có thể sống trong chúng ta.  Chúng ta có thể cầu nguyện trong danh Ngài bởi vì chúng ta ở trong Ngài và Ngài ngự trong chúng ta.”

Sự phát triển của Hội Thánh thời Tân Ước và cả lịch sử Cơ Đốc giáo chỉ có thể hiểu được qua lăng kính của sự cầu nguyện.  Phi-e-rơ luôn lệ thuộc vào đó (Phi-lê-môn 4-5), và Phao-lô thật sự đã nghiện điều đó (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).

Gương Cầu Nguyện Trong Lịch Sử Hội Thánh

Những nhà truyền giáo Cơ Đốc vĩ đại nhất cũng là những người nam và nữ chuyên tâm cầu nguyện.  Hudson Taylor đã để lại một ảnh hưởng chưa từng có tại Trung Hoa vào cuối thế kỷ 19, kết quả từ việc thành lập Hội Truyền Giáo Nội Địa Trung Hoa (China Inland Mission).  Ông thành lập 125 trường học và đã giới thiệu không biết bao nhiêu ngàn người đến với Chúa. Trong cuốn sách được viết bởi con trai và con dâu của ông, họ đã cho biết bí mật thuộc linh của Hudson Taylor là ông đã sống gần gũi vâng phục Chúa trong sự cầu nguyện.  Howard Taylor đã viết về cha của mình như sau: “Trong suốt 40 năm, không có một ngày nào mà mặt trời mọc lên tại Trung Hoa mà Chúa không thấy ông quỳ gối.”

Tại Anh quốc, có một người rất khiêm nhường tên là George Muller đã lãnh đạo viện mồ côi Ashton Down tại Bristol, suốt cuộc đời của ông đã chăm sóc hơn mười ngàn trẻ mồ côi.  George Muller đã làm điều đó mà không hề xin tiền của ai.  Ông đã cầu nguyện âm thầm, rồi nhìn Chúa thực hiện một cách công khai.  Khi ông chết, ông đã ghi lại thật chi tiết hơn năm mươi ngàn lời cầu xin đã được Chúa trả lời cầu nguyện trong những dòng nhật ký của mình.  Tấm gương cầu nguyện, và những điều ông dạy về sự cầu nguyện, đã đem lại phước hạnh cho hàng triệu người khắp thế giới.

Một trong những người khác, đó là nhà truyền giảng nổi tiếng của Anh quốc: Charles Haddon Spurgeon.  Mỗi tuần, hàng ngàn người đã nhóm lại để nghe những sứ điệp được giảng giải cách mạnh mẽ từ “ông hoàng của những nhà truyền giảng này”.  Charles Haddon Spurgeon đã dạy và viết rất nhiều về sự cầu nguyện.  Khi có những vị khách đến thăm New Park Street Church, ông thường dẫn họ đến phòng cầu nguyện ở dưới hầm, nơi có những người trung tín quỳ gối cầu xin với Chúa cho Spurgeon và cho cộng đồng của họ.  Spurgeon công bố rằng: “Đây là sức mạnh của Hội Thánh này.”

Tại Hoa Kỳ, John Wesley và Jonathan Edwards đã giúp kiến tạo phong trào phục hưng Great Awakening vào thế kỷ 18; là cuộc phục hưng đã thay đổi tận gốc nền văn hóa Hoa Kỳ từ hung dữ gian ác trở thành đam mê tìm kiếm Chúa.  Chiến lược của họ bao gồm việc rao giảng Lời Chúa, trong khi kêu gọi và hiệp nhất những tín hữu chân thành hiệp nhau trong sự cầu nguyện.

Những ví dụ này chỉ là một giọt nước trong đại dương những con người theo năm tháng đã tìm thấy và kinh nghiệm Chúa trên đầu gối của mình.

Mỗi chúng ta đang nhận một di sản phong phú về quyền năng và tầm quan trọng của sự cầu nguyện, cả từ Kinh Thánh và xuyên suốt lịch sử Hội Thánh.  Mỗi thế hệ cần những tín hữu can trường, là những người sẽ tin cậy Chúa qua lời của Ngài, và cầm cây gậy tiếp nối để tiếp tục cầu thay một cách trung tín và mạnh mẽ. Hy vọng của chúng tôi là tài liệu này sẽ làm phong phú mối quan hệ của bạn với Chúa, và trang bị cho bạn để sống gần gũi Ngài hơn, trở thành một chiến binh cầu nguyện hữu hiệu và cam kết cho vinh quang của Ngài.

Không có một chương trình nào của Hội Thánh, một sự kiện tôn giáo nào, một nỗ lực chính trị nào, hoặc một động lực nhân đạo nào có thể tạo nên một quyền năng kỳ diệu của điều Chúa có thể làm để đáp lại lời cầu nguyện của dân Ngài.  Điều gì sẽ xảy ra nếu những người tin Chúa và những Hội Thánh ngày nay noi gương những nhân vật vĩ đại trong Kinh Thánh và trong lịch sử Hội Thánh bắt đầu cầu nguyện một cách mạnh mẽ và hữu hiệu?  Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta trở nên ngay thẳng với Chúa, và bắt đầu tìm kiếm mặt Ngài trong đức tin cho sự thức tỉnh và phục hưng như đã xảy ra trong cuộc đại phục hưng lần thứ nhất và thứ nhì?  Chúa có thể làm gì qua chúng ta?  Qua chính bạn?

Bạn có sẵn sàng cầu nguyện cho điều đó không?

Lạy Cha!  Con đến với Ngài và cảm ơn Ngài về di sản tuyệt vời của sự cầu nguyện đã xảy đến trước chúng con.  Con cầu xin Ngài hãy tuôn đổ Thánh Linh của Ngài trên con và trên Hội Thánh của Ngài.  Xin kéo con gần Ngài mỗi ngày, sống gần gũi hơn với Ngài. Ước mong sự cầu nguyện sẽ trở thành bản năng tự nhiên cho con như hít thở, và xin Ngài hành động qua những lời cầu nguyện của con để vương quốc của Ngài và ý Ngài được bày tỏ trong tâm con, trong gia đình của con, và cho thế hệ của con.  Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus.  A-men.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top